ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини

та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету

«__» ____________ 2020 р.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ (СТОМАТОЛОГІЇ). МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VI семестр 2019/2020 навчальний рік

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

з/п

Назва теми

1

Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку.

2

Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи в Украіні.

3

Судово-медична танатологія.

4

Огляд трупа на місці подіі.

5

Загальні відомості про судово-медичну експертизу трупа. Види розтину трупа.

6

Судово-стоматологічна ідентифікація невідомої особи.

7

Судово-медична експертиза встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

8

Судово-медична ( стоматологічна) експертиза віку та стану здоров’я.

9

Загальні питання судово-медичної травматологіі.

10

Ушкодження слизової оболонки порожнини рота та зубів. Ушкодження зубами. Переломи кісток обличчя.

11

Ушкодження гострими предметами.

12

Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень.

13

Судово-медична експертиза механічної асфіксії.

14

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії крайніх температур.

15

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії променевої енергії.

16

Судово-медична експертиза ушкоджень від лазерного випромінювання.

17

Судово-медична експертиза ушкоджень тканин обличчя та зубів хімічними чинниками.

18

Судово-медична експертиза слідів крові.

19

Судово-медична експертиза інших біологічних об’єктів. Основні методи медико-криміналістичних досліджень.

20

Медико-криміналістичні об’єкти судово-медичної експертизи.

21

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії атмосферної та технічної електрики.

22

Розвиток медичного права.

23

Права та обов’язки медичного працівника.

24

Історія розвитку законодавчих норм, що забезпечують права пацієнта та його обов’язки.

25

Правові та організаційні основи охорони материнства і дитинства. Проблеми штучного запліднення та сурогатного материнства.

26

Правові проблеми аборту.

27

Правовий порядок трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини.

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський