ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» ____________ 2022 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

із вибіркової дисципліни: «ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ОКРЕМИХ ВИДАХ СМЕРТІ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА»

з/п

Назва теми

К-сть

год.

  1.  

Методика судово-медичного дослідження трупа та вимоги до них при дослідженні трупів осіб, що померли раптово та невідомих осіб, особливості оформлення, побудови судово-медичного діагнозу та складання експертних підсумків, законодавчо-нормативне обґрунтування.

5

  1.  

Методика судово-медичного дослідження трупів осіб, які загинули внаслідок транспортної травми та падіння з висоти.

5

  1.  

Методика судово-медичного дослідження трупів осіб, які загинули від отруєння, дії окремих фізичних факторів та від механічної асфіксії

5

  1.  

Методика судово-медичного дослідження трупів смерть яких наступила від ушкодження тупими, гострими засобами та у випадку вогнепальних ушкоджень та вибухової травми.

5

 

Разом

20

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський