ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» ____________ 2022 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ ЛІКАРСЬКОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ

на VIІ семестр 2022/2023 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ. ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

 

ДЕННА ФОРМА

№ п/п

Тема

К-сть годин

Змістовий модуль 1. Загальна лікарська токсикологія. Токсикологічна характеристика

препаратів, які впливають на периферичну та центральну нервову систему

1.

Лікарська токсикологія, мета, завдання та основні поняття. Токсикометрія.

2

2.

Токсикокінетика. Механізми токсичної дії ліків. Загальні принципи діагностики отруєть, принципи детоксикації організму.

2

3.

Токсикологічна характеристика місцевоанестезуючих лікарських засобів

2

4.

Токсикологічна характеристика препаратів медіаторної дії

2

5.

Токсикологічна характеристика наркотичних та ненаркотичних анальгетиків

2

6.

Токсикологічна характеристика психо- та нейротропних лікарських засобів пригнічувальної дії (нейролептики, транквілізатори, гіпнотики та ін.)

2

7.

Токсикологічна характеристика психо- та нейротропних лікарських засобів збуджувальної дії (психостимулятори, антидепресанти, ноотропи та ін.)

2

8.

Підсумковий контроль змістовного модуля 1

2

Змістовий модуль 2. Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на функції виконавчих органів, систему крові та обмін речовин. Хіміотерапевтичні

лікарські засоби

9.

Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на серцево-судинну систему

2

10.

Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на кров

2

11.

Токсикологічна характеристика препаратів, які впливають на обмін речовин

2

12.

Токсикологічна характеристика хіміотерапевтичних засобів

2

13.

Токсикологічна характеристика антигістамінних препаратів, препаратів важких металів та ін. засобів

2

14.

Підсумковий контроль змістовного модуля 2

2

15.

Підсумковий модульний контроль

2

Всього:

30

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський