ukenfrdeitru
Бачинский В.Т. “Лазерна спектрофотополяриметрія біологічних тканин людини в розробці об'єктивних критеріїв визначення давності настання смерті та часу утворення гематом”. 712
Беженар І.Л. Встановлення зажиттєвості та давності нанесення тілесних ушкоджень за даними лазерної поляриметрії біологічних тканин. 659
Павлюкович О.В. “Визначення давності настання смерті при деяких видах механічної асфіксії та масивній крововтраті методом лазерної поляриметрії". 742
Савка І.Г. “Встановлення судово-медичних критеріїв переломів коротких трубчастих кісток кисті при травмах тупими предметами за даними клінічних, морфологічних, експериментальних та експертних досліджень”. 518
Вацик М.М. Анатомические особенности печеночных вен в раннем периоде онтогенеза человека. 710
Ванчуляк О.Я. Діагностика давності настання смерті методом лазерного поляриметричного моніторингу тканин людини. 732
Заволович А.Й. Анатомічні особливості гастродуоденального переходу в ранньому періоді онтогенезу людини. 560
Гараздюк М.С. Часовий моніторинг посмертних змін автофлуоресценції плівок ліквору у визначенні давності настання смерті. 115
Ванчуляк О. Я. Експертна оцінка гострої ішемії міокарда поляризаційно-кореляційними методами. 133