Звіт

про міжнародну діяльність кафедри судової медицини та медичного правознавства за ІІ півріччя 2014 року

        №

Інформація, що подається

Пояснення щодо подачі

1.

Заклади, з якими підтримуються зв’язки

1)Московське міське бюро судово-медичної експертизи, Росія.

2) Державна бюджетна установа охорони здоров'я Московської області «Бюро судово-медичної експертизи», Росія.

3)Кафедра судової медицини Новосибірського державного медичного університету, Росія.

4) Державна бюджетна установа охорони здоров'я Новосибірської області "Новосибірське обласне клінічне бюро судово-медичної експертизи", Росія.

5)Кафедра судової медицини Російського національного дослідного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Росія.

6) Кафедра судової медицини з основами права Алтайського державного медичного університету, м. Барнаул, Росія.

2.

Членство співробітників кафедри у міжнародних організаціях

Бачинський Віктор Теодосович – член редколегії науково-практичного журналу «Вестник судебной медицины», м. Новосибірськ, Росія

3.

Візити співробітників до закордонних установ

 –

4.

Прийом іноземних делегацій/представників

– 26-27 вересня 2013 р. кафедрою судової  медицини та медичного правознавства  Буковинського державного медичного  університету була проведена Міжнародна конференція «Актуальні питання судово-медичної експертизи». Метою конференції було поширення наукових напрацювань та обмін досвідом судових медиків. Працівниками кафедри судової медицини та медичного правознавства було прийнято делегації з України, Росії, Латвії, Румунії, Словачинни та Узбекистану.

5.

Проведення спільних досліджень

1) Кафедра судової медицини з основами права Алтайського державного медичного університету, м. Барнаул, Росія – спільна розробка методичних матеріалів для проведення підсумкових контролів успішності студентів.

2) Кафедра судової медицини Новосибірського державного медичного університету, Росія – спільне видання та рецензування наукових праць у галузі судової медицини.

3) Кафедра судової медицини Російського національного дослідного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Росія – розробка концепції пошуку новітніх об’єктивних критеріїв у судовій медицині.

6.

Публікації тез /статей у закордонних виданнях

Статті:

–Polarization-phase tomography of biological fluids polycrystalline structure / Proc. SPIE. – 2013. – Vol. 9066, 906620. / A.V. Dubolazov, O.Y. Vanchulyak, M. Garazdiuk, M.I. Sidor, A.V. Motrich, S.V. Kostiuk

– Multiparameter correlation microscopy of biological fluids polycrystalline networks / Proc. SPIE. – 2013. – Vol. 9066, 90661Y. / A.V. Dubolazov, V. Marchuk, O.I. Olar, V.T. Bachinskiy, O.Y. Vanchulyak, N.V. Pashkovska, D. Andriychuk, S.V. Kostiuk

– Mueller-matrix differential diagnosis of biological crystallites phase anisotropy / Proc. SPIE. – 2013. – Vol. 9066, 9066 21. / V. O. Ushenko; G. D. Koval; V. T. Bachinskiy; L. Ya. Kushnerick; M. Garazdiyk; M. M. Dominikov; O. V. Dronenko

– Scale-selective wavelet analysis of polarization images of biological polycrystalline net / Proc. SPIE. – 2013. – Vol. 8856, 88561Y / A.G. Ushenko, T.M. Boychuk, O.P. Mincer, V.T. Bachinskiy, O.Ya. Wanchuliak

– The possibilities of using scale-selective polarization cartography in diagnostics of myocardium pathologies / Proceedings of SPIE – 2013 - The International Society for Optical Engineering 8882 / Yu.A. Ushenko, O.Ya. Wanchuliak

– Fourier analysis of blood plasma laser images phase maps in the diagnosis of cancer in human organs / Proc. SPIE. – 2013. – Vol. 9066, 90661V. / P.O. Angelsky, L.Ya. Kushnerik, V.T. Bachinskiy, O.Ya. Vanchuliak, M. Garazdiuk, N.V. Pashkovska, D. Andriychuk

– Statistical and fractal analysis of autofluorescent myocardium

images in posthumous diagnostics of acute coronary insufficiency / Proc. SPIE. – 2014. – Vol. 9166. – Р. 1-8. / T.M. Boichuk, V.T. Bachinskiy, O.P. Minzer, O.Y. Vanchulyak, M. Garazdiuk, A.V. Motrich

– Структурно-функциональные особенности разных отделов малой берцовой кости и их значение в судебной медицине / Вестник АГИУВ. – 2013. – Май. – С. 149-152. / Савка И.Г.

– Пространственная реконструкция плоскости излома трубчастой кости с изпользованием современных компьютерных технологий. / Вестник судебной медицины. (Росія) – 2013. – Т.2, № 2. – С. 6-9. / В.Т. Бачинський, Б.В. Михайличенко, І.Г. Савка.

Тези:

– Optical methods of investigation in forensic practice / Info-Med Revistă ştiinţifico-practică. – 2014. – P.32-33. / V.T. Bachinsky, O.Y. Vanchulyak, A.I. Zavolovich, Y.V. Sarkisova, А.O. Andriichuk, V.V. Malyshev, O.G. Palyvoda

– Structural-functional peculiarities of separate portions of the femoral bone / Info-Med Revistă ştiinţifico-practică. – 2014. – P.33 / V.T. Bachynsky, B.V. Mykhailichenko, I.G. Savka, I.L Bezhenar

– Modern optical methods of investigation of acute ischemic myocardial injury / XVI Edition of Craiova International Medical Students’ Conference (6-9 november 2014, Craiova, Romania) / P. Kyshkan, O.Y. Vanchulyak, N.V. Tymoshchuk, Y.V. Sarkisova

7.

Участь співробітників кафедри у міжнародних конференціях/форумах, тощо

 6-й симпозіум Східноєвропейського партнерства судових медиків (Державний університет медицини та фармакології імені Н. Тестеміцану м.Кишинів, 2-4 жовтня 2014р.) – проф. Бачинський В.Т., доц. Ванчуляк О.Я.

8.

Участь студентів-гуртківців у міжнародних конференціях, результати участі

  – XVI Edition of Craiova International Medical Students’ Conference (6-9 november 2014, Craiova, Romania) – Кишкан П.

9.

Проходження викладачами та аспірантами кафедри/курсу навчання та стажування у закордонних установах

10.

Отримані гранти

  –

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства БДМУ

д.мед.н., професор                                                                                     Бачинський В.Т.