ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини

та медичного правознавства Буковинського

державного медичного університету

«__» ____________ 2020 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ (СТОМАТОЛОГІЇ). МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VI семестр 2019/2020 навчальний рік

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи в Україні.

2

2

Судово-медична танатологія.

2

3

Судово-медичний розтин трупа та його демонстрація.

2

4

Огляд трупа на місці події.

2

5

Судово-стоматологічна ідентифікація трупів невідомих осіб.

2

6

Судово-медична експертиза встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень.

2

7

Судово-медична травматологія. Ушкодження шкіри обличчя.

2

8

Ушкодження слизової оболонки порожнини рота та зубів. Ушкодження зубами. Переломи кісток обличчя.

2

9

Ушкодження гострими предметами.

2

10

Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень.

2

11

Судово-медична експертиза механічної асфіксії.

2

12

Судово-медична експертиза слідів крові. Судово-медико криміналістичні дослідження об’єктів судово-медичної експертизи.

2

13

Судово-медична експертиза ушкоджень тканин обличчя та зубів хімічними чинниками.

2

14

Мед. правознавство в системі вищої медичної освіти. Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні.

2

15

Медична допомога та послуга. Правове регулювання окремих видів медичної допомоги. Дефекти надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія.

2

16

Правопорушення в охороні здоров’я. Юридична відповідальність медичних працівників.

2

17

Підсумковий модульний контроль

2

 

Разом

34

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський