ukenfrdeitru

       «Затверджено»

на методичній нараді кафедри.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» __________2023 р.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

із вибіркової дисципліни:

«СУДОВО-МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї ТА СТАТЕВОГО НАСИЛЬСТВА»

для студентів 4 курсу медичного факультету №1 та №2

спеціальності «Медицина»

 

з/п

Назва теми

К-сть

год.

1

Поняття насильства у сім'ї та статевого насильства.

8

2

Вітчизняні та міжнародні правові норми щодо протидії насильству у сім'ї та статевому насильстві.

12

3

Поняття «ґендеру», ґендерні норми. Сексизм та сексистська мова. Токсична маскулінність та насильство.

10

4

Судово-медична експертиза спірних статевих станів та статевих злочинів Ознаки вільного вираження згоди, сумнівів та відмови на статевий акт. Сексуальне насильство у збройних конфліктах.

10

5

Судово-медична експертиза встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров’я.

10

6

Загальні питання судово-медичної травматології

10

7

Виявлення та попередження насильства у сім'ї та статевого насильства. Заходи реагування системи охорони здоров'я на насильство у сім'ї та статевого насильства. Організаційно-процесуальні засади Стамбульського протоколу.

10

 

Разом

70

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський