ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» ____________ 2022 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

із вибіркової дисципліни: «ПЕРВИННИЙ ОГЛЯД ТРУПА НА МІСЦІ ВИЯВЛЕННЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА» 

з/п

Назва теми

К-сть

год.

  1.  

Загальні положення з організації та проведення первинного огляду трупа на місці виявлення

1

Особливості огляду трупа при ушкодженнях тупими, гострими засобами

2

Особливості огляду трупа при транспортній травмі

2

  1.  

Особливості огляду трупа при вогнепальних ушкодженнях

3

Особливості огляду трупа при вибуховій травмі

2

  1.  

Особливості огляду трупа при механічній асфіксії

3

Особливості огляду трупа у випадку смерті від дії деяких фізичних факторів, отруйних речовин

2

  1.  

Особливості огляду трупа у випадку статевих злочинів, кримінального аборту, дітовбивства

3

Особливості огляду розчленованих та скелетованих трупів

1

Встановлення часу настання смерті

1

 

Разом

20

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський