ukenfrdeitru

Розклад

практичних занять для студентів фармацевтичного факультету БДМУ

на кафедрі судової медицини та медичного правознавства на весняний семестр 2022/2023н.р. 

Вересень

12,26

13,27

14,28

1,15,29

2,16,30

 

5,19

6,20

7,21

8,22

9,23

Жовтень

10,24

11,25

12,26

13,27

14,28

 

3,17,31

4,18

5,19

6,20

7,21

Листопад

7,21

8,22

9,23

10,24

11,25

 

14,28

1,15,29

2,16,30

3,17

4,18

Грудень

5,19

6,20

7,21

8,22

9,23

 

12

13

14

1,15

2,16

 

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

 

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

4

 

1, 2

 

 

 

1

3

2

4

4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

  

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                                             Бачинський В.Т.

       «Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини

та медичного правознавства БДМУ

«___» __________2022 р.

 

Г Р А Ф І К

проведення підсумкового модульного контролю

із лікарської токсикології

на VIІ семестр 2022/2023 н.р.

для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності «Фармація. Промислова фармація»

 

№ гр

Дата проведення

Прізвище викладача

08.12

14.12

16.12

 

 

1

1230

1400

 

 

Проф. Бачинський В.Т., проф. Ванчуляк О.Я.

2

1230

1400

 

 

Проф. Бачинський В.Т., проф. Ванчуляк О.Я.

3

 

1230

1400

 

Проф. Бачинський В.Т., проф. Ванчуляк О.Я.

4

 

 

1230

1400

Проф. Бачинський В.Т., проф. Ванчуляк О.Я.

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичногоправознавства

д.мед.н., професор                                                                  В.Т. Бачинський

 

 

       «Затверджено»

на методичній нараді кафедри.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» __________2022 р.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ ЛІКАРСЬКОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ

на VIІ семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ. ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

 

№ з/п

 

Тема

К-сть год

Змістовий модуль 1. Загальна лікарська токсикологія. Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на периферичну та центральну нервову систему

1.

Загальна характеристика отруєнь лікарськими засобами. Загальні принципи дослідження токсичності лікарських речовин. Гостра та хронічна токсичність. Безпека лікарських засобів при доклінічних токсикологічних дослідження.

4

2

Види діагностики отруєнь. Принципи лікування отруєнь. Методи посилення природних процесів детоксикації. Методи антидотної терапії. Методи штучної детоксикації.

4

3

Токсикологічна характеристика інгаляційних та неінгаляційних засобів для наркозу, їх токсична дія на організм. Фактори, що підвищують токсичну дію наркозних засобів. Комбіноване застосування наркозних препаратів, можливі токсичні ефекти. Токсична дія етилового спирту на організм. Стадії дії етилового спирту на ЦНС. Поняття про алкоголізм та його лікування. Перша допомога при гострому отруєнні етиловим спиртом.

4

4

Протисудомні і протипаркінсонічні препарати, їх токсикологічна характеристика. Перша допомога при отруєнні

4

5

Токсикологічні особливості аналептичних засобів. Мішені токсичної дії аналептиків. Допомога при отруєнні аналептиками.

4

Змістовий модуль 2. Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на функції виконавчих органів, систему крові та обмін речовин. Хіміотерапевтичні лікарські засоби

6

Токсикологічна характеристика діуретичних засобів.

4

7

Токсикологічні особливості протиаритмічних препаратів

4

8

Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на кров

4

9

Естрогенні та гестогенні препарати, їх токсичні ефекти. Андрогени та їх токсикологічні особливості. Токсичні прояви анаболічних стероїдів та лікування отруєнь.

4

10

Особливості механізму дії антибластомних препаратів та їх вплив на токсичність. Основні прояви токсичності антибластомних лікарських засобів та антибіотиків. Фактори, які підвищують токсичність антибластомних препаратів. Токсикологічна безпека застосування антибластомних препаратів у дітей, вагітних, людей похилого віку. Допомога при отруєнні.

4

11

Токсикологічне значення протитуберкульозних засобів. Основні причини отруєння хіміотерапевтичними засобами. Хімічна будова, фізико-хімічні властивості, основні закономірності поведінки в організмі, токсична дія, вибіркова токсичність. Перша допомога, міри профілактики отруєнь хіміотерапевтичними засобами.

6

12

Токсикологічні ефекти антиалергічних засобів: селективних антагоністів лейкотрієнових рецепторів, антимедіаторних та мембраностабілізуючих засобів. Фактори, що сприяють розвитку токсичності. Специфічна токсична дія препаратів цих груп.

4

 

Всього:

50

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський

«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» ____________ 2022 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ ЛІКАРСЬКОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ

на VIІ семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ. ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

 

ДЕННА ФОРМА

№ п/п

Тема

К-сть годин

Змістовий модуль 1. Загальна лікарська токсикологія. Токсикологічна характеристика

препаратів, які впливають на периферичну та центральну нервову систему

1.

Лікарська токсикологія, мета, завдання та основні поняття. Токсикометрія.

2

2.

Токсикокінетика. Механізми токсичної дії ліків. Загальні принципи діагностики отруєть, принципи детоксикації організму.

2

3.

Токсикологічна характеристика місцевоанестезуючих лікарських засобів

2

4.

Токсикологічна характеристика препаратів медіаторної дії

2

5.

Токсикологічна характеристика наркотичних та ненаркотичних анальгетиків

2

6.

Токсикологічна характеристика психо- та нейротропних лікарських засобів пригнічувальної дії (нейролептики, транквілізатори, гіпнотики та ін.)

2

7.

Токсикологічна характеристика психо- та нейротропних лікарських засобів збуджувальної дії (психостимулятори, антидепресанти, ноотропи та ін.)

2

8.

Підсумковий контроль змістовного модуля 1

2

Змістовий модуль 2. Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на функції виконавчих органів, систему крові та обмін речовин. Хіміотерапевтичні

лікарські засоби

9.

Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на серцево-судинну систему

2

10.

Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на кров

2

11.

Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на обмін речовин

2

12.

Токсикологічна характеристика хіміотерапевтичних засобів

2

13.

Токсикологічна характеристика антигістамінних препаратів, препаратів важких металів та ін. засобів

2

14.

Підсумковий контроль змістовного модуля 2

2

15.

Підсумковий модульний контроль

2

Всього:

30

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський

 «Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини

та медичного правознавства БДМУ

«__» ____________ 2022 р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ ЛІКАРСЬКОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ

на VIІ семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ. ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

 

п/п

Тема лекції

 

Трива-лість (год)

Дата, пара,

місце проведення

Прізвище

лектора

1.

Загальна лікарська токсикологія, мета, завдання та основні поняття. Отруєння, основні принципи детоксикації

2

08.09.,

IV пара, вул. Целана, 9

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

2.

Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на периферичну нервову систему

2

22.09.,

IV пара, вул. Целана, 9

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

3.

Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на центральну нервову систему

2

06.10.,

IV пара, вул. Целана, 9

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

4.

Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на серцево-судинну систему, кров та обмін речовин

2

20.10.,

IV пара, вул. Целана, 9

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

5.

Токсикологічна характеристика хіміотерапевтичних засобів

2

03.11.,

IV пара, вул. Целана, 9

проф. Бачинський В.Т.,

проф. Ванчуляк О.Я.

 

Разом:

10 год

 

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський