ukenfrdeitru
ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ СУДОВА МЕДИЦИНАта МЕДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання) 3211
Перелік практичних вмінь та навичок з судової медицини та медичного законодавства 420
Розклад практичних занять для студентів медичного факультету №1,3,4 та стоматологічного факультету на кафедрі судової медицини та медичного правознавства на VIІI семестр 2018-2019 н.р. 325
ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ І МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VIІІ семестр 2018/2019 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» , «ПЕДІАТРІЯ» 21
Г Р А Ф І К проведення підсумкового модульного контролю з судової медицини і медичного правознавства для студентів медичного факультету №1та №4 спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія» 22
Графік Консультацій та відробіток пропущених та незарахованих навчальних занять з судової медицини і медичного правознавства на VIІI семестр 2018/2019 н.р. 34