ukenfrdeitru

«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини

та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету

«__» ____________ 2019 р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ (СТОМАТОЛОГІЇ). МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

на VI семестр 2018/2019 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ 8 ГРУПИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

п/п

Тема лекції

 

Трива

лість (год)

Дата, пара,

місце проведення

Прізвище

лектора

1

Організаційно-процесуальні засади судово-медичної експертизи в Україні. Предмет і завдання судової медицини.

2

08.02.19

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

доц. О.В. Павлюкович

2

Загальні питання судово-медичноі танатологіі. Ранні та пізні трупні явища. Діагностика давності настання смерті.

2

22.02.19

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

доц. О.В. Павлюкович

3

Загальні питання судово-медичної травматології. Фактори зовнішнього середовища, від дії яких виникають травми. Ушкодження тупими предметами. Ушкодження тупими предметами. Ушкодження слизової оболонки порожнини рота та зубів. Переломи кісток обличчя.

2

22.03.19

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

доц. О.В. Павлюкович

4

Судово-медична експертиза встановлення ступення тяжкості тілесних ушкоджень. Приводи для судово-медичноі експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб, її організація, особливості проведення і документація.

Юридична класифікація тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості відповідно до КК Украіни. Тяжкі тілесні ушкодження. Ушкодження середньої тяжкості. Легкі тілесні ушкодження. Судово-експертні критеріі при травмі зубів, щелеп, кісток обличчя. Особливості проведення експертизи у разі непоправного спотворення обличчя.

2

05.04.19

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

доц. О.В. Павлюкович

5

Судово-медична токсикологія: загальні відомості про отрути та отруєння, класифікація отрут. Судово-медична діагностика алкогольної інтоксикації.

2

19.04.19

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

доц. О.В. Павлюкович

6

Загальна характеристика джерел права та законодавство Украіни, яке регулює охорону здровя. Основні правові терміни та поняття. Предмет і метод медичного права. Медичне право, як наука. Джерела медичного права. Обєкт і суб’єкт медичного права.

2

03.05.19

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

доц. О.В. Павлюкович

7

Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія. Нормативно-правова база обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

2

17.05.19

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

доц. О.В. Павлюкович

8

Правопорушення в охороні здоровя та юридична відповідальність медичних працівників. Види відповідальності медичних працівників.

2

31.05.19

ІІ пара,

вул. Кишинівська, 2

Проф. В.Т. Бачинський

доц. О.В. Павлюкович

 

Разом:

16 год

 

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський