ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини

та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету

«__» ____________ 2021 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ (СТОМАТОЛОГІЇ). МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VI семестр 2020/2021 навчальний рік

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

  1.  

Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи в Україні.

2

2.

Судово-медична танатологія.

2

3.

Судово-медичний розтин трупа та його демонстрація.

2

4.

Огляд трупа на місці події.

2

5.

 

2

6.

Судово-медична експертиза встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень.

2

7.

Судово-медична травматологія. Ушкодження шкіри обличчя.

2

8.

Ушкодження слизової оболонки порожнини рота та зубів. Ушкодження зубами. Переломи кісток обличчя.

2

9.

Ушкодження гострими предметами.

2

10.

 

2

11.

Судово-медична експертиза механічної асфіксії.

2

12.

Судово-медична експертиза слідів крові. Судово-медико криміналістичні дослідження об’єктів судово-медичної експертизи.

2

13.

Судово-медична експертиза ушкоджень тканин обличчя та зубів хімічними чинниками.

2

14.

Мед. правознавство в системі вищої медичної освіти. Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні.

2

15.

Медична допомога та послуга. Правове регулювання окремих видів медичної допомоги. Дефекти надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія.

2

16.

Правопорушення в охороні здоров’я. Юридична відповідальність медичних працівників.

2

17.

Підсумковий модульний контроль

2

 

Разом

34

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський