ukenfrdeitru

 Засідання студентського наукового гуртка для іноземних студентів з судової медицини та медичного правознавства на тему «Судово-медико-криміналістичні дослідження об’єктів судово-медичної експертизи»

 Відбулось засідання студентського наукового гуртка для іноземних студентів з судової медицини та медичного правознавства на тему «Судово-медико-криміналістичні дослідження об’єктів судово-медичної експертизи», яке провів доцент Павлюкович Олександр.

   Засідання проведено на базі відділення судово-медичної криміналістики КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації, а студенти-гуртківці отримали нагоду самостійно оволодіти методиками та мали змогу відпрацювати техніку проведення ряду медико-криміналістичних досліджень: метод кольорових відбитків – встановлення наявності включень різних металів на об’єктах дослідження; стереоскопія – співставлення та встановлення особливостей лінії перелому при різних механізмах його виникнення.

   Метою медико-криміналістичної експертизи є визначення знарядь травми, виду пошкодження на тілі та одязі, його механізму, ідентифікація предметів, що спричинили травму, чи їх диференціювання, ототожнення особи, визначення природи мікрооб’єктів, слідів, накладень, а також відтворення ситуації, в якій були заподіяні ушкодження.

 Слід відзначити, що засідання студентського наукового гуртка з судової-медицини та медичного правознавства проводиться 1 раз на місяць з обговоренням цікавих та актуальних випадків викладачами разом зі студентами. Також кожне засідання включає демонстрацію та проведення судово-медичної експертизи трупів померлих у відділенні судово-медичної експертизи трупів КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації. Окремо кожен студент має можливість закріпити теоретичний матеріал на практиці.

    Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження.

   Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка, мають можливість:

1) ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;

2) приймати участь в науковому житті університету (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях;

3) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань судово-медичної галузі;

4) брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми судово-медичної науки та практики;

5) застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

    Заняття наукового гуртка проводять провідні викладачі кафедри, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи. Кожен співробітник кафедри здійснює керівництво студентськими науковими роботами в межах наукового гуртка. Результати роботи гуртка щорічно видаються в студентському науковому збірнику.