«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді викладачів кафедри судової

медицини та медичного    правознавства БДМУ

«__» ________ 2017 р.

Г Р А Ф І К

проведення залікового заняття

з медичного правознавства для студентів стоматологічного факультету,

спеціальністю «Стоматологія»

у VIІІ семестрі 2016/2017 н.р.

№ групи

 Дата проведення

 Прізвище викладача

03.04

06.04

10.04

11.04

12.04

19.04

 

1

1430

1600

 

 

 

 

 

Ас. Павлюкович О.В.

2

 

 

 

 

 

1430

1600

Ас. Павлюкович О.В.

3

 

 

 

1430

1600

 

 

 

Доц. Беженар І.Л.

4

 

 

1230

1400 

 

 

 

Доц. Беженар І.Л.

5

 

1430

1600

 

 

 

 

Ас. Павлюкович О.В.

6

 

 

 

 

1430

1600

 

Ас. Павлюкович О.В.

7

 

1230

1400 

 

 

 

 

 

Доц. Беженар І.Л.

 

Завідувач кафедри

судової медицини

та медичного правознавства

д.мед.н., професор                        В.Т. Бачинський