ukenfrdeitru

       «Затверджено»

на методичній нараді кафедри.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» __________2022 р.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ. МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VIІсеместр 2022/2023н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

з/п

Назва теми

1.

Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку.

2.

Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої смерті. Самостійний розтин трупа. Складання акту судово-медичного дослідження трупа.

3.

Принципи побудови і структура судово-медичного діагнозу. Складання та обґрунтування експертних підсумків.

4.

Судово-медична експертиза встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров'я та віку.

5.

Судово-психіатрична експертиза. Судово-медична експертиза при суперечливих статевих станах та статевих злочинах.

6.

Загальні питання судово-медичної травматології, ушкодження тупими предметами. Судово-медична експертиза травматизму і транспортної травми.

7.

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії фізичних факторів

8.

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії променевої енергії.

9.

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії різко зміненого барометричного тиску.

10.

Судово-медична експертиза у разі розладу здоров'я внаслідок дії біологічних чинників.

11.

Судово-медична експертизи речових доказів біологічного походження.

12.

Судово-медико-криміналістичні дослідження об’єктів судово-медичної експертизи

13.

Поняття, сутність, функції і соціальне призначення держави. Державне регулювання охорони здоров’я і медичної діяльності як функція держави Теорія права та держави Медичне право як галузь права та законодавства в системі соціального регулювання медичної діяльності.Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти.

14.

Правове регулювання окремих видів медичної діяльності. Правові аспекти паліативної та хоспісної допомоги. Нормативно-правова база з питань паліативної та хоспісної допомоги. Етичні та соціально-правові проблеми евтаназії Правові основи медичного страхування громадян. Одержання медичної допомоги в контексті реалізації права на життя людини. Правопорушення в охороні здоров'я і юридична відповідальність. Посадові злочини у сфері охорони здоров'я. Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія.

15.

Правові основи біоетики. Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні.

16.

Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин. Особисті немайнові права в галузі охорони здоров’я, що забезпечують існування фізичної особи.

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський