ukenfrdeitru

 Участь науковців ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» у 10-у Міжнародному Симпозіумі з Судової медицини та 96-му щорічному конгресі асоціації судових медиків.

   Упродовж 11-15 вересня 2017 р делегація науковців ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» у складі доцента кафедри судової медицини та медичного правознавства, д.мед.н., Ванчуляка Олега Ярославовича, асистентів кафедри судової медицини та медичного правознавства к.мед.н., Павлюковича Олександра Васильовича та Гараздюк Марти Славівни, доцента кафедри внутрішньої медицини, к.мед.н., Гараздюка Олександра Івановича та доцента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, к.мед.н., Павлюкович Наталії Дмитрівни відвідали м. Дюссельдорф, що у Федеративній Республіці Німеччина, з метою участі у 10-у Міжнародному Симпозіумі з Судової медицини та 96 - му щорічному конгресі асоціації судових медиків.

   Членами делегації було презентовано результати використання лазерних спектрофотополяриметричних методів у судово-медичній практиці та науці з обґрунтуванням їх застосування, на прикладі робіт доц. Ванчуляка О.Я. «Морфологічні особливості трубчастих кісток нижньої кінцівки в судово-медичній практиці», ас. Гараздюк М.С. та доц. Гараздюка О.І. «Визначення давності настання смерті за допомогою двомірного картографування поляризаційно неоднорідних зображень плівок ліквору», ас Павлюковича О.В. та доц. Павлюкович Н.Д. «Вивчення тимчасової динаміки фазового зсуву між ортогональними компонентами амплітуди лазерного випромінювання, що розсіюється селезінкою, для діагностики давностіт настання смерті». Матеріали доповідей були надруковані в журналі «Судова медицина», випуск якого було приурочено до цього заходу.

     Паралельно у Дюссельдорфі відбулася нарада Асоціації судових медиків Східної Європи, голова якої др. Курт Трюбнер запросив наших делегатів та колег із країн СНГ взяти у ній участь.  

     В цілому на Конгресі взяли участь понад 300 науковців із Німеччини, Швейцарії, Австрії, Бельгії, Нідерландів, Японії, Великобританії, Португалії, Польщі, Росії, Білорусі, Вірменії та України. Представлені доповіді демонстрували високий науковий рівень та перспективність нових методів дослідження у судовій медицині, а подальші дебати виявили щиру зацікавленість усіх присутніх до почутого. Багато робіт було присвячено вирішенню нагальних питань із судово-медичної танатології та криміналістики. Також особливу увагу приділили новітнім методам діагностики алкоголю та наркотиків у крові та тканинах людини, що пов'язано із швидким зростанням рівня алкоголізму та наркоманії серед працездатного населення та молоді.

     Також наші науковці змогли взяти участь у конгресі студентів та молодих учених «Медицина під натиском», який проходив у м. Антверпен, що знаходиться у Королівстві Бельгія, та був присвячений актуальним проблемам медицини сьогодення. Н.Д. Павлюкович та О.В. Павлюкович представили доповіді «Ефективність телмісартана у пацієнтів із метаболічним синдромом», «Серцева недостатність та цукровий діабет: акцент на морфології мембран еритроцитів», а О.І. Гараздюк, М.С. Гараздюк та О.Я. Ванчуляк доповідали «Ретроспективний аналіз монотерапії інгібіторами АПФ та комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів із діабетичною нефропатією», «Визначення часу, що минув після настання смерті методами лазерної поляриметрії плівок цереброспинальної рідини». Результати їх досліджень, представлені у вигляді постерних презентацій та усних доповідей викликали жвавий інтерес та обговорення у молодих науковців.

     У вільний від засідань час учасники Конгресів мали змогу відвідати історичні центри Дюссельдорфа та Антверпена та насолодитися автентичною культурно-архітектурною спадщиною старих міст.