«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ

«___» ____________ 2017 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

на II семестр 2016/2017 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

Тема

Кількість

годин

1.

Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи.

2

2.

Судово-медична танатологія.

2

3.

 

Огляд трупа на місці події.

1

Загальні відомості про судово-медичний розтин трупа та його демонстрація.

1

4.

Судово-стоматологічна ідентифікація трупів невідомих осіб.

1

Судово-медична експертиза встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

1

5.

Загальні питання судово-медичної травматології.

1

Ушкодження слизової оболонки порожнини рота та зубів. Ушкодження зубами. Переломи кісток обличчя.

1

6.

Ушкодження гострими предметами.

1

Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень.

1

7.

Судово-медична експертиза механічної асфіксії.

1

Судово-медична експертиза ушкоджень тканин обличчя та зубів хімічними чинниками.

1

8.

Судово-медична експертиза слідів крові.

1

Судово-медична експертиза інших біологічних об'єктів.

1

9.

Судово-медико-криміналістичні дослідження об'єктів судово-медичної експертизи.

1

Судово-медична експертиза професійно-посадових правопорушень медичних працівників

1

10.

Підсумковий модульний контроль

2

 

Разом

20

 

 

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський