ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини

та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету

«__» ____________ 2020 р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ (СТОМАТОЛОГІЇ). МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VI семестр 2019/2020 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ 9 ГРУПИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

п/п

Тема лекції

 

Трива

лість (год)

Дата, пара,

місце проведення

Прізвище

лектора

1

Організаційно-процесуальні засади судово-медичної експертизи в Україні. Предмет і завдання судової медицини.

2

03.02.2020

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

2

Загальні питання судово-медичноі танатологіі. Ранні та пізні трупні явища. Діагностика давності настання смерті.

2

17.02.2020

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

3

Загальні питання судово-медичної травматології. Фактори зовнішнього середовища, від дії яких виникають травми. Ушкодження тупими предметами. Ушкодження тупими предметами. Ушкодження слизової оболонки порожнини рота та зубів. Переломи кісток обличчя.

2

02.03.2020

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

4

Судово-медична експертиза встановлення ступення тяжкості тілесних ушкоджень. Приводи для судово-медичноі експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб, її організація, особливості проведення і документація.

Юридична класифікація тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості відповідно до КК Украіни. Тяжкі тілесні ушкодження. Ушкодження середньої тяжкості. Легкі тілесні ушкодження. Судово-експертні критеріі при травмі зубів, щелеп, кісток обличчя. Особливості проведення експертизи у разі непоправного спотворення обличчя.

2

16.03.2020

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

5

Судово-медична токсикологія: загальні відомості про отрути та отруєння, класифікація отрут. Судово-медична діагностика алкогольної інтоксикації.

2

30.03.2020

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

6

Загальна характеристика джерел права та законодавство Украіни, яке регулює охорону здровя. Основні правові терміни та поняття. Предмет і метод медичного права. Медичне право, як наука. Джерела медичного права. Обєкт і суб’єкт медичного права.

2

13.04.2020

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

7

Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія. Нормативно-правова база обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

2

27.04.2020

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

8

Правопорушення в охороні здоровя та юридична відповідальність медичних працівників. Види відповідальності медичних працівників.

2

25.05.2020

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

Доц. А.Й. Заволович

 

Разом:

16 год

 

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський