ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» ____________ 2022 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ. МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на I семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Тема

Кількість

Годин

І.

Судово-медична танатологія. Огляд трупа на місці події. Судово-медичний розтин трупа та його демонстрація.

2

Судово-медична експертиза трупів новонароджених.

2

ІІ.

Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої смерті. Самостійний розтин. Складання акту судово-медичного дослідження трупа.

2

Принципи побудови і структура судово-медичного діагнозу. Складання та обґрунтування експертних підсумків.

2

ІІІ.

Ушкодження гострими предметами.

2

Загальні питання судово-медичної травматології, ушкодження тупими предметами. Судово-медична експертиза травматизму і транспортної травми.

2

ІV.

Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень.

4

V.

Судово-медична експертиза механічної асфіксії.

2

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від фізичних факторів.

2

.

Загальні відомості про отрути, механізм їх дії та основи судово-медичної діагностики отруєнь. Судово-медична діагностика отруєнь різними групами отрут.

4

VІІ.

Судово-медична експертизи речових доказів біологічного походження.

2

Судово-медико-криміналістичні дослідження об’єктів судово-медичної експертизи.

2

VIII.

Судово-медичне встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Методика судово-медичного обстеження потерпілих, звинувачених та інших живих осіб.

2

Судово-психіатрична експертиза. Судово-медична експертиза при суперечливих статевих станах та статевих злочинах.

2

IX.

Правові відносини у сфері охорони здоров’я.

2

Судово-медична експертиза професійно-посадових правопорушень медичних працівників.

2

X.

Підсумковий модульний контроль

4

 

Разом

40

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський