«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини

та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету

«__» ____________ 2021 р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ (СТОМАТОЛОГІЇ). МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VI семестр 2020/2021 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ 1, 2 ГРУПИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

п/п

Тема лекції

 

Трива

лість (год)

Дата, пара,

місце проведення

Прізвище

лектора

  1.  

Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи в Україні.

2

10.02.2021

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

2.

Судово-медична танатологія.

2

24.02.2021

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

3.

Судово-медична експертиза встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

2

10.03.2021

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

4.

Загальні питання судово-медичної травматології. Ушкодження шкіри обличчя.

2

24.03.2021

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

5.

Судово-медична токсикологія: загальні відомості про отрути та отруєння, класифікація отрут. Судово-медична діагностика алкогольної інтоксикації.

2

07.04.2021

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

6.

Загальна характеристика джерел права та законодавство України, яке регулює охорону здоров’я. Основні правові терміни та поняття. Предмет і метод медичного права. Медичне право, як наука. Джерела медичного права. Об’єкт і суб’єкт медичного права.

2

21.04.2021

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

7.

Медична допомога та послуга. Правове регулювання окремих видів медичної допомоги. Дефекти надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія.

2

05.05.2021

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

8.

Правопорушення в охороні здоров'я. Юридична відповідальність медичних працівників.

2

29.05.2021

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

 

Разом:

16 год

 

 

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський