«Затверджено»

на методичній нараді кафедри судової медицини

та медичного правознавства

Буковинського державного медичного університету

«__» ______ 2017 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

на VIІI семестр 2016/2017 н.р.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

Тема

Кількість

годин

I.

Правові основи біоетики.Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти.Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні. Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України.

2

II.

 

Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин. Особисті немайнові права в галузі охорони здоров’я, що забезпечують існування фізичної особи.

 

2

III.

Правове регулювання окремих видів медичної діяльності. Правові аспекти паліативної та хоспісної допомоги. Нормативно-правова база з питань паліативної та хоспісної допомоги. Етичні та соціально-правові проблеми евтаназії.

2

ІV.

Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія. Нормативно правова база щодо врегулювання обігу наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів.

2

V.

Правопорушення в охороні здоров’я і юридична відповідальність.

2

 

Разом

10

  

Завідувач кафедри

судової медицини та медичного

правознавства,

д.мед.н., професор                                                                                     В.Т. Бачинський