ukenfrdeitru


АНОТАЦІЯ

Павлюкович О.В. “Визначення давності настання смерті при деяких видах механічної асфіксії та масивній крововтраті методом лазерної поляриметрії".
: дис. канд. мед. наук. — Київ 2011 р.

 

Робота присвячена вирішенню питань розробки об’єктивних доказових критеріїв із використанням сучасних оптико-фізичних методів досліджень для визначення давності настання смерті та диференціації її причини при механічній асфіксії та крововтраті. В роботі доведено, що ефективність визначення давності настання смерті при механічній асфіксії та крововтраті становить: для статистичних моментів 1 – 4-го порядків розподілу фаз від 1 до 40 годин та від 1 до 52 годин; для статистичних моментів 1 – 4-го порядків розподілу ступеня деполяризації від 1 до 72 годин. Часова динаміка зміни середнього і дисперсії ступеня деполяризації лазерного випромінювання та розподілу фазових зсувів лазерних зображень зрізів біологічних тканин показує статистичну достовірність різниці при визначенні причини настання смерті від 1 до 30 годин у першому випадку та від 1 до 48 годин у другому випадку, а часова динаміка зміни асиметрії та ексцесу ступеня деполяризації лазерного випромінювання та розподілу фаз лазерних зображень зрізів показує наявність статистично достовірної різниці причини настання смерті від 1 до 48 годин та від 1 до 72 годин відповідно. При порівнянні середніх даних асиметрії та ексцесу розподілів фаз лазерних зображень зрізів біологічних тканин осіб, що померли внаслідок механічної асфіксії та крововтрати, з випадками ішемічної хвороби серця (контроль) різниця є статистично достовірною. В свою чергу при порівнянні середніх даних дисперсії, асиметрії та ексцесу розподілів ступеня деполяризації лазерного випромінювання, перетвореного зрізами біологічних тканин людей, що померли внаслідок механічної асфіксії та крововтрати, з випадками ішемічної хвороби серця різниця є статистично достовірною. Порівняння даних середнього розподілу ступеня деполяризації розсіяного лазерного випромінювання статистично достовірної різниці між випадками механічної асфіксії та крововтрати не виявило.