«Затверджено»

на методичній нараді кафедри

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» __________2017 р.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

на VIІIсеместр 2016/2017 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

П/П

ТЕМА

1.

Предмет і завдання судової медицини (стоматології). Історія її розвитку.

2.

Судово-медична (стоматологічна) експертиза віку та стану здоров’я.

3.

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії крайніх температур.

4.

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії променевої енергії.

5.

Судово-медична експертиза ушкоджень від лазерного випромінювання.

6.

Судово-медична експертиза ушкоджень від дії атмосферної та технічної електрики.

7.

Правові відносини у сфері охорони здоров’я.

 

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський