ukenfrdeitru

Бачинський Віктор Теодосович - завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ.

          Бачинський Віктор Теодосович(учень Заслуженого діяча науки Російської Федерації, д.м.н., професора Крюкова В.Н.) народився 15 червня 1952 року в с. Комарно, Городокського р-ну, Львівської області. Закінчив СШ №5 м. Стрий, Львівської області. У 1970 році вступив до Чернівецького державного медичного інституту (ЧДМІ), на лікувальний факультет, який закінчив у 1976 році. В 1976-1977 роках пройшов інтернатуру за спеціальністю патологічна анатомія. Після її проходження із 1977 по 1979 рік працював лікарем-патологоанатомом Чернівецької міської лікарні №1. З 1979 по 1982 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі судової медицини ЧДМІ. З 1982 по 1986 рік – асистент кафедри судової медицини ЧДМІ.

       У 1986 році був призначений на посаду начальника Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи, де і працює по теперішній час. 2003-2005 рр. – працював на посаді начальника управління охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації.

       Не залишаючи посади начальника бюро з 1986 року, працює за сумісництвом до 1989 року асистентом кафедри судової медицини БДМІ, з 1989 по 2009 рік – доцент кафедри патоморфології та судової медицини Буковинської державної медичної академії. З 2009 по 2011 рік – професор кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету (БДМУ). З вересня 2011 року – завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ, кандидат медичних наук (1988 рік), доктор медичних наук (2009 рік).

       Автор понад 300 наукових праць, співавтор 10 навчально-методичних посібників, 10 монографій, 1 підручника, 26 деклараційних патентів на корисну модель. Підготував 4 кандидатів медичних наук, 1 доктора медичних наук. Керує підготовкою 2 докторських дисертаційних робіт та 3 робіт на здобуття ступеня доктора філософії.

       Віктор Теодосович має вищу кваліфікаційну категорію з судово-медичної експертизи та вищу кваліфікаційну категорію з організації і управління охорони здоров’я, вищий клас судово-медичного експерта.

        За високий професіоналізм та сумлінне ставлення до службових обов’язків, відданість справі в 1995 році присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». Нагороджений медалями «10 років МВС України», «Медицина Буковини» (2002р.); орденом «Агапіта Печерського» II-го ступеня (2004р.), медалями «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2008р.); «90 років карному розшуку України» (2009р.); почесними відзнаками «За плідну співпрацю» (2014р.); «За службу державі» (2016р.); «За сприяння» (2017р.); «За заслуги перед Буковиною» (2017р.); медаллю «За жертовність та любов до України» (2018р.). За впровадження інноваційних технологій нагороджений золотою медаллю в м. Яси, Румунія (2010р.).

       Віктор Теодосович входить до складу спеціалізованої вченої ради Д.26.613.03. Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; член вченої ради Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»; президії Асоціації судових медиків України; головний редактор журналу «Судово-медична експертиза».

       За роки активної діяльності професора В.Т. Бачинського в КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА та на кафедрі судової медицини та медичного правознавства Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» створені необхідні умови для ефективного та якісного проведення судово-медичних експертиз, підготовки студентів та лікарів-інтернів, започатковано проведення курсів тематичного удосконалення, організував на базі кафедри проведення 2 науково-практичних конференцій з міжнародною участю.

      Зусиллями В.Т. Бачинського за підтримки колективу кафедри розроблено новий напрямок в судовій медицині «Експертна діагностика змін біологічних тканин та середовищ людини за морфологічними та лабораторними показниками у вирішенні актуальних питань судово-медичної науки та практики».

 

Савка Іван Григорович

Савка Іван Григорович - професор кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ.

      Народився 12 травня 1972 року в с. Попельники, Снятинського району, Івано-Франківської області, у сім’ї вчителів.

    У 1991 році з відзнакою закінчив Коломийське медичне училище імені І.Я. Франка.
    У 1998 році з відзнакою закінчив Буковинську державну медичну академію за спеціальністю “Лікувальна справа”.
Із 1998 по 1999 рік навчався в інтернатурі за спеціальністю “Судово-медична експертиза” при Київській медичній академії післядипломної освіти лікарів ім. П.Л. Шупика, після успішного закінчення якої отримав рекомендацію на подальшу наукову роботу.
     У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Встановлення судово-медичних критеріїв переломів коротких трубчастих кісток кисті при травмах тупими предметами за даними клінічних, морфологічних, експериментальних та експертних досліджень”.
     У 2005 році отримав вчене звання доцента, у 2009 році – присвоєно вищу лікарську категорію зі спеціальності “Судово-медична експертиза”.
     У 2015 році захистив докторську дисертацію “Судово-медичне обґрунтування механогенезу та морфологічних ознак переломів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки з урахуванням їх структурно-функціональних особливостей”.
     У 2018 році переведений на посаду професора кафедри, отримав вчене звання професора та присвоєно “вищий” клас судово-медичного експерта.
Науковий напрямок: судово-медична травматологія, діагностика давності настання смерті, встановлення давності та зажиттєвості спричинення тілесних ушкоджень, використання фізичних методів досліджень та сучасних комп’ютерних технологій у судовій медицині.
     Має 149 публікацій, з них 118 наукового та 31 навчально-методичного характеру, у тому числі 72 наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, співавтор 1 англомовного підручника, 1 монографії, 3 навчально-методичних посібників, отримав 9 патентів на корисну модель, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права, 3 інформаційні листи і 3 галузеві нововведення.
За весь час роботи в Буковинському державному медичному університеті перебував на посадах старшого лаборанта (1999р.), асистента (2001р.), доцента (2004р.), відповідального за роботу курсу судової медицини кафедри патоморфології та судової медицини (2006-2011рр.)., професора (2018 р.).
     Із 01 вересня 2011 року призначений на посаду декана медичного факультету №3 (підготовка іноземних студентів).
Науково-педагогічний стаж складає 19 років, стаж роботи за спеціальністю більше 20 років. За період трудової діяльності неодноразово був нагороджений грамотами адміністрації університету, Головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласної ради, Подякою Чернівецького міського голови, Почесною грамотою МОЗ України.
Свою викладацьку, наукову та організаційну роботу постійно поєднує із практичною лікарською діяльністю на посаді лікаря судово-медичного експерта Чернівецького обласного бюро судово-медичних експертиз. Виховує 3-х дітей.

 

Ванчуляк Олег Ярославович

Ванчуляк Олег Ярославович - професор кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ.  

        Народився 10 квітня 1976 року в с. Лашківка, Кіцманського району, Чернівецької області. У 1999 році закінчив Буковинську державну медичну академію за спеціальністю “Лікувальна справа”. Із 1999 по 2000 рік навчався в інтернатурі за спеціальністю “Судово-медична експертиза” при Київській медичній академії післядипломної освіти лікарів ім. П.Л. Шупика. Після закінчення інтернатури з липня 2000 року був зарахований на посаду лікаря-судово-медичного експерта, з вересня 2001 року переведений на посаду асистента кафедри патологічної анатомії та судової медицини Буковинської державної медичної академії.

        Кандидат медичних наук, у 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Діагностика давності настання смерті методом лазерного поляриметричного моніторингу тканин людини». Доктор медичних наук, у 2017 році захистив докторську дисертацію на тему: «Експертна оцінка гострої ішемії міокарда поляризаційно-кореляційними методами».

        У 2009 році – присвоєно вищу лікарську категорію зі спеціальності “Судово-медична експертиза” та переведений на посаду доцента Буковинського державного медичного університету. У 2011 році отримав вчене звання доцента. З вересня 2018 року переведений на посаду професора кафедри.

        У 2016 році пройшов стажування за фахом «Судова медицина» в Інституті судової медицини м. Братислава, Словацька Республіка; у 2017 році – стажування за фахом «Судова медицина» у медичному університеті ім. Павла Йозефа Шафарика, м. Кошице, Словацька Республіка; у 2018 році – стажування за фахом «Судова медицина» в Інституті судової медицини університетської клініки м. Ессен, Федеративна Республіка Німеччина та у Науково-Навчальному Центрі Судової Медицини м. Лозанна Швейцарської Конфедерації.

        Науково-педагогічний стаж складає більше 18 років. Стаж роботи за спеціальністю більше 20 років. За період трудової діяльності неодноразово був нагороджений грамотами адміністрації університету, департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації (2015 р.), Чернівецької міської ради (2011 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки молоді та спорту України (2011 р.), Почесною медаллю МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2010 р.), орденом Української православної церкви «Святителя Миколая Чудотворця» (2011 р.), орденом Покрова «Пресвятої Богородиці» (2018 р.), Орденом Святого Архістратига Михаїла, Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го ступеня, почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» (2018 р.), медаллю «За жертовність і любов до України» (2018 р.), Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ-го ступеня (2019 р.), Орденом Хреста Спасителя (2019 р.), Грамотою Верховної Ради України (2017 р.). За інноваційні розробки, під час міжнародної виставки «The XIV-th international exhibition of research, innovation and technological transfer «Inventica 2010» (Iasi, Romania)», в складі співавторів нагороджений золотою медаллю (2010 р.).

        Викладацьку, наукову та організаційну роботу постійно поєдную із практичною лікарською діяльністю на посаді лікаря судово-медичного експерта КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.

        Науковий напрямок: судово-медична травматологія, діагностика давності настання смерті, встановлення давності та зажиттєвості спричинення тілесних ушкоджень, використання методів кореляційної оптики в судовій медицині.

 

Заволович Аліна Йосипівна

Заволович Аліна Йосипівна - доцент кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ.

     Заволович Аліна Йосипівна, 1979 року народження, у 2002 році з відзнакою закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальностю “лікувальна справа” і була рекомендована на наукову роботу.

     Після закінчення навчання в академії, з серпня 2002 року по червень 2003 року проходила інтернатуру за спеціальностю “судово-медична експертиза” в Київській медичній академії післядипломної освіти лікарів ім. П.Л. Шупика. З 2003 по 2005 рік навчалася в клінічній ординатурі кафедри патологічної анатомії та судової медицини.        Після закінчення інтернатури з липня 2003 року була зарахована на посаду лікаря-судово-медичного експерта; з вересня 2006 року переведена на посаду асистента кафедри патологічної анатомії та судової медицини Буковинської державної медичної академії.  У 2006 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права. У 2013 році здобула диплом практичного психолога Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2013 році присвоєно першу кваліфікаційну категорію за фахом «судово-медична експертиза».

     У лютому 2009 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: “Анатомічні особливості гастродуоденального переходу в ранньому періоді онтогенезу людини” зі спеціальності 14.03.01. – нормальна анатомія. Диплом кандидата наук ДК №053397 рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 8 липня 2009 року. Доцент кафедри судової медицини та медичного законодавства Буковинського державного медичного університету.

     Починаючи з березня 2005 року і до цього часу за сумісництвом працюю на посаді лікаря-судово-медичного експерта відділу потерпілих, звинувачених та інших осіб обласного бюро судово-медичної експертизи департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.

     Загальний медичний стаж роботи складає 18 років, стаж роботи за спеціальністю – більше 14-ти років, стаж педагогічної роботи у Буковинському державному медичному університеті - 14 років.

 

Беженар Ілля Леонідович

Беженар Ілля Леонідович - доцент кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ.

     Народився в 1966 році у Молдавській РСР. Після закінчення середньої школи та медичного училища, служив у лавах Радянської Армії. Після звільнення з армії, у 1988 році поступив у Чернівецький державний медичний інститут, який успішно закінчив по спеціальності “Лікувальна справа” зі здобуттям фаху лікаря у 1994 році. По результатам Державного розподілу був направлений для проходження дворічної інтернатури по спеціальності “судово-медична експертиза” у Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи. Після закінчення інтернатури, у 1996 році, прийнятий на посаду міського судово-медичного експерта у Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи, а у жовтні 1997 року переведений на посаду завідувача відділу судово-медичної експертизи трупів Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи з присвоєнням 9-го рангу 4-го кваліфікаційного класу державного службовця. На даний момент присвоєно 9-й ранг третього кваліфікаційного класу державного службовця. З грудня 2003року по квітень 2005року перебував на посаді виконуючого обов’язки начальника обласного бюро судово-медичної експертизи Управління охорони здоров&#xff80я Чернівецької обласної державної адміністрації.

     З квітня 2005 року за його згодою був переведений на попередню посаду завідувача відділу судово-медичної експертизи трупів Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи, на якій працює і у теперішній час. Свою практичну експертну роботу успішно поєднує із науковою та педагогічною діяльністю на посаді асистента курсу судової медицини кафедри патоморфології та судово&#x3c0 медицини. На даний момент виконує кандидатську дисертацію на тему “Встановлення зажиттєвості та давності спричинення тілесних ушкоджень в судовій медицині за даними лазерної поляриметрії біологічних тканин”, є автором 10 наукових праць, 4-ох раціоналізаторських пропозицій та 1 деклараційного патенту на винахід. У 2002 та 2003 роках до Дня медичного працівника був нагороджений грамотою Обласної Ради народних депутатів та грошовою премією. У 2005 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України.

     У 2009 році нагороджений ювілейною пам’ятною відзнакою МВС України – медаллю «90 років карному розшуку України»

     У 2009році успішно захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності судово-медична експертиза на тему: «Встановлення зажиттєвості та давності нанесення тілесних ушкоджень за даними лазерної поляриметрії біологічних тканин».

 

Павлюкович Олександр Васильович

Павлюкович Олександр Васильович - доцент кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ.

     Павлюкович Олександр Васильович народився в 1983 році у м.Чернівці. Після закінчення медичного ліцею у 2000 році поступив у Буковинську державну медичну академію (у подальшому Буковинський державний медичний університет), який відмінно закінчив по спеціальності “Лікувальна справа” зі здобуттям фаху лікаря у 2006 році. По результатам Державного розподілу був направлений для проходження інтернатури по спеціальності “судово-медична експертиза” у Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи. Після закінчення інтернатури, у лютому 2008 році, прийнятий на посаду міського судово-медичного експерта у Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи, а у червні 2008 року переведений на посаду міжрайонного судово-медичного експерта Новоселицького міжрайонного відділення Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи з присвоєнням 12-го рангу 5-го кваліфікаційного класу державного службовця.
     Загальний медичний стаж складає 6 років, стаж за фахом судова-медицина 6 років. Свій кваліфікаційний рівень підвищив на базі Київської медичної академії післядипломної освіти з жовтня по листопад місяць 2012 року. У грудні місяці 2012 року атестований на другу лікарську категорію.
     Під час роботи як здобувач запланував та захистив (2011 рік) дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Визначення давності настання смерті при деяких видах механічної асфіксії та масивній крововтраті методами лазерної поляриметрії”.
     Автор близько 50-ти наукових праць, 6-ти винаходів та раціоналізаторських пропозицій, 4-х патентів на корисну модель, 2-х галузевих нововведень у системі охорони здоров’я.

 

Гараздюк Марта Славівна- доцент кафедри судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету.

     Гараздюк Марта Славівна, 1987 року народження, у 2010 році з відзнакою закінчила Буковинський державний медичний університет і була рекомендована на наукову роботу. З серпня 2010 р. по січень 2012 р. проходила інтернатуру зі спеціальності «судово-медична експертиза» в Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Після закінчення інтернатури з лютого 2012 р. по серпень 2012 р. працювала на посаді лікаря-судово-медичного експерта-імунолога-стажиста. З серпня 2012 року по серпень 2014 р. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету.

     З вересня 2014 р. переведена на посаду асистента даної кафедри. За сумісництвом працює на посаді лікаря-судово-медичного експерта обласного бюро судово-медичної експертизи департаменту охорони здоров´я Чернівецької ОДА.

     У 2016 році пройшла стажування за фахом «Судова медицина» в Інституті судової медицини м. Братислава, Словацька Республіка; у 2018 році – стажування за фахом «Судова медицина» в Інституті судової медицини університетської клініки м. Ессен, Федеративна Республіка Німеччина та у Науково-Навчальному Центрі Судової Медицини м. Лозанна Швейцарської Конфедерації.

     У березні 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Часовий моніторинг посмертних змін автофлуоресценції плівок ліквору у визначенні давності настання смерті».

     Загальний медичний стаж роботи складає 14 років, за спеціальністю – більше 8-ми років.

     Автор 70 наукових праць, серед яких 6 патентів на корисну модель та 9 статей цитованих в Scopus.

 

Медуха Наталья Володимирівна- лаборант кафедри судової медицини та медичного  правознавства БДМУ.