ukenfrdeitru

       «Затверджено»

на методичній нараді кафедри.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» __________2022 р.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ. МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VIІсеместр 2022/2023н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

з/п

Назва теми

1.

Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку.

2.

Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої смерті. Самостійний розтин трупа. Складання акту судово-медичного дослідження трупа.

3.

Принципи побудови і структура судово-медичного діагнозу. Складання та обґрунтування експертних підсумків.

4.

Судово-медична експертиза встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров'я та віку.

5.

Судово-психіатрична експертиза. Судово-медична експертиза при суперечливих статевих станах та статевих злочинах.

6.

Загальні питання судово-медичної травматології, ушкодження тупими предметами. Судово-медична експертиза травматизму і транспортної травми.

7.

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії фізичних факторів

8.

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії променевої енергії.

9.

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії різко зміненого барометричного тиску.

10.

Судово-медична експертиза у разі розладу здоров'я внаслідок дії біологічних чинників.

11.

Судово-медична експертизи речових доказів біологічного походження.

12.

Судово-медико-криміналістичні дослідження об’єктів судово-медичної експертизи

13.

Поняття, сутність, функції і соціальне призначення держави. Державне регулювання охорони здоров’я і медичної діяльності як функція держави Теорія права та держави Медичне право як галузь права та законодавства в системі соціального регулювання медичної діяльності.Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти.

14.

Правове регулювання окремих видів медичної діяльності. Правові аспекти паліативної та хоспісної допомоги. Нормативно-правова база з питань паліативної та хоспісної допомоги. Етичні та соціально-правові проблеми евтаназії Правові основи медичного страхування громадян. Одержання медичної допомоги в контексті реалізації права на життя людини. Правопорушення в охороні здоров'я і юридична відповідальність. Посадові злочини у сфері охорони здоров'я. Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія.

15.

Правові основи біоетики. Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні.

16.

Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин. Особисті немайнові права в галузі охорони здоров’я, що забезпечують існування фізичної особи.

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський

«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» ____________ 2022 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ. МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на I семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Тема

Кількість

Годин

І.

Судово-медична танатологія. Огляд трупа на місці події. Судово-медичний розтин трупа та його демонстрація.

2

Судово-медична експертиза трупів новонароджених.

2

ІІ.

Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої смерті. Самостійний розтин. Складання акту судово-медичного дослідження трупа.

2

Принципи побудови і структура судово-медичного діагнозу. Складання та обґрунтування експертних підсумків.

2

ІІІ.

Ушкодження гострими предметами.

2

Загальні питання судово-медичної травматології, ушкодження тупими предметами. Судово-медична експертиза травматизму і транспортної травми.

2

ІV.

Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень.

4

V.

Судово-медична експертиза механічної асфіксії.

2

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від фізичних факторів.

2

.

Загальні відомості про отрути, механізм їх дії та основи судово-медичної діагностики отруєнь. Судово-медична діагностика отруєнь різними групами отрут.

4

VІІ.

Судово-медична експертизи речових доказів біологічного походження.

2

Судово-медико-криміналістичні дослідження об’єктів судово-медичної експертизи.

2

VIII.

Судово-медичне встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Методика судово-медичного обстеження потерпілих, звинувачених та інших живих осіб.

2

Судово-психіатрична експертиза. Судово-медична експертиза при суперечливих статевих станах та статевих злочинах.

2

IX.

Правові відносини у сфері охорони здоров’я.

2

Судово-медична експертиза професійно-посадових правопорушень медичних працівників.

2

X.

Підсумковий модульний контроль

4

 

Разом

40

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський

 

 «Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини

та медичного правознавства БДМУ

«__» ____________ 2022 р.

  

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ. МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VIІ семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

п/п

Тема лекції

 

Тривалість (год)

Дата, пара,

місце проведення

Прізвище

лектора

1.

Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку. Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи в Україні.

2

05.09;

IVпара, вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

2.

Судово-медична танатологія. Огляд трупа на місці події. Судово-медичний розтин трупа та його демонстрація.

2

19.09;

IVпара, вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

3.

Загальні питання судово-медичної травматології, ушкодження тупими предметами. Судово-медична експертиза травматизму і транспортної травми.

2

03.10;

IVпара, вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

4.

Загальні відомості про отрути, механізм їх дії та основи судово-медичної діагностики отруєнь. Судово-медична діагностика отруєнь різними групами отрут.

2

17.10;

IVпара, вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

5.

Правові відносини у сфері охорони здоров’я. Правове регулювання медичних експертиз. Судово-медична експертиза професійно-посадових правопорушень медичних працівників.

 

2

31.10;

IVпара, вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

 

Разом:

10 год

 

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський