ukenfrdeitru

 «Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини

та медичного правознавства БДМУ

«__» ____________ 2022 р.

  

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ. МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VIІ семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

п/п

Тема лекції

 

Тривалість (год)

Дата, пара,

місце проведення

Прізвище

лектора

1.

Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку. Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи в Україні.

2

05.09;

IVпара, вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

2.

Судово-медична танатологія. Огляд трупа на місці події. Судово-медичний розтин трупа та його демонстрація.

2

19.09;

IVпара, вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

3.

Загальні питання судово-медичної травматології, ушкодження тупими предметами. Судово-медична експертиза травматизму і транспортної травми.

2

03.10;

IVпара, вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

4.

Загальні відомості про отрути, механізм їх дії та основи судово-медичної діагностики отруєнь. Судово-медична діагностика отруєнь різними групами отрут.

2

17.10;

IVпара, вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

5.

Правові відносини у сфері охорони здоров’я. Правове регулювання медичних експертиз. Судово-медична експертиза професійно-посадових правопорушень медичних працівників.

 

2

31.10;

IVпара, вул. Кишинівська, 2

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

 

Разом:

10 год

 

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський