«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді

викладачів кафедри судової

медицини та медичного правознавства БДМУ

«__» ________ 2017 р.

Г Р А Ф І К

проведення підсумкового модульного контролю

з судової медицини для студентів стоматологічного факультету,

спеціальністю «Стоматологія»

у VIІІ семестрі 2016/2017 н.р.

№ групи

 Дата проведення

 Прізвище викладача

18.05

22.05

24.05

29.05

30.05

06.06

 

1

 

 

 

1430

1600

 

 

Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.,

Доц. Ванчуляк О.Я.

2

 

 

 

 

1430

1600

 

Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.,

Доц. Ванчуляк О.Я.

3

 

 

 

 

 

 

1230

1400

Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.,

Доц. Ванчуляк О.Я.

4

 

1230

1400

 

 

 

 

Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.,

Доц. Ванчуляк О.Я.

5

1430

1600

 

 

 

 

 

Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.,

Доц. Ванчуляк О.Я.

6

 

 

1430

1600

 

 

 

Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.,

Доц. Ванчуляк О.Я.

7

1230

1400

 

 

 

 

 

 

Проф. Бачинський В.Т., Доц. Савка І.Г.,

Доц. Ванчуляк О.Я.

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                                                                       В.Т. Бачинський