ukenfrdeitru

       «Затверджено»

на методичній нараді кафедри.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» __________2023 р.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ. МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VIIІсеместр 2022/2023н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА»

 

з/п

Назва теми

1

Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку. Внесок видатних вчених у розвиток судової медицини (П.А.Мінакова,С.О.Громова Н.С.Бокаріуса, М.В.Попова).

2

Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої  смерті. Принципи побудови судово-медичного-діагнозу та заповнення лікарського свідоцтва про смерть.

3

Суд.-мед. експертиза віку. Судово-медична експертиза втрати професійної, спеціальної працездатності.

4

Судово-медична експертиза спірних статевих станів.

5

Судово-медична експертиза у випадках падіння з висоти.

6

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії фізичних факторів.

7

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії променевої енергії.

8

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії різко зміненого барометричного тиску.

9

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії біологічних чинників.

10

Судово-медичне дослідження потожирових, менструальних виділень, слини, молозива, меконію.

11

Основні методи медико-криміналістичних досліджень.

12

Поняття, сутність, функції і соціальне призначення держави. Державне регулювання охорони здоров’я і медичної діяльності як функція держави Теорія права та держави Медичне право як галузь права та законодавства в системі соціального регулювання медичної діяльності.Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти.

13

Правове регулювання окремих видів медичної діяльності. Правові аспекти паліативної та хоспісної допомоги. Нормативно-правова база з питань паліативної та хоспісної допомоги. Типова наскрізна програма «Паліативна та хоспісна допомога». Наскрізна програма «Профілактика ВІЛ-інфікування, передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна підтримка людей, що живуть з ВІЛ». Наскрізна програма послідовного вивчення основ трансплантології. Етичні та соціально-правові проблеми евтаназії Правові основи медичного страхування громадян. Одержання медичної допомоги в контексті реалізації права на життя людини. Правопорушення в охороні здоров'я і юридична відповідальність. Посадові злочини у сфері охорони здоров'я. Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія.

14

Правові основи біоетики. Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні.

15

Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин. Особисті немайнові права в галузі охорони здоров’я, що забезпечують існування фізичної особи.

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський