ukenfrdeitru

Рекомендована література.

 

Основна література

 1.  Судова медицина / В.Д. Мішалов, Т.В. Хохолєва, В.Т. Бачинський, В.В. Войченко, Г.Ф. Кривда, Є.Я. Костенко – Чернівці: «Місто», 2018. – 574с.
 2. Концевич І.О., Михайличенко Б.В. Судова медицина. – К.:МП Леся, 1997. – 656 с.
 3. Завальнюк А.Х. Судова медицина: курс лекцій. - Тернопіль:Укрмедкнига, 2000. – 648 с.
 4. Судова медицина: навчально-методичний посібник / За ред. Б. Михайличенка. – К.:МП Леся, 2001. – 416 с.
 5. Судебная медицина: учебник / под  ред. В.Н. Крюкова. – М.: Медицина, 1990. – 448 с.
 6. Бабанин А.А., Нікітіна К.Г., Соколова І.Ф. Правознавство // Сімферополь, 2005. – 704 С.
 7. Комаров О.І. Основи права України // Вища школа, 2004. –204 С.

 

Додаткова література

 1. Особливості опису одягу при проведенні судово-медичної експертизи / М.М. Тагаєв, В.Т. Бачинський, В.Д. Мішалов [та ін.] – Чернівці: «Видавничий дім «Родовід», 2019. – 112 с.
 2. Судово-медичний опис тілесних ушкоджень, термінів давності їх утворення та загоєння  / В.Д. Мішалов, М.М. Тагаєв, В.Т. Бачинський [та ін.] – Чернівці: «Місто», 2019. – 160 с.
 3. Судово-медична характеристика ушкоджень внутрішніх органів (селезінка, підшлункова залоза, печінка, нирки) та визначення давності їх утворення /  В.Д. Мішалов, В.Т. Бачинський, В.В. Войченко [та ін.] –Чернівці: «Місто», 2019. – 140 с.
 4. Первинний огляд трупа на місці виявлення / В.Т. Бачинський, О.Ф. Кулик, І.Г. Савка, О.Я. Ванчуляк. –  БДМУ, 2010р. – 220с.
 5. Руководство к практическим занятиям по судебной медицине / Под ред. Концевич И.А. / К.: Выща школа, 1988.  – 328 с.
 6. Кримінальний кодекс України (станом на 5 квітня 2001 р).
 7. Кримінально-процесуальний кодекс України (станом на 21 червня 2001р).
 8. Закон "Про судову експертизу”, 1994.
 9. "Основи законодавства України про охорону здоров’я”, 1992.
 10. Наказ № 6 МОЗ "Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України”, 1995.
 11. Бабанин А.А., Соколова И.Ф. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний // Симферополь, 2001.- 206 С.
 12. Бойко С.О. Судово-медична експертиза визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень // Ужгород, 2003.-225 С.
 13. Герасименко О. Тлумачний та російсько-український словники з судової медицини. - Донецьк, 1999.- 292 с.
 14. Завальнюк А.Х. Тлумачний словник судово-медичних термінів. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - 351 с.
 15. Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті (2-ге видання) / О.Ф. Кулик, В.Т. Бачинський, І.Г. Савка, О.Я. Ванчуляк // Чернівці, 2010. – 212 С.
 16. Федорчук-Незнакомцева Є.П., Павлович В.Г. Посібник з судово-медичної танатології. - Київ, 1998.- 46 с.
 17. 17.       Яланський О.В., Воробйов Ю.В., Яланська Л.О., Воробйов М.Ю. Судово-медичне дослідження трупа. - Полтава, 2000.- 240 с.