ukenfrdeitru

п/п

Назва

Харак-

терис-

тика роб.

Вихідні дані

Кіль-

кість

стор.

Співавтори

1

Спосіб кореляційно-оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 32345 А

від 15.12.2000.

Бюл. №7-11

2

Пішак В.П.,

Ушенко О.Г.,

Бачинський В.Т.,

Ванчуляк О.Я.,

Бурковець Д.М.,

Ушенко Ю.О.

2

Спосіб коваріаційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 232346А

від 15.12.2000.

Бюл. №7-11

2

Пішак В.П.,

Ушенко О.Г.,

Бачинський В.Т.,

Бурковець Д.М.,

Ванчуляк О.Я.,

Ушенко Ю.О.

3

Спосіб визначення часу настання смерті

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 54113А

від 17.02.2003.

Бюл. №2

2

Бачинський В.Т.,

Ванчуляк О.Я.,

Ушенко О.Г.

4  

Спосіб визначення трупних змін біотканин

 

Патент

Деклараційний патент 11085, України, МПК 7 G01N21/33, G 01 N 21/39. – № U2005 04703; Заявл. 19.05.2005; Опубл.15.12.2005.- Бюл. № 12.

2

О.Я. Ванчуляк

О.Г.Ушенко В.Т. Бачинсь-кий

О.Ф.Кулик

І.Л.Беженар

М.Р. Тимчук

5

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою кореляційного аналізу часових змін структури лазерних зображень біологічних тканин трупа людини

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 31624

від 10.04.2008

Бюл. №7

2

Ушенко О.Г.,

Бачинський В.Т.,

Мішалов В.Д., О.Я. Ванчуляк

 

 

6

Спосіб флуоресцентного визначення давності настання смерті за динамікою статистичних моментів лазерних флуоресцентних зображень ліквору трупа людини

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 55309 від 10.12.2010

Бюл. №23

4

С.В. Годнюк,

В.Т. Бачинський,

Ю.О. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

7

Спосіб деполяризаційного визначення давності настання смерті за динамікою зміни поляризаційних зображень ліквору трупа людини

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 55308 від 10.12.2010

Бюл. №23

4

С.В. Годнюк,

В.Т. Бачинський,

Ю.О. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

8

Спосіб фазової диференціації причини настання смерті у результаті крововтрати та механічної асфіксії

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 55672 від 27.12.2010

Бюл. №24

4

О.В. Павлюкович, В.Т. Бачинський,

О.Г. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

9

Спосіб поляризаційної диференціації причини настання смерті у результаті крововтрати та механічної асфіксії

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 55308 від 27.12.2010

Бюл. №24

4

О.В. Павлюкович, В.Т. Бачинський,

Ю.О. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

10

Спосіб поляризаційно-кореляційного визначення причини настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 54166 25.10.2010 Бюл. №20, 2011

2

О.Г. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк,

В.Т. Бачинський

 

11

Спосіб поляризаційного визначення причини настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 54166 25.10.2010

Бюл. №20

2

О.Я. Ванчуляк, Ю.О. Ушенко

 

12

Спосіб топологічного визначення причини настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 54167 від 25.10.2010

Бюл. №20

4

О.Я. Ванчуляк

 

13

Спосіб фазового визначення давності настання смерті за допомогою аналізу скловидного тіла

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 55306 від 10.12.2010

Бюл. №23

2

О.Г. Ушенко,

Д.Т. Попович,

О.Я. Ванчуляк

14

Спосіб взаємно-кореляційного визначення давності настання смерті

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель 55307 від 10.12.2010

Бюл. №23

4

Ю.О. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк,

Д.Т. Попович

15

Спосіб діагностики патології нирок

Патент

Деклараційний патент України на корисну модель №79774 від 25.04.2013 Бюл. №8

4

Т.М. Бойчук

О.І. Петришин

Г.М. Чернікова

О.Я. Ванчуляк

К.М. Чала