ukenfrdeitru

 №

п/п

Назва

Харак-

теристика роб.

Вихідні дані

Кіль-кість стор.

Співавтори

1.

Спосіб кореляційно -оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Тези.

Винахідництво та раціоналізаторство в Буковинській державній медичній академії 2000-2002. – Чернівці: Медакадемія, 2002. – С.60.

1

В.П. Пішак,

О.Г. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк,

та ін. Всього 6 осіб

2.

Спосіб кориляційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Тези.

Винахідництво та раціоналізаторство в Буковинській державній медичній академії 2000-2002.– Чернівці: Мед академія, 2002. – С.61.

1

В.П. Пішак,

О.Г. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк,

та ін. Всього 6 осіб

3.

Використання методів лазерної поляриметрії в судовій медицині.

Тези.

Матер. Міжнародної науково-практичної конференції судових медиків та криміналістів, присвяченої 200-річчю кафедри судової медицини та основ права Харківського державного медичного університету „Актуальні питання та перспективи розвитку судової медицини та криміналістики” (Харків, 2005р.). – Х.: Гриф, 2005. – С.129-130.

2

В.Т. Бачинський, І.Г. Савка,

І.Л. Беженар,

О.Ф. Кулик

4.

Поляриметрія зображень м’яких біотканин у моніторингу їх посмертних змін

Тези.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції судових медиків та криміналістів, присвяченої 200-річчю кафедри судової медицини та основ права Харківського державного медичного університету „Актуальні питання та перспективи розвитку судової медицини та криміналістики” (Харків, 2005р.). – Х.: Гриф, 2005. – С.126.

1

О.Я. Ванчуляк

5.

Polarization monitoring of crystal properties of bioliquids

Print.

The program of the international Conference “Correlation Optics 2005”. – Chernivtsi: Chernivtsi National Universiti. – 2005. – P.7.

1

I.G. Savka

6.

Застосування лазерної поляриметрії як доказового методу дослідження у вирішенні завдань судової медицини

Тези.

Медична освіта. – 2005. - № 1. – С.23.

1

І.Л.Беженар

С.В.Годнюк

І.Г.Савка

О.Я.Ванчуляк

О.А. Бендас

7.

Можливості встановлення давності настання смерті за змінами поляризаційних зображень біологічних тканин

 

Друк.

 

Хист. – Вип. 8. – 2006. - С. 39.

 

6

О.Я.Ванчуляк

І.Г. Савка

О.О. Стасій

І.Л. Беженар

 

8.

Mueller-matrix reconstruction of biological tissue architectonics

Print

Proc. SPIE “Seventh International Conference on Correlation Optics” . – Vol.6254. – P.62541.

1

Yu.A.Ushenko

G.V.Sorochan

Yu.Y.Tomka

O.Y.Wanchulyak

 

9.

Studies on automatic analysis of polarization images of tissues for early diagnosis of neoplastic transformation

Print

Proc. SPIE “Seventh International Conference on Correlation Optics” . – Vol.6254. – P.62541M.

1

A.G.Ushenko

N.Golnik

A.Golnik

T.Palko

Ye.G. Ushenko

Yu.A. Ushenko

Ye.Olar

I.L.Begenar

 

10.

Лазерна поляриметрія – сучасний метод морфологічних досліджень в медицині.

Тези.

Матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю з дня народження проф. Н.М. Шенкермана. Чернівці: БДМУ, 2007. – С.63-64

2

В.Т. Бачинський, І.Л. Беженар,

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк

11.

Встановлення зажиттєвості спричинених тілесних ушкоджень за допомогою методу лазерної поляриметрії в судово-медичній практиці

Тези.

Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Молодь та перспективи сучасної медичної науки”. – Вінниця: ВНМУ. – 2007. – С.38

1

С.В.Годнюк

І.Г.Савка

І.Л.Беженар

12.

Кореляційно-диференційна діагностика часу виникнення гематом різної локалізації

Тези.

Хист. – Вип. 10. – 2008. - С. 195.

 

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

І.Л. Беженар

І.Г. Савка

О.В. Павлюкович

13.

Діагностика давності виникнення гематом людини шляхом моделювання їх оптичних властивостей

Тези.

Медична освіта. – 2008. - № 3. – С. 22-23.

2

В.Т. Бачинський

С.В. Годнюк

І.Г. Савка

О.Я. Ванчуляк

14.

Використання лазерної спектральної фазової діагностики структури посттравматичних гематом людини різної локалізації для визначення давності їх утворення

Тези.

XII конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств.- Івано-Франківськ – Київ - Чікаго. – 2008.- С.516-517

2

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк, О.В. Павлюкович

15.

Можливості моделювання оптичних властивостей гематом для судово-медичної оцінки давності їх утворення

Тези.

Мат. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф. судових медиків і криміналістів “Бокаріусовські читання” – Харьків: Харьк. тов. суд. мед. і крим. ім. М.Бокаріуса. – 2008. – С. 128-130.

28-29 листопада 2008р.

3

В.Т. Бачинський,

І.Г. Савка,

О.Я. Ванчуляк

16.

Кореляційна і просторово-частотна структура фазових зображень гістологічних зрізів дерми біоманекенів для диференціації типу і часу нанесення тілесних ушкоджень

Тези.

Мат. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф. судових медиків і криміналістів “Бокаріусовські читання” – Харьків: Харьк. тов. суд. мед. і крим. ім. М.Бокаріуса. – 2008. – С. 131-133.

28-29 листопада 2008р.

3

О.Я. Ванчуляк, І.Л. Беженар,

І.Г. Савка

 

17.

Використання лазерної спектральної фазової діагностики структури посттравматичних гематом людини різної локалізації для визначення  давності їх утворення

Тези.

XII конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств

2

В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк, О.В. Павлюкович

18.

Судово-медичні можливості кореляційної диференційної діагностики

часу виникнення гематом людини

 

Тези.

Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 147.

1

В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк, О.Ю. Литвиненко

 

19.

Перспективи впровадження методів лазерної поляриметрії у практику судової медицини

Тези

Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 148.

1

І.Л. Беженар, І.Г. Савка, В.В. Никифорак

20.

Можливості диференційної діагностики

смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати методом

дослідження поляризаційних мап тканини міокарда

Тези.

Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 173.

1

В.Т. Бачинський, О.В. Павлюкович, Д.І. Тодорович

 

21.

Можливості диференціації давності настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати кореляційними параметрами поляризаційних зображень тканини міокарда

Тези.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 122-124.

10-11 вересня 2009р.

3

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.В. Павлюкович,

І.Г.Савка

 

22.

Перспективи застосування сучасних методів досліджень у судово-медичній травматології

Тези.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 150-152.

10-11 вересня 2009р

3

В.Т. Бачинський,

І.Г.Савка,

О.Я. Ванчуляк

 

23.

Теоретичні основи вивчення морфологічної структури позаклітинної матриці основних типів тканин людини для розробки нових оптичних методів дослідження у судовій медицині

Тези.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 155-158.

10-11 вересня 2009р

4

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка,

М.Р. Тимчук

24.

Можливості лазерного спектрального фазового моніторингу зміни структури гематом людини для визначення давності їх утворення

Тези.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 307-310.

10-11 вересня 2009р

4

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка,

А.О. Андрійчук

25.

Спектральний фазовий моніторинг змін структури гематом людини для встановлення давності їх утворення.

Тези.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.104.

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

С.В. Годнюк

О.В. Павлюкович

26.

Перспективи встановлення давності настання смерті методами лазерної поляриметрії тканин трупа людини.

Тези.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.105.

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк

Д.Т. Попович

О.В. Павлюкович

27.

Можливості дослідження статистичної структури деполяризації лазерного випромінювання тканинами печінки для діагностики давності настання смерті при механічній асфіксії або крововтраті.

Тези.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.204-205.

2

В.Т. Бачинський,

О.В. Павлюкович

О.Я. Ванчуляк

М.Р. Тимчук

 

28.

Можливості встановлення причини та давності настання смерті при механічній асфіксії або крововтраті шляхом вивчення поляризаційних мап тканини міокарда

Тези.

Хист. – 2010. – Вип. 12. – С. 14-15.

2

В.Т. Бачинський, Є.І.Беженар,

О.В. Павлюкович,

І.Г.Савка

29.

Кореляційні параметри поляризаційних зображень тканини міокарда для диференціації настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати

Тези.

Хист. – 2010. – Вип. 12. – С. 30-31

 

1

О.Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка,

А.Й. Заволович.,

О.В. Павлюкович

 

30.

Діагностика часу настання смерті шляхом тривимірної реконструкції часової і спектральної еволюції ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного тканиною мозку

Тези.

Хист. – 2010. – Вип. 12. – С. 143-144.

2

О.Я. Ванчуляк, В.В. Раца,

І.Г. Савка, Я.С. Кишкан

31.

Спектральний аналіз - сучасний доказовий метод дослідження в судовій медицині

Тези.

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології (матеріали 2-го наукового симпозіуму) Чернівці, 21 травня 2010 року - С.109-110

2

В.Т. Бачинський, І.Г.Савка, Я.С.Кишкан, М.М.Ясінський

32.

Дослідження спектрів потужності розподілу ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного м‘язовими тканинами для розробки новітніх діагностичних методик у судовій медицині

Тези.

Мат. XIII конгресу світової федерації укр. лік. товариств “100 років укр. лік. товариству” – Львів : СФУЛТ. – 2010. – С. 683.

30 вересня –

03 жовтня 2010р.

1

О.В. Павлюкович, В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк, Ю.А. Дєдул

33.

Визначення причини та давності настання смерті шляхом аналізу зміни деполяризації лазерного випромінювання різних довжин хвиль, розсіяного тканиною печінки

Тези.

Мат. XIII конгресу світової федерації укр. лік. товариств “100 років укр. лік. товариству” – Львів : СФУЛТ. – 2010. – С. 675-676.

30 вересня –

03 жовтня 2010р

2

В.Т. Бачинський

О.В. Павлюкович

І.Г. Савка

Я.С. Кишкан

34.

Виявлення гострої ішемії методом статистичного аналізу поляризаційно неоднорідних лазерних зображень міокарду

Тези.

Хист. – 2011. – Вип. 13. – С. 137-138.

2

Ю.В. Любеля

О.Я. Ванчуляк

35.

Виявлення ультраструктурних змін міокарда при гострій коронарній недостатності за допомогою методу Мюллер-матричного аналізу

Тези.

Хист. – 2011. – Вип. 13. – С. 138.

1

Ю.В. Любеля

О.Я. Ванчуляк

Л. Я. Федонюк

36.

Лазерна поляриметрія – прогресивний метод діагностики ультраструктурних змін міокарда при гострій коронарній недостатності

Тези.

Хист. – 2011. – Вип. 13. – С. 140.

1

Н.О. Максимчук,

О.Я. Ванчуляк,

О.В. Павлюкович

37.

Структура міокарду людини за умов гострої ішемії

Тези.

Тези доповідей 80-ої ювілейної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів «Працюємо, творимо, презентуємо». – 2011 – Івано-Франківськ – С. 75-76.

7-8 квітня 2011 р.

2

Ю.В. Любеля,

О.Я. Ванчуляк,

Н.О. Максимчук

38.

Зміни міокарду за умов гострої ішемії за допомогою визначення кореляційного і фрактального параметрів матричного аналізу

Тези.

Тези конференції «Актуальні питання сучасної медицини», - ХНУ імені В.Н. Кармазіна. – 2011 – Харків – С. 75-76.

24-26 березня 2011 р.

2

Ю.В. Любеля,

О.Я. Ванчуляк,

Н.О. Максимчук

39.

Сучасні біофізичні методи досліджень у судовій медицині

Тези.

Мат. XI з’їзду ВУЛТ : “100 років укр. лік. товариству” – К : ВУЛТ. – 2011. – С. 312.

28-30 вересня 2011р

1

О.Я. Ванчуляк

І.Г. Савка

40.

Статистичний аналіз поляризаційно-неоднорідних лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

 

Тези

Матеріали ХІ з’їзду ВУЛТ. – м. Харків. – 28 – 30 вересня 2011р. – С. 311.

1

О.Я. Ванчуляк,

В.Т. Бачинський,

Ю.В. Любеля,

Н.О. Максимчук

41.

Myocardial changes under the conditions of acute ischemia using the method of the matrix analisis

Тези

Abstract book. X International Congress of Medical Siciencess. – Sofia, Bulgaria. – 2011. - P 222

1

I.V. Liubelia, N.O. Maksymchuk, O.J. Wanchulyak

42.

Возможности применения фрактального анализа поляризационно-неоднородных лазерных изображений миокарда для  диагностики острой коронарной недостаточности

Тези

Вестник российского государственного медицинского университета. – Москва. – 2011. - С 228

1

Ю.В. Любеля, Н.О. Максимчук

 

 

43.

Поляризаційно-кореляційна методика оцінки ішемії міокарда в судовій медицині

Тези.

Науково-практичний журнал Судово-медична експертиза № 6/2012, матеріали всеукраїнської конференції «Актуальні питання судово-медичної науки, освіти і практики», м.Алушта, 2012.

3

О.Я. Ванчуляк

В.Т. Бачинський

І.Г. Савка

А.Й. Заволович

 

44.

Виявлення ділянок гострої ішемії міокарда шляхом застосування матричного аналізу двопроменезаломлення

Тези.

Мат. 93-ї підсумк. наук. конф. проф.-викл. персоналу БДМУ (14,15,20 лютого, 2012р.). – Чернівці : Медуніверситет, 2012. – С. 33-34.

 

2

О.Я. Ванчуляк

В.Т. Бачинський І.Г. Савка

 

45.

Поляризаційно-кореляційні методи оцінки ішемії міокарда в судовій медицині

Тези.

Матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні питання судово-медичної науки, освіти і практики». 18-19 жовтня 2012 р. Сімферополь-Алушта с. 53-55

3

В.Т. Бачинський., О.Я. Ванчуляк.,

І.Г. Савка

 

46.

Локальний масштабно-селективний аналіз коорди-

натних розподілів еліптичності поляризації лазерних

зображень міокарда за умов гострої ішемії

Тези.

Хист. – 2012. – Вип. 14. – С. 229-230.

2

М.О. Глуха,

Ю.В. Любеля,

О.В. Павлюкович,

І.О. Дубинецька

47.

Застосування Мюллер матричного аналізу в

діагностиці гострої коронарної недостатності

Тези.

Хист. – 2012. – Вип. 14. – С. 230.

1

О.В. Павлюкович,

Ю.В. Любеля

48.

Фізичні методи дослідження зажиттєвого чи

післясмертного характеру спричинення тілесних

ушкоджень та строків їх давності

Тези.

Хист. – 2012. – Вип. 14. – С. 228.

1

Є.І. Беженар,

І.О. Рюміна,

О.В. Павлюкович,

І.Г. Міллер,

49.

Локальний масштабно-селективний аналіз координатних розподілів еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда за умов гострої ішемії

Тези

Хист – 2012. – № 14. – С. 229.

2

Ю.В. Любеля,

М.О. Глуха

50.

Применение лазерной поляриметрии в диагностике острых ишемических изменений миокарда

Тези

Вестник российского государственного медицинского университета (Материалы VII Международной научной медицинской конференции студентов и молодых ученых) – Москва. – 15 марта 2012г. – С. 389

1

Ю.В. Любеля,

Ю.В. Саркисов

51.

Метод Мюллер-матричного аналізу лазерних зображень міокарда в діагностиці гострої коронарної недостатності

Тези

Збірник тез XVI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль. 23-25 квітня 2012р.

1

Ю.В. Любеля,

Н.О.Максимчук

52.

Виявлення гострої ішемії методом статистичного аналізу поляризаційно-неоднорідних лазерних зображень міокарда

Тези

Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 20-ти річчю медичного факультету харківського національного медичного університету ім. В.Н. Каразіна «Актуальні питання сучасної медицини» – м. Харків. –  18-19 квітня 2013р.

1

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук

53.

Встановлення зажиттєвості нанесення саден за даними лазерної поляриметрії шкіри

Тези.

Міжнар. наук.-практ. конф. «Медицина в умовах трансформаційних процесів» - Львів. 2012р.: «Львівська медична спільнота» 2012. – С. 75-78

4

В.Т. Бачинський, І.Л. Беженар, О.Я. Ванчуляк,

І.Г. Савка.

54.

Роль та місце методу лазерної поляриметрії у сучасній медичній практиці

Тези.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ столітті»: Одеса, 7-8 червня 2013 року. – С. 91-96.

6

Н.Д. Павлюкович, О.В. Павлюкович

 

55.

Лазерна стокс-поляриметрія суспензії еритроцитів у хворих на серцеву недостатність та цукровий діабет 2-го типу

Тези.

Матеріали науково-практичної інтернет-конференції з міжнарод-ною участю «Цукровий діабет – міждисциплінарна проблема сучасної медицини»: Чернівці, 10-12 червня, 2013 року. – С. 91-94.

4

Н.Д. Павлюкович, О.В. Павлюкович,

В.М.Ходоровський

56.

Лазерні поляриметричні критерії гострої коронарної недостатності (метод статистичного аналізу)

Тези.

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика вумовах сучасних трансформаційних процесів». – Львів,2013. – С.84-86.

3

О.Я. Ванчуляк,

Ю.В. Любеля,

Н.О. Максимчук,

 

57.

Кореляційно-поляризаційні методи діагностики ішемічних процесів у судовій медицині

Тези.

Матеріали 94 підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету. – Чернівці, 2013. – С.11

1

О.Я. Ванчуляк

 

58.

Діагностика гострої коронарної недостатності методом статистичного матричного аналізу двопроменезаломлення зрізів міокарда

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 311.

1

 

Ю.В.Любеля, А.С.Сивокоровська,

О.І.Никля,

М.Р.Тимчук

 

59.

Дослідження лазерних поляриметричних властивостей біологічних тканин та середовищ організму за наявності механічної асфіксії та гострої крововтрати

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 310.

1

Ю.В. Любеля

60.

Діагностичні методи визначення гострої коронарної недостатності методом вейвлет аналізу мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда

Тези

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини». – м. Суми. – 10‑12 квітня 2013р.

1

Ю.В. Любеля

61.

Визначення часу настання смерті за допомогою аналізу дегенеративно-дистрофічних змін склистого тіла

Тези

Матеріали ХІ науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді  – прогрес медицини майбутнього» – м. Ужгород. – 17‑18 квітня 2013р.

1

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук