Деклараційні патенти на винахід

1 2 3 4 5
1 Спосіб визначення трупних змін біотканин Патент Пат. 11085 Україна, G01N21/33, G01N 21/00. заяв. 19.05.05 ; опубл. 15.12.05, бюл. № 12.

О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко,

В.Т. Бачинський,

О.Ф. Кулик,

М.Р. Тимчук

2 Спосіб дослідження площини перелому Патент Пат. 66600 Україна, А61В1/00. заяв. 17.06.11; опубл. 10.01.12, бюл. № 1.

І.Г. Савка,

Ю.А. Дєдул