КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ (СТОМАТОЛОГІЇ) ТА МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VIІІ семестр 2017/2018 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ» 69
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ (СТОМАТОЛОГІЇ) ТА МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VІII семестр 2017/2018 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ» 81
ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ПОЗААУДИТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ (СТОМАТОЛОГІЇ) ТА МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА на VIІIсеместр 2017/2018 н.р. ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ» 93
Г Р А Ф І К проведення підсумкового модульного контролю з судової медицини (стоматології) та медичного правознавства для студентів стоматологічного факультету, спеціальність «Стоматологія» у VIІІ семестрі 2017/2018 н.р. 85
Розклад практичних занять для студентів стоматологічного факультету БДМУ на кафедрі судової медицини та медичного правознавства на весняний семестр 2017/2018н.р. 81