ukenfrdeitru

АНОТАЦІЯ

Ванчуляк О. Я. Експертна оцінка гострої ішемії міокарда поляризаційно-кореляційними методами.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.25 – судова медицина. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика – Київ, 2016.

Завдяки розробці комплексу нових підходів , що базуються на поляризаційно-кореляційних та автофлуоресцентних методах, стало можливо проводити швидку, об’єктивну та точну верифікацію гострої коронарної недостатності, а також проводити диференціацію з іншими станами (хронічною ішемічною хворобою серця).

У роботі встановлено  нові критерії гострої ішемії міокарда з точки зору оптики біотканин, а також чутливість, специфічність та збалансовану точність їх використання для діагностики гострої  коронарної недостатності.