ukenfrdeitru

 С П И С О К

надрукованих наукових праць асистента кафедри судової медицини та медичного

правознавства, кандидата медичних наук

Вацика Мирослава Миколайовича

 

№ п/п

Назва праці

Вид видання

Вихідні дані (видавництво, журнал, збірник)

К-сть сторінок

Прізвище всіх авторів (співавторів)

1.

Морфометричні взаємозв’язки печінкових вен та часток печінки у динаміці плодового періоду

Стаття

Наук. вісн. Ужгород. ун-ту, серія “Медицина”. – 2010. – Вип. 38.

3

М.М. Вацик,

Ю.Т. Ахтемійчук, Ю.Є. Роговий

2

Інформативність та операційні характеристики кореляційного аналізу лазерних мікроскопічних зображень двопроменезаломлюючих структур міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17, № 3(67). – С. 25-28.

4

О.Я. Ванчуляк,

Н.В. Тимощук,

Я.С. Кишкан,

Н.О. Максимчук

3

Спосіб визначення скелетотопічної проекції органів та структур на макропрепаратах

 

Тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентер.: матер. 2-го наук. симпозіуму (Чернівці, 21 травня 2010 р.). – Чернівці, 2010. – С. 58.

1

М.М.Вацик

4

Хірургічна анатомія печінкових вен

Тези

Актуальні питання хірургії: матер. наук.-практ. конф. присв. 75-річчю від Дня народж. проф. Ф.Г. Кулачека (Чернівці, 21 червня 2013 р.). – Чернівці, 2013. – С. 51.

1

А.О. Черкавська