ukenfrdeitru
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ 94
Рекомендована література. 115
Перелік практичних вмінь та навичок з судової медицини. Медичного права України 90
ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВІДРОБІТОК пропущених та незарахованих практичних занять на кафедрі судової медицини та медичного правознавства на VIII семестр 2022/2023 н.р. 48
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ. МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ на VIІІ семестр 2022/2023 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА» 43
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ. МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ на VІII семестр 2022/2023 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА» 43
Розклад практичних занять для студентів медичних факультетів № 1, 2, 3, 4 та стоматологічного факультету на кафедрі судової медицини та медичного правознавства на VIІI семестр 2022-2023 н.р. 32
Г Р А Ф І К проведення підсумкового модульного контролю з cудової медицини. Медичного права України у VІII семестрі 2022/2023 н.р. 45
ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ. МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ на VIIІсеместр 2022/2023н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА» 41