ukenfrdeitru

Перелік практичних вмінь та навичок з судової медицини. Медичного права України

 

         Кожен лікар, незалежно від його спеціальності повинен володіти необхідними практичними навичками для виконання функцій лікаря-експерта в судово-слідчих діях:

 

1. Володіти методикою судово-медичного дослідження трупів дорослих, новонароджених та дітей раннього віку:

-        уміти оцінити ранні та пізні трупні зміни для встановлення давності настання смерті;

-        вивчити порядок опису зовнішніх, внутрішніх змін та  ушкоджень;

-        провести пробу на повітряну емболію (проба Сунцова), пневмоторакс;

-        засвоїти основні види анатомічних розрізів для розтину порожнин тіла;

-        вивчити основні прийоми розтину внутрішніх органів, порожнин тіла;

-        навчитися описувати патологічні зміни  внутрішніх органів, порожнин тіла, кісток скелета.

2.      Знати правила вилучення, упаковування та направлення матеріалів на додаткові дослідження: судово-гістологічне, судово-токсикологічне, судово-імунологічне, медико-криміналістичне, судово-цитологічне, бактеріологічне, вірусологічне, біологічне та ін.

3. Виконувати заходи по попередженню росповсюдження інфекцій при дослідженні трупів, осіб померлих від гостро-заразних захворювань.

4.      Вміти сформулювати судово-медичний діагноз.

5.      Вміти оформити лікарське свідоцтво  про смерть згідно «Міжнародної статистичної класифікації хвороб МКХ-10».

6.      Знати методи та методики огляду трупа на місці події або на місці його виявлення.

7.      Володіти прийомами і способами виявлення та упаковування речових доказів біологічного походження.

8.      Оволодіти методиками освідчення живих осіб при:

-        визначенні ступеня тяжкості телесних ушкоджень;

-        спірних статевих станах;

-        статевих злочинах;

-        алкогольному і наркотичному сп’яніннях.

9.      Знати вимоги, що пред’являються до медичних документів (амбулаторна карта, карта стаціонарного хворого) та вміти їх аналізувати.

10.    Вміти оформити судово-медичні документи на експертизу та дослідження трупа, експертизу та освідчення живої особи.

11.    Знати зміст нормативно-правових актів, що стосуються медичної діяльності та діють у сфері охорони здоров'я громадян і демонструвати вміння проводити їх аналіз.

12.    Знати основні законодавчі акти, які регулюють медичну практику.

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичногоправознавства

д.мед.н., професор                                                                  В.Т. Бачинський