ukenfrdeitru

 «Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини

та медичного правознавства БДМУ

«___» ____________ 2022 р.

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ ЛІКАРСЬКОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ

на VIІ семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ. ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

п/п

Тема лекції

 

Трива-лість (год)

Дата, пара,

місце проведення

Прізвище

лектора

1.

Загальна лікарська токсикологія, мета, завдання та основні поняття.

2

20.09.2022,

18:30-20:00,

Вул. Целана, 9

проф. В.Т. Бачинський,

проф. О.Я. Ванчуляк

2.

Отруєння, основні принципи детоксикації. Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на нервову систему

2

29.01.2023,

14:30-16:00,

Вул. Целана, 9

проф. В.Т. Бачинський,

проф. О.Я. Ванчуляк

 

Разом:

4 год

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський

 

«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» ____________ 2022 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ ЛІКАРСЬКОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ

на VIІ семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ. ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

№ п/п

Тема

К-сть годин

1

Лікарська токсикологія, мета, завдання та основні поняття. Механізми токсичної дії ліків. Загальні принципи діагностики та детоксикації організму

2

2

Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на периферичну нервову систему

2

3

Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на центральну нервову систему

2

4

Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на серцево-судинну систему

2

5

Токсикологічна характеристика хіміотерапевтичних засобів

2

6

Підсумковиймодульнийконтроль

2

Всього:

12

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський

       «Затверджено»

на методичній нараді кафедри.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» __________2022 р.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ ЛІКАРСЬКОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ

на VIІ семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ. ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

№ з/п

Тема

К-сть год

1.

Загальна характеристика отруєнь лікарськими засобами. Загальні принципи дослідження токсичності лікарських речовин. Гостра та хронічна токсичність. Безпека лікарських засобів при доклінічних токсикологічних дослідження.

6

2

Види діагностики отруєнь. Принципи лікування отруєнь. Методи посилення природних процесів детоксикації. Методи антидотної терапії. Методи штучної детоксикації.

6

3

Токсикологічна характеристика інгаляційних та неінгаляційних засобів для наркозу, їх токсична дія на організм. Фактори, що підвищують токсичну дію наркозних засобів. Комбіноване застосування наркозних препаратів, можливі токсичні ефекти. Токсична дія етилового спирту на організм. Стадії дії етилового спирту на ЦНС. Поняття про алкоголізм та його лікування. Перша допомога при гострому отруєнні етиловим спиртом.

6

4

Протисудомні і протипаркінсонічні препарати, їх токсикологічна характеристика. Перша допомога при отруєнні

6

5

Токсикологічні особливості аналептичних засобів. Мішені токсичної дії аналептиків. Допомога при отруєнні аналептиками.

6

6

Токсикологічна характеристика діуретичних засобів.

6

7

Токсикологічні особливості протиаритмічних препаратів

6

8

Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на кров

6

9

Естрогенні та гестогенні препарати, їх токсичні ефекти. Андрогени та їх токсикологічні особливості. Токсичні прояви анаболічних стероїдів та лікування отруєнь.

6

10

Особливості механізму дії антибластомних препаратів та їх вплив на токсичність. Основні прояви токсичності антибластомних лікарських засобів та антибіотиків. Фактори, які підвищують токсичність антибластомних препаратів. Токсикологічна безпека застосування антибластомних препаратів у дітей, вагітних, людей похилого віку. Допомога при отруєнні.

6

11

Токсикологічне значення протитуберкульозних засобів. Основні причини отруєння хіміотерапевтичними засобами. Хімічна будова, фізико-хімічні властивості, основні закономірності поведінки в організмі, токсична дія, вибіркова токсичність. Перша допомога, міри профілактики отруєнь хіміотерапевтичними засобами.

8

12

Токсикологічні ефекти антиалергічних засобів: селективних антагоністів лейкотрієнових рецепторів, антимедіаторних та мембраностабілізуючих засобів. Фактори, що сприяють розвитку токсичності. Специфічна токсична дія препаратів цих груп.

6

 

Всього:

74

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський