ukenfrdeitru

Інформація
про міжнародну діяльність кафедри судової медицини
та медичного правознавства

Заклади, з якими підтримуються зв’язки:
   1) Московське міське бюро судово-медичної експертизи, Росія.
   2) Державна бюджетна установа охорони здоров'я Московської області «Бюро судово-медичної експертизи», Росія.
   3) Кафедра судової медицини Новосибірського державного медичного університету, Росія.
   4) Державна бюджетна установа охорони здоров'я Новосибірської області "Новосибірське обласне клінічне бюро судово-медичної експертизи", Росія.
   5) Кафедра судової медицини Російського національного дослідного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Росія.
   6) Кафедра судової медицини з основами права Алтайського державного медичного університету, м. Барнаул, Росія.
   7) ФДБУ Російський центр судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я Росії, м. Москва, Росія.
   8) Державний комітет судових експертиз Республіки Білорусь, м. Мінськ, Білорусь.
   7) Науково-Навчальний Центр Судової Медицини, Лозанна, Швейцарська Конфедерація.

Членство співробітників кафедри у міжнародних організаціях:
   Бачинський Віктор Теодосович – член редколегії науково-практичного журналу «Вестник судебной медицины», м. Новосибірськ, Росія; член редколегії збірника наукових праць «Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы», Республіка Білорусь.
   Ванчуляк Олег Ярославович – Член міжнародної профільної організації International Academy of Legal Medicine.

Проведення спільних досліджень:
   1) Кафедра судової медицини з основами права Алтайського державного медичного університету, м. Барнаул, Росія – спільна розробка методичних матеріалів для проведення підсумкових контролів успішності студентів.
   2) Кафедра судової медицини Новосибірського державного медичного університету, Росія – спільне видання та рецензування наукових праць у галузі судової медицини.
   3) Кафедра судової медицини Російського національного дослідного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Росія – розробка концепції пошуку новітніх об’єктивних критеріїв у судовій медицині.
   4) Державний комітет судових експертиз Республіки Білорусь, м. Мінськ, Білорусь – розробка методів лазерної поляриметрії в галузі судової медицини.