ukenfrdeitru

№ з/п

ПІБ

Назва теми, шифр спеціальності

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

1.

Ванчуляк О. Я.

Діагностика давності настання смерті методом лазерного поля метричного моніторінгу тканин людини

Шифр 14.01.25 Затверджено на засіданні ВАК Протокол № 12-09/8 від 11.10.2007 ДК№ 042506

2002-2007

Чернівецьке обласне бюро СМЕ, БДМУ

2.

Бачинський В.Т.

Лазерна спектрофотополяриметрія біологічних тканин людини в розробці об’єктивних критеріїв визначення давності настання смерті та часу утворення гематом

Шифр 14.01.25 Затверджено на засіданні ВАК Протокол № 16-09/3 від 09.07.2009 ДД№007470

09.2007-

11.2009р.

 

Чернівецьке обласне бюро СМЕ, БДМУ

3.

Беженар І.Л.

“Встановлення зажиттєвості та давності нанесення тілесних ушкоджень за даними лазерної поляриметрії біологічних тканин”

Шифр 14.01.25

Диплом ДК№ 059132

Рішення президії ВАК України від 14.04.2010 (Протокол № 14-09/3)

09.2005-

08.2010

 

Чернівецьке обласне бюро СМЕ, БДМУ

4.

Павлюкович О.В.

Визначення давності настання смерті при деяких видах механічної асфіксії та масивній крововтраті методами лазерної поляриметрії

Шифр 14.01.25

Диплом ДК№ 001470

Рішення президії ВАК України від 10.11.2011р.

12.2008-

11.2012

 

Чернівецьке обласне бюро СМЕ, БДМУ

5.

Ванчуляк О. Я.

Експертна оцінка гострої ішемії міокарда поляризаційно-кореляційними методами

Шифр 14.01.25

04.2010 –

03.2015

БДМУ