ukenfrdeitru
Бачинский В.Т. “Лазерна спектрофотополяриметрія біологічних тканин людини в розробці об'єктивних критеріїв визначення давності настання смерті та часу утворення гематом”. 575
Беженар І.Л. Встановлення зажиттєвості та давності нанесення тілесних ушкоджень за даними лазерної поляриметрії біологічних тканин. 572
Павлюкович О.В. “Визначення давності настання смерті при деяких видах механічної асфіксії та масивній крововтраті методом лазерної поляриметрії". 647
Савка І.Г. “Встановлення судово-медичних критеріїв переломів коротких трубчастих кісток кисті при травмах тупими предметами за даними клінічних, морфологічних, експериментальних та експертних досліджень”. 428
Вацик М.М. Анатомические особенности печеночных вен в раннем периоде онтогенеза человека. 630
Ванчуляк О.Я. Діагностика давності настання смерті методом лазерного поляриметричного моніторингу тканин людини. 627
Заволович А.Й. Анатомічні особливості гастродуоденального переходу в ранньому періоді онтогенезу людини. 475
Гараздюк М.С. Часовий моніторинг посмертних змін автофлуоресценції плівок ліквору у визначенні давності настання смерті. 41
Ванчуляк О. Я. Експертна оцінка гострої ішемії міокарда поляризаційно-кореляційними методами. 61