ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини

та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету

«__» ____________ 2021 р.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ (СТОМАТОЛОГІЇ). МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VI семестр 2020/2021 навчальний рік

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

з/п

Назва теми

  1.  

Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку.

2.

Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи в Україні.

3.

Судово-медична танатологія.

4.

Огляд трупа на місці події.

5.

Судово-медичний розтин трупа та його демонстрація.

6.

Судово-стоматологічна ідентифікація трупів невідомих осіб

7.

Судово-медична експертиза встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

8.

Судово-медична (стоматологічна) експертиза віку та стану здоров’я.

9.

Загальні питання судово-медичної травматології. Ушкодження шкіри обличчя.

10.

Ушкодження слизової оболонки порожнини рота та зубів. Ушкодження зубами. Переломи кісток обличчя.

11.

Ушкодження гострими предметами.

12.

Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень.

13.

Судово-медична експертиза механічної асфіксії.

14.

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії крайніх температур.

15.

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії променевої енергії.

16.

Судово-медична експертиза ушкоджень від лазерного випромінювання.

17.

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії атмосферної та технічної електрики.

18.

Судово-медична експертиза слідів крові.

19.

Судово-медична експертиза інших біологічних об’єктів.

20.

Судово-медико-криміналістичні дослідження об’єктів судово-медичної експертизи.

21.

Судово-медична експертиза ушкоджень тканин обличчя та зубів хімічними чинниками.

22.

Розвиток медичного права.

23.

Права та обов’язки медичного працівника.

24.

Історія розвитку законодавчих норм, що забезпечують права пацієнта та його обов’язки.

25.

Правові та організаційні основи охорони материнства і дитинства. Проблеми штучного запліднення та сурогатного материнства.

26.

Правові проблеми аборту.

27.

Правовий порядок трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини.

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський