ukenfrdeitru

       «Затверджено»

на методичній нараді кафедри.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» __________2023 р.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VІ семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

№ з/п

 Тема

К-сть год

1

Загальна характеристика джерел права та законодавство України, яке регулює охорону здоров´я.

6

2

Правові основи біоетики.

4

3

Правове регулювання окремих видів медичної діяльності.

4

4

Етичні та соціально-правові проблеми евтаназії.

6

5

Правові та організаційні основи охорони материнства і дитинства.

6

6

Проблеми штучного запліднення і сурогатного материнства. Правові проблеми аборту.

4

7

Правові й організаційні основи забезпечення громадян психіатричною допомогою.

5

8

Правовий порядок захисту населення від інфекційних хвороб.

4

9

Профілактика СНІДу.

4

10

Донорство крові та її компонентів. Основні проблеми і шляхи їх вирішення.

4

11

Правовий порядок трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини. Сучасна нормативно-правова база.

6

12

Ятрогенна патологія.

4

13

Правовий порядок застосування лікарських засобів.

4

14

Нормативно-правова база збереження лікарської таємниці.

4

15

Правопорушення в охороні здоров’я та юридична відповідальність.

6

16

Лікарська помилка.

4

17

Нещасний випадок.

4

18

Посадові та професійні злочини медичних працівників

6

 

Разом

85

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський