ukenfrdeitru

Список праць

членів студентського наукового гуртка

кафедри судової медицини та медичного правознавства

 

Назва статті, тез, монографій, підручника

Вид видання

Видавництво, журнал, збірник

Кіл. стор.

Прізвища всіх авторів

1

2

3

4

5

6

1

Діагностика гострої коронарної недостатності із застосуванням статистичного фазового аналізу лазерних зображень міокарда

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 20, книга 2. – м. Київ. – 2011.

6

В.Т Бачинський

О.Г. Ушенко,

Ю.В. Любеля

 2

Вейвлет аналіз мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Стаття

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції

«Ключові питання наукових

досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.».–Одеса. – 1-2 березня 2013р.

3

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук,

О.Я. Ванчуляк

3

Діагностика гострої коронарної недостатності із застосуванням статистичного фазового аналізу лазерних зображень міокарда

Стаття

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції

«Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» – Львів. – 8-9 лютого 2013 р.

3

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук,

О.Я. Ванчуляк

4

Інформативність методу Мюллер-матричного аналізу для вивчення міози нових мереж міокарда

Стаття

Буковинський медичний вісник. – Т. 17, № 3 (67), ч.1. – 2013р. – С. 6-9.

4

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

М.Р. Тимчук,

Ю.В. Любеля

О.В. Мироняк

5

Перспективи діагностики гострої коронарної недостатності шляхом використання фрактального аналізу лазерних поляризаційних зображень міокарда.

Стаття

Буковинський медичний вісник. – Т. 17, № 2 (70), ч.1. – 2013р. – С. 28-31.

4

А.С. Сивокоровська,

О.Я. Ванчуляк,

І.Л. Беженар,

О.Г.Паливода,

А.О. Андрійчук

   6

Сучасні перспективи масштабно-селективного методу досліджень біологічних тканин у судовій медицині

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – Т. ХІІІ, № 2(48). – 2014р. – С. 13-17.

5

В.Т. Бачинський,

Ю.В. Саркісова,

О.Г. Паливода,

А.О. Андрійчук

 

  7

Виявлення ультраструктурних змін міокарда при гострій коронарній недостатності за допомогою методу Мюллер-матричного аналізу

Тези

Хист. – 2011. – Вип. 13. – С. 138.

1

Ю.В. Любеля,

О.Я. Ванчуляк,

Л. Я. Федонюк

8

Виявлення гострої ішемії методом статистичного аналізу поляризаційно неоднорідних лазерних зображень міокарду

Тези

Хист. – 2011. – Вип. 13. – С. 137-138.

2

Ю.В. Любеля,

О.Я. Ванчуляк

 

9

Статистичний аналіз поляризаційно-неоднорідних лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Тези

Матеріали ХІ з’їзду ВУЛТ. – м. Харків. – 28 – 30 вересня 2011р. – С. 311.

1

О.Я. Ванчуляк,

В.Т. Бачинський,

Ю.В. Любеля,

Н.О. Максимчук

10

Структура міокарду людини за умов гострої ішемії

Тези

Тези доповідей 80-ої ювілейної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів «Працюємо, творимо, презентуємо». – 2011 – Івано-Франківськ – С. 75-76.

7-8 квітня 2011 р. – С.

2

Ю.В. Любеля,

О.Я. Ванчуляк,

Н.О. Максимчук

11

Зміни міокарду за умов гострої ішемії за допомогою визначення кореляційного і фрактального параметрів матричного аналізу

Тези

Тези конференції «Актуальні питання сучасної медицини», - ХНУ імені В.Н. Кармазіна. – 2011 – Харків – С. 75-76.

24-26 березня 2011 р.

2

Ю.В. Любеля,

О.Я. Ванчуляк,

Н.О. Максимчук

 12

Myocardial changes under the conditions of acute ischemia using the method of the matrix analisis

Тези

Abstract book. X International Congress of Medical Siciencess. – Sofia, Bulgaria. – 2011. - P 222

1

I.V. Liubelia, N.O. Maksymchuk, O.J. Wanchulyak

13

Возможности применения фрактального анализа поляризационно-неоднородных лазерных изображений миокарда для  диагностики острой коронарной недостаточности

Тези

Вестник российского государственного медицинского университета. – Москва. – 2011. - С 228

1

Ю.В. Любеля, Н.О. Максимчук

 

 

 14

Застосування Мюллер матричного аналізу в діагностиці гострої коронарної недостатності

Тези

Хист – 2012. – № 14. – С. 230.

1

Ю.В. Любеля,

О.В. Павлюкович

15

Просторова реконструкція спектральних змін ступеня деполяризації лазерного випромінювання розсіяного тканиною мозку для діагностики часу настання смерті при механічній  асфіксії та крововтраті

Тези

Хист – 2012. – № 14. – С. 229.

1

Ю.В. Любеля,

М.О. Глуха,

І.О. Дубинецька,

О.В. Павлюкович

16

Локальний масштабно-селективний аналіз координатних розподілів еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда за умов гострої ішемії

Тези

Хист – 2012. – № 14. – С. 229.

2

Ю.В. Любеля,

М.О. Глуха

17

Фізичні методи дослідження зажиттєвого чи

післясмертного характеру спричинення тілесних

ушкоджень та строків їх давності

Тези

Хист – 2012. – № 14. – С. 228.

1

Є.І. Беженар,

І.О. Рюміна,

І.Г. Міллер,

О.В. Павлюкович

18

Перспективи застосування вейвлет аналізу в 

судово-медичній експертизі

Тези

Хист – 2012. – № 14. – С. 230.

1

Н.О. Максимчук

19

Об’єктивні критерії встановлення давності настання смерті внаслідок механічної асфіксії чи крововтрати за даними лазерної фазометрії

Тези

Хист – 2012. – № 14. – С. 231.

1

Т.А. Панасюк,

М.О. Глуха,

І.О. Дубинецька

 20

Метод матричного аналізу в діагностиці гострої ішемії

Тези

Хист – 2012. – № 14. – С. 232.

1

Ю.В. Саркісов

 21

Роль сучасних засобів комп’ютерної техніки при дослідженні переломів трубчастих кісток у практиці судової медицини

Тези

Хист – 2012. – № 14. – С. 232-233.

2

Б.В. Сирота,

Ю.А. Дєдул,

Я.С. Кишкан

 22

Вивчення поляризаційних мап тканини міокарда для встановлення причини та давності настання смерті внаслідок механічної асфіксії або крововтрати

Тези

Хист – 2012. – № 14. – С. 231-232.

2

І.О. Рюміна,

І.Г. Міллер,

Т.А. Панасюк

23

Применение лазерной поляриметрии в диагностике острых ишемических изменений миокарда

Тези

Вестник российского государственного медицинского университета (Материалы VII Международной научной медицинской конференции студентов и молодых ученых) – Москва. – 15 марта 2012г. – С. 389

1

Ю.В. Любеля,

Ю.В. Саркисов

 24

Метод Мюллер-матричного аналізу лазерних зображень міокарда в діагностиці гострої коронарної недостатності

Тези

Збірник тез XVI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль. 23-25 квітня 2012р.

1

Ю.В. Любеля,

Н.О.Максимчук

25

Ятрогенії як правова проблема сучасної медицини

Тези

Збірник тез ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених

«Актуальні питання експериментальної, клінічної та профілактичної медицини» – Вінниця – 2013р.

1

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук

26

Виявлення гострої ішемії методом статистичного аналізу поляризаційно-неоднорідних лазерних зображень міокарда

Тези

Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 20-ти річчю медичного факультету харківського національного медичного університету ім. В.Н. Каразіна «Актуальні питання сучасної медицини» – м. Харків. –  18-19 квітня 2013р.

1

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук

 27

Діагностика гострої коронарної недостатності методом статистичного матричного аналізу двопроменезаломлення зрізів міокарда

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 311.

1

 

Ю.В.Любеля, А.С.Сивокоровська,

О.І.Никля,

М.Р.Тимчук

 

28

Дослідження лазерних поляриметричних властивостей біологічних тканин та середовищ організму за наявності механічної асфіксії та гострої крововтрати

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 310.

1

Ю.В. Любеля

 29

Структурні перебудови міокарду людини та методи їх виявлення

за умов гострої ішемії

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 311.

1

С.Ю. Мазурчак,

І.С. Яценко

30

Вейвлет-аналіз мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 312.

1

О.В. Миронюк

31

Аналіз реєстру випадків суїцидів у мешканців чернівецької області

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 312.

1

О.В. Мироняк,

М.О. Глуха,

В.О. Глуха,

О.В. Павлюкович

 32

Визначення давності настання смерті шляхом аналізу

дегенеративно-дистрофічних змін склистого тіла

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 313.

1

Ю.В. Саркісов

33

Структура переломів довгих кісток нижніх кінцівок за даними обласного бюро судово-медичної експертизи

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 313.

1

Б.В. Сирота,

П.П. Другак,

К.А. Басюк,

А.М. Кайтанюк, Р.А. Павлішин

34

Масштабно-селективний аналіз лазерних поляриметричних зрізів

для об’єктивізації гострих ішемічних ушкоджень міокарда

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 314.

1

О.І. Шкрумеда, М.В. Грицанюк

35

Лазерні поляриметричні властивості зрізів міокарда трупів людей у діагностиці гострої коронарної недостатності

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 314.

1

Н.О. Максимчук

36

Діагностичні методи визначення гострої коронарної недостатності методом вейвлет аналізу мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда

Тези

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини». – м. Суми. – 10‑12 квітня 2013р.

1

Ю.В. Любеля

37

Визначення часу настання смерті за допомогою аналізу дегенеративно-дистрофічних змін склистого тіла

Тези

Матеріали ХІ науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді  – прогрес медицини майбутнього» – м. Ужгород. – 17‑18 квітня 2013р.

1

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук

38

Лазерні поляриметричні критерії гострої коронарної недостатності (метод статистичного аналізу)

Тези

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів». – Львів, 2013. – С.84-86.

3

 

О.Я. Ванчуляк,

Ю.В. Любеля

Н.О. Максимчук

 

 39

Лазерні поляриметричні характеристики структурних перебудов міокарда людини при гострому ішемічному пошкодженні

Тези

Матеріали ХІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього» – м. Ужгород. – 23‑26 квітня 2014р.

2

О.В. Павлюкович,

Н.В. Тимощук,

Ю.В. Саркісова,

О.В. Григорова

40

Можливості використання методу статистичного матричного аналізу двопроменезаломлення зрізів міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Тези

Матеріали 83-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Іновації в медицині»

м. Івано-Франківськ. – 27‑28 березня 2014р.

1

А.С. Сивокоровська,

Ю.В. Любеля,

Н.В. Тимчук,

А.О. Андрійчук

  41

Перспективи використання фазового аналізу скловидного тіла

Людини для визначення давності настання смерті

Тези

Хист – 2014. – № 16. – С. 294.

1

Ю.В. Любеля,

А.О. Андрійчук,

В.В. Малишев,

М.М. Скорейко

42

Використання кореляційного аналізу лазерних мікроскопічних зображень двопроменезаломлюючих структур міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Тези

Хист – 2014. – № 16. – С. 294.

1

А.С. Сивокоровська, О.В. Павлюкович, А.Й. Заволович

 43

Використання кореляційного аналізу лазерних мікроскопічних зображень

двопроменезаломлювальних

структур міокарда

для діагностики гострої

коронарної недостатності

Тези

Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених присвячена 115-річчю з дня народження М.О. Ясиновського «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» » – м. Одеса. – 24‑25 квітня 2014р.

2

А.С. Сивокоровська, В.В. Малишев,

А.О. Андрійчук,

О.В. Григорова

44

Прикладне застосування

комп’ютерного 3d-моделювання

у практиці судової медицини

Тези

Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених присвячена 115-річчю з дня народження М.О. Ясиновського «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» » – м. Одеса. – 24‑25 квітня 2014р.

1

Б. В. Сирота,

І. Г. Савка,

Ю. А. Дєдул,

Я. С.Кишкан

45

Переломи трубчастих кісток

нижніх кінцівок

у практиці судової медицини

Тези

Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених присвячена 115-річчю з дня народження М.О. Ясиновського «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» » – м. Одеса. – 24‑25 квітня 2014р.

1

Б. В. Сирота,

І. Г. Савка,

К. А. Сирота,

А. В. Сивокоровська

 46

Перспективи впровадження новітніх критеріїв оцінки оптичних змін міокарда людини в судовій медицині

Тези

Международная научно-практическая конференция

«Фундаментальная и клиническая медицина»

посвященная 90-летию со дня рождения профессора К.С.Кабака. – г. Киев. – 29-30 мая 2014 г.

2

В.Т. Бачинський

Б.В. Михайличенко

О.Я. Ванчуляк

Ю.В. Саркісова

В.В. Малишев

47

Сучасні підходи до розуміння поняття «ятрогенна

патологія», як несприятливого результату медичних

втручань

Тези

Матеріали науково-практичної конференції

"Природничі читання"

присвяченої 70 – річчю БДМУ. – Чернівці, 2014. – С.75

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

С.В. Юрнюк

Ю.В. Саркісова

 48

Optical methods of investigation in forensic practice

Тези

Info-Med Revistă ştiinţifico-practică. – 2014. – P.32-33

2

V.T. Bachinsky

O.Y. Vanchulyak

A.I. Zavolovich

Y.V. Sarkisova

A.O. Andriichuk

V.V. Malyshev

O.G. Palyvoda

49

Перспективи використання фазового аналізу лазерних поляриметричних зображень зрізів міокарда людини при визначенні часу настання смерті

Тези

ХV конгрес СФУЛТ. – 16-18 жовтня 2014р. – м. Чернівці. – С. 425.

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Ю.В. Саркісова,

 

50

Використання методу статистичного Мюллер-матричного аналізу полікристалічних міози нових мереж міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності.

Тези

ХV конгрес СФУЛТ. – 16-18 жовтня 2014р. – м. Чернівці. – С. 436.

1

В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк,

А.С. Сивокоровська, А.О. Андрійчук

51

Оптимізація викладання судової медицини шляхом впровадження новітніх технологій (електронного журналу)

Тези

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції

з міжнародною участю

“Досягнення і перспективи

впровадження кредитно-модульної

системи організації навчального

процесу у вищих медичних

(фармацевтичному) навчальних

закладах україни”

присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського

15-16 травня 2014 р. –

м. Тернопіль – С. 10-13

3

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Н.В. Тимощук,

Ю.В. Саркісова