ukenfrdeitru
Бачинский В.Т. “Лазерна спектрофотополяриметрія біологічних тканин людини в розробці об'єктивних критеріїв визначення давності настання смерті та часу утворення гематом”. 1015
Беженар І.Л. Встановлення зажиттєвості та давності нанесення тілесних ушкоджень за даними лазерної поляриметрії біологічних тканин. 830
Павлюкович О.В. “Визначення давності настання смерті при деяких видах механічної асфіксії та масивній крововтраті методом лазерної поляриметрії". 952
Савка І.Г. “Встановлення судово-медичних критеріїв переломів коротких трубчастих кісток кисті при травмах тупими предметами за даними клінічних, морфологічних, експериментальних та експертних досліджень”. 677
Вацик М.М. Анатомические особенности печеночных вен в раннем периоде онтогенеза человека. 835
Ванчуляк О.Я. Діагностика давності настання смерті методом лазерного поляриметричного моніторингу тканин людини. 972
Заволович А.Й. Анатомічні особливості гастродуоденального переходу в ранньому періоді онтогенезу людини. 748
Гараздюк М.С. Часовий моніторинг посмертних змін автофлуоресценції плівок ліквору у визначенні давності настання смерті. 307
Ванчуляк О. Я. Експертна оцінка гострої ішемії міокарда поляризаційно-кореляційними методами. 271