«Затверджено»

на методичній нараді каф.

судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» __________2017 р.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА

САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ

ІЗ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

на VIІIсеместр 2016/2017 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

П/П

ТЕМА

К-сть годин

1.

Розвиток медичного права, як навчальної дисципліни та галузі науки. Історія розвитку законодавчих норм, що забезпечують права пацієнта.

3

2.

Правові та організаційні основи охорони материнства і дитинства. Проблеми штучного запліднення і сурогатного материнства.Правові проблеми аборту.

3

3.

Правові й організаційні основи забезпечення громадян психіатричною допомогою.

3

4.

Правовий порядок захисту населення від інфекційних хвороб. Профілактика Сніду.

2

5.

Донорство крові та її компонентів. Основні проблеми і шляхи їх вирішення.

2

6.

Правовий порядок трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини. Сучасна нормативно-правова база.

3

7.

Правовий порядок застосування лікарських засобів. Правове регулювання медичного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

3

8.

Нормативно-правова база збереження лікарської таємниці.

3

9.

Евтаназія, її види. Стан проблеми в Україні і світі.

3

 

Разом

25

 

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський