ukenfrdeitru

п/п

Назва

Харак-теристика роб.

Вихідні дані

Кіль- кість стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Лазерна поляриметрія кісткової тканини

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 1999. – Т.3, №1. – С.173-182.

(фахове видання).

10

В.П. Пішак,

О.Г. Ушенко,

та ін. Всього 6 осіб

2

Phase-polarizing investigation of biotissue fractal structure

Стаття.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 549-552.

(закордонне видання).

3

A.G. Ushenko,

D.M. Burkovets, S.B. Yermolenko, та ін. Всього 6 осіб

3

Laser Polarimetry of the Orientational Structure of Bone Tissue Osteons

Стаття.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 557-561.

(закордонне видання).

5

A.G. Ushenko,

D.M. Burkovets,

S.B. Yermolenko, та ін. Всього

9осіб

4

Investigated of polarized radiation diffraction on the systems of oriented biofractal fibers

Стаття.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 553-556.

(закордонне видання).

4

A.G. Ushenko,

D.M. Burkovets, S.B. Yermolenko, та ін. Всього

9осіб

5

Vector Microstructure of Laser Biospecles

Стаття.

Proc. SPIE. – 2000. – Vol. 4242. – Р. 227-232.

(закордонне видання).

6

O.Y.Wanchuliak,

O.A. Bendas,

A.G. Ushenko

6

Wavelet analysis of dynamics of changes in orientation-phase structures biotissue architechtonies

Стаття.

Proc. SPIE. – 2002. – Vol. 5067. – Р. 50-55.

(закордонне видання).

6

O.Y.Wanchuliak,

A.G. Ushenko, Yu.A. Ushenko

7

Поляризаційно-кореляційний аналіз динаміки зміни мікроструктури м’язової тканини

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія. – 2002. – Т.1, №1. – С.69-74.

(фахове видання).

6

О.Г Ушенко,

В.Т.Бачинський, О.Я.Ванчуляк

8

Застосування лазерного поляриметричного аналізу в діагностиці змін структури кісткової тканини

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т.8, №1. – С.167-170.

4

О.Я. Ванчуляк

9

Поляризаційна візуалізація та аналіз пошкоджень архітектоніки біотканин

Стаття.

Український судово-медичний вісник. – 2004. - №1. – С.36-38.

3

О.Я. Ванчуляк

10

Застосування поляризаційного методу для аналізу пошкоджень біотканин

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т.8, №3-4. – С.300-301.

2

О.Я. Ванчуляк, О.Г. Ушенко,

І.Л. Беженар

11

Метод поляризаційної візуалізації та статистичної обробки лазерних зображень архітектоніки паренхіматозних біотканин у діагностиці часу настання смерті

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. – Т.4, №2. – С.105-110.

6

О.Я. Ванчуляк

12

Статистика 1-4 порядків розподілу інтенсивностей зображень архітектоніки паренхіматозних біотканин у діагностиці часу настання смерті

Стаття.

Матеріали 86-ї підсумкової конференції науковців Буковинського державного медичного університету „Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини” (Чернівці, 2005р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2005. – С.92-97.

6

О.Я. Ванчуляк

13

Можливості судово-медичного встановлення давності настання смерті за змінами поляризаційних зображень оптичної структури біологічних тканин

 

Друк.

 

Буковинський медичний вісник. – 2006. - Т.10, № 2. - С. 149-151.

2

О.Я.Ванчуляк

І.Г. Савка,

О.О. Стасій

14

Визначення давності настання смерті за фазовою картографією зображення біологічних тканин

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т.11, №4. – С.149-152.

4

В.Т. Бачинський

 

15

Статистичний аналіз поляризаційних мап лазерних зображень тканин трупа людини для встановлення давності настання смерті

Стаття.

Галицький лікарський вісник – 2007. – Т.4, №4. – С. 10-13.
(фахове видання).

4

В.Т. Бачинський

 

16

Судово-медична діагностика зажиттєвих та посмертних ушкоджень шкіри людини шляхом аналізу спектрів потужності інтенсивності її поляризаційних зображень

Стаття.

Український судово-медичний вісник. – 2007. - №1. – С.25—31.

6

І.Л. Беженар

17

Використання методу вектораСтокса для встановлення
давності настання смерті

Стаття.

Журнал академії медичних наук. – 2008. – Т.14, №1. – С.183-191.
(фахове видання).

9

В.Т. Бачинський

 

18

Моделювання оптичних властивостей гематом
для діагностики давності їх виникнення

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 2008. – Т.12, №1. – С.173-176.
(фахове видання).

4

В.Т. Бачинський

 

19

Поляризаційні образи позаклітинних матриць основних типів біологічних тканин для завдань судової медицини

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2008. – Т.7, №1. – С. 6-13.
(фахове видання).

8

В.Т. Бачинський

 

20

Можливості лазерної спектральної фазової діагностики структури гематом людини для визначення давності їх утворення

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2008. – Т.7, №2. – С. 7-10.
(фахове видання).

4

В.Т. Бачинський

 

21

Матричний метод дослідження біологічних тканин у діагностиці давності настання смерті

Стаття.

Науковий вісник ужгородського університету (серія Медицина) – 2008. – Вип. 33. – С. 3-10.
(фахове видання).

8

В.Т. Бачинський

 

22

Модель визначення давності настанні смерті методом автокореляційного аналізу поляризаційних зображень гістологічних зрізів м’язової тканини міокарду трупа людини

Стаття.

Вісник наукових досліджень – 2008. – Т.50, №1. – С. 67-70.
(фахове видання).

4

В.Т. Бачинський

 

23

Кореляційна диференціальна діагностика часу
виникнення гематом людини

Стаття.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2008. – Т.8, №1. – С. 22-26.
(фахове видання).

5

В.Т. Бачинський

 

24

Статистичний спектральний аналіз лазерних зображень гематом внутрішніх органів людини для встановлення даності їх виникнення

Стаття.

Проблеми сучасної медичної науки та освіти – 2008 - №2. – С.60-63.
(фахове видання).

4

В.Т. Бачинський

 

25

Статистичний аналіз поляризаційних лазерних зображень гематом людини для встановлення давності їх виникнення

Стаття.

Одеський медичний журнал – 2008. – Т. 107 №3. – С.10-12.
(фахове видання).

3

В.Т. Бачинський

 

26

Взаємозв’язок деполяризації лазерного випромінювання гематомами людини і діагностики давності їх виникнення

Стаття.

Практична медицина – 2008. – Т.14 №4. – С. 101-106.
(фахове видання).

6

В.Т. Бачинський

 

27

Лазерна поляриметрія тканин трупа людини для встановлення давності настання смерті

Стаття.

Український судово-медичний вісник – 2008. – Т.21 №1. – С. 19-23.
(фахове видання).

5

В.Т. Бачинський

 

28

Дослідження динаміки зміни фазових зсувів між ортогональними складовими амплітуди лазерного випромінювання, розсіяного тканинами нирки, для діагностики часу настання смерті.

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2008. – Т.7, №3. – С. 2-6.
(фахове видання).

5

В.Т. Бачинський

 

29

Дослідження двовимірних поляризаційних мап дерми шкіри для диференціації типу і часу нанесення ушкодження

Стаття

Укр. суд.-мед. вісн. – 2008. – №21(1). – С. 15-19.

5

І.Л. Беженар

30

Кореляційний аналіз координатних розподілів еліптичності поляризації лазерних зображень дерми шкіри для диференціації типу і часу нанесення тілесних ушкоджень

Стаття

Клін. та експер. патол. – 2008. – Т.7, № 3. – С. 7-10.

4

І.Л. Беженар

31

Можливості моделювання оптичних властивостей гематом для судово-медичної оцінки давності їх утворення

Стаття.

Друга міжнародна науково-практична конференція судових медиків і криміналістів присвяченої 60-річчю Харківського товариства судових медиків і криміналістів ім. Проф. М.М. Бокаріуса.Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2008. – С. 73-75.

3

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,
І.Г. Савка

32

Діагностика давності виникнення гематом людини шляхом моделювання їх оптичних властивостей

Стаття

Медична освіта. – 2008. - № 3. – С. 22-23.

2

В.Т. Бачинський, С.В. Годнюк, О.Я. Ванчуляк, І.Г. Савка

33

Застосування лазерної поляриметрії як доказового методу дослідження у вирішенні завдань судової медицини

Стаття

Медична освіта. – 2008. - № 3. – С. 23.

1

І.Л. Беженар, С.В. Годнюк, І.Г. Савка, О.Я. Ванчуляк, О.А. Бендас

34

Кореляційна і просторово-частотна структура фазових зображень гістологічних зрізів дерми біоманекенів для диференціації типу і часу нанесення тілесних ушкоджень

Стаття

Мат. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф. судових медиків і криміналістів “Бокаріусовські читання” – Харків: Харьк. тов. суд. мед. і крим. ім. М.Бокаріуса. – 2008. – С. 131-133.

3

І.Л. Беженар, І.Г. Савка, О.Я. Ванчуляк

35

Correlation structure of biologicalcrystal’s Jonesmatrices

Стаття.

Proc. SPIE. – 2008. – 797380
(закордонне видання).

7

V.T. Bachinskiy,

O.V. Angelsky,
Yu.A. Ushenko,
O.I. Olar

36

Polarization properties of biological rough surfaces

Стаття.

Proc. SPIE. – 2008. – 797363
(закордонне видання).

9

V.T. Bachinskiy,

Yu.A. Ushenko

37

Fractal structure of biological tissue polarization images

Стаття.

Proc. SPIE. – 2008. – 797365
(закордонне видання).

12

V.T. Bachinskiy,

Yu.Ya.Tomka

38

Статистичний аналіз азимутів поляризації зображень зажиттєвих та посмертних ушкоджень шкіри людини в судовій медицині.

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2008. – Т.7, № 2. – С. 14-17.

4

І.Л. Беженар

В.Т. Бачинський

І.Г. Савка

Л.М.Гриндей

39

Дослідження змін фазових зображень дерми шкіри для диференціації типу ушкоджень і визначення часу їх нанесення в судово-медичній практиці

 

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2008. - Т.12, № 3. - С. 107-110.

4

І.Л.Беженар

О.Г.Ушенко

І.Г.Савка

40

Встановлення часового характеру ушкоджень шкіри на основі аналізу спектрів потужності кутів нахилу мікронерівностей її шорсткої поверхні

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2008. - Т.12, №2. - С. 127-129.

4

І.Л.Беженар

 

41

Перспективи застосування сучасних методів досліджень у судово-медичній травматології

Стаття

 

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – 10-11 вересня 2009р. ” – Харків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 150-152.

3

В.Т. Бачинський,

О. Я. Ванчуляк,
І.Г. Савка,

42

Теоретичні основи вивчення морфологічної структури позаклітинної матриці основних типів тканин людини для розробки нових оптичних методів дослідження у судовій медицині

Стаття

 

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – 10-11 вересня 2009р. ” – Харків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 155-158.

4

В.Т. Бачинський, О. Я. Ванчуляк,
М. Р. Тимчук,
І.Г. Савка.

43

Можливості лазерного спектрального фазового моніторингу зміни структури гематом людини для визначення давності їх утворення

Стаття

 

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – 10-11 вересня 2009р. ” – Харків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 307-310.

4

В.Т. Бачинський, О. Я. Ванчуляк,
А.О. Андрійчук,
І.Г. Савка.

44

Дослідження кореляційних параметрів поляризаційних зображень тканини міокарда для диференціації настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2009. – Т.8, №3 (29). – С. 70-73

4

В.Т. Бачинський,

О.В. Павлюкович,

О.Я.Ванчуляк

45

Статистичний аналіз розподілів ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного зміненою тканиною міокарда, для диференціації причини настання смерті

Стаття.

Клінічна та експериментальна патологія – 2009. – Т.8, №4 (30). – С. 53-56

4

В.Т. Бачинський,

О.В. Павлюкович,

Ю.О. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

46

Evolution of power spectra of biological tissues Mueller matrix images in the process of changing their birefringent structure

Стаття.

Proc. SPIE. – 2009. – Vol. 7388. – Р. 1-8.

8

Yu.A. Ushenko,

V. T. Bachinskiy,

I.V. Bachinskaya

47

Вивчення поляризаційних мап тканини міокарда для визначення причини та давності настання смерті внаслідок механічної асфіксії або крововтрати

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т.14, №1 (53). – С.110-113

4

В.Т. Бачинський,

О.В. Павлюкович,

О.Я. Ванчуляк

48

Дослідження статистичної структури деполяризації лазерного випромінювання тканиною печінки для диференціації настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати

Стаття.

Український медичний альманах - 2010 - Т.13, №1 - С.101-103

3

В.Т. Бачинський,

О.В. Павлюкович, В.Д. Мішалов, О.Я. Ванчуляк

49

On the feasibilities of using the wavelet analysis of Mueller matrix images of biological crystals

Стаття.

Hindawi Pablishing Corporation Advances in Optical Technologies. Vol. 2010, article ID 162832, 9 pages

9

O.V.Dubolazov, A.G.Ushenko,

V. T. Bachinskiy, A.P.Peresunko, O.Ya.Vanchulyak

50

Temporal spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of

death coming

Стаття.

Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т.14, №4 (56). – С.119-121.

3

V.T. Bachins’kyi,

O.V. Pavliukovych, O.Ya. Wanchuliak

I.H. Savka

51

Fractal processing of pathological changed muscular tissue images

Стаття.

Clinical and Biomedical Spectroscopy.- Vol.7368.- 2010, article ID 831609, 8 pages

8

O.Ya. Wanchuliak, V.P. Ungurian

52

Динаміка зміни ступеня деполяризації лазерного випромінювання різних довжин хвиль, розсіяного тканиною печінки, для визначення причини та давності настання смерті

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія - 2010. - № 1 (31). – Т. IХ. – С. 55 - 59.

4

О.В. Павлюкович

 

53

Дослідження динаміки зміни ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного тканиною міокарда, для визначення причини та давності настання смерті з використанням he-cd лазера

Стаття

Практична медицина - 2010. - № 1. – Т. XVI. – С. 109 - 117.

9

О.В. Павлюкович

 

54

Порівняльне дослідження динаміки зміни ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного тканинами міокарда, для визначення причини та давності настання смерті з використанням he-ne лазера

Стаття

Одеський мед. журнал - 2010. - № 3 (119). – С. 12 - 16.

5

О.В. Павлюкович

 

55

Тривимірна реконструкція часової і спектральної еволюції ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного тканиною мозку для діагностики часу настання смерті

Стаття

Галицький лікарський вісник - 2010. - № 1. – Т 13 – С. 101 - 103.

 

О.В. Павлюкович

56

Дослідження міокарда за умов гострої коронарної недостатності вейвлет-аналізом кореляційної структури мап азимутів поляризації лазерних зображень

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т.15, №2 (58). – С.148-151.

4

О.Я. Ванчуляк, В.Т. Бачинський, О.І. Никля, А.Й. Заволович

57

Діагностика ішемічного пошкодження міокарда за допомогою вейвлет аналізу фрактальної структури мап азимутів поляризації лазерних зображень

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія – 2011. – Т.10, №1 (35). – С. 53-56.

6

О.Я. Ванчуляк,

В.Т Бачинський, О.В. Григорова, А.Й. Заволович

58

Можливості використання фрактального аналізу фазових лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія – 2011. – Т.10, №2 (36,ч1). – С. 9-12.

4

О.Я. Ванчуляк

59

Вейвлет-аналіз мап азимутів поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності.

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т.15, №3 (59). – С.143-146.

4

О.Я. Ванчуляк

60

Діагностика гострої коронарної недостатності із застосуванням статистичного фазового аналізу лазерних зображень міокарда

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Випуск 20, Книга 2. – К. – С. 157-163

7

О.Я. Ванчуляк, В.Т. Бачинський, О.Г. Ушенко, Ю.В. Любеля

61

Вейвлет аналіз мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності. Статистичний підхід

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Випуск 20, Книга 3. – К. – С. 599-606

8

О.Я. Ванчуляк, В.Т. Бачинський, О.Г. Ушенко, Н.О. Максимчук

62

Діагностика гострої коронарної недостатності

Методом кореляційного аналізу лазерних поляризаційних

Зображень міокарда

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2011. – Т.15, №4 (60). – С.132-135.

4

О.Я. Ванчуляк,

В.Т. Бачинський, О.І. Олар,

О.В. Григорова

63

Вейвлет-аналіз кореляційної структури мап

еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда

За умов гострої ішемії

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2012. – Т.16, №1 (61). – С.167-169.

4

О.Я. Ванчуляк

64

Вейвлет-аналіз фрактальної структури мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Випуск 21, Книга 3. – К. – С. 470-476

7

О.Я. Ванчуляк

65

Лазерна Стокс-поляриметрія суспензії еритроцитів як маркер коморбідності у хворих літнього та старечого віку

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. XI, № 2 (40). – С. 117-121.

6

О.В. Павлюкович

Н.Д. Павлюкович

66

 

Кореляційний аналіз поляризаційно-неоднорідних лазерних зображень двопроменезаломлюючих структур міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2012. – № 6. – С. 30-33.

4

О.Я  Ванчуляк

67

Інформативність методу мюллер-матричного аналізу для вивчення міозинових мереж міокарда

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2013. – Т.17, №3 (67). – С.6-9.

4

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

М.Р. Тимчук

Ю.В. Любеля

О.В. Мироняк

68

Інформативність та операційні характеристики кореляційного аналізу лазерних мікроскопічних зображень двопроменезаломлюючих структур міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2013. – Т.17, №3 (67). – С.25-28.

3

О.Я. Ванчуляк, М.М.Вацик,

 Н.В. Тимощук, Я.С. Кишкан, Н.О. Максимчук

 

69

Застосування методу мюллер-матричного орієнтаційно-фазового аналізу(статистичний і фрактальний підхід) для вивчення міозинових мереж міокарда

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2012. – Т.16, №4 (64). – С.230-235.

6

О.Я. Ванчуляк

70

Принципи доказової медицини для локального масштабно-селективного кореляційного аналізу розподілів еліптичності поляризації лазерних цифрових мікроскопічних зображень міокарда за умови гострої ішемії

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2013. – Т.17, №3 (67). – С.20-24.

5

О.Я. Ванчуляк

 

71

Діагностика гострої коронарної недостатності із застосуванням статистичного фазового аналізу лазерних зображень міокарда

Стаття

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції

 «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» – Львів. – 8-9 лютого 2013 р.

3

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук,

О.Я. Ванчуляк

72

Вейвлет аналіз мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Стаття

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції

«Ключові питання наукових

досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.».–Одеса. – 1-2 березня 2013р.

3

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук,

О.Я. Ванчуляк