ukenfrdeitru

Деклараційні патенти та раціоналізаторські пропозиції

п/п

Назва Вихідні дані

Кіль-

кість

стор.

Співавтори
1 2 3 4 5
1 Спосіб поляризаційної диференціації причини настання смерті Деклараційний патент України на корисну модель МПК(2011.01) G01N33/00 G01N 21/00 A61B 5/00. заяв. 17.05.10 ; опубл. 27.12.10, бюл. № 24. 2

О.Я. Ванчуляк,

В.Т. Бачинський,

О.Г. Ушенко

2 Спосіб фазової диференціації причини настання смерті у результаті крововтрати та механічної асфіксії Деклараційний патент України на корисну модель 55672 Україна, МПК(2011.01) G01N33/00 G01N 21/00 A61B 5/00. заяв. 17.05.10 ; опубл. 27.12.10, бюл. № 24. 2

О.Я. Ванчуляк,

В.Т. Бачинський,

О.Г. Ушенко

3 Спосіб лазерного поляризаційного моніторингу трупних змін біотканин //Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - № 28/08 1

О. Я. Ванчуляк,

О. Г. Ушенко,

О. Ф. Кулик,

І. Г. Савка

4 Спосіб визначення патологічних змін біологічних тканин //Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - № 29/08 1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко

5 Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою кореляційного аналізу часових змін структури лазерних зображень біологічних тканин трупа людини //Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - № 32/08 1

О.Я. Ванчуляк,

В.Т. Бачинський,

О.Г. Ушенко

6 Cпосіб визначення давності настання смерті за допомогою поляризаційного картографування біологічних тканин трупа людини //Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - № 33/08 1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк,

О.Г. Ушенко,

О.Ф, Кулик