Список

надрукованих наукових праць клінічного ординатора

кафедри судової медицини та медичного правознавства

Саркісової Юлії Володимирівни

Назва статті, тез, монографій, підручника

Вид видання

Видавництво, журнал, збірник

Кіл. стор.

Прізвища всіх авторів

1

2

3

4

5

6

1

Діагностика гострої коронарної недостатності із застосуванням статистичного фазового аналізу лазерних зображень міокарда

Стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 20, книга 2. – м. Київ. – 2011.

6

В.Т Бачинський

О.Г. Ушенко,

Ю.В. Любеля

2

Вейвлет аналіз мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

Стаття

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції

«Ключові питання наукових

досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.».–Одеса. – 1-2 березня 2013р.

3

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук,

О.Я. Ванчуляк

3

Діагностика гострої коронарної недостатності із застосуванням статистичного фазового аналізу лазерних зображень міокарда

Стаття

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції

«Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» – Львів. – 8-9 лютого 2013 р.

3

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук,

О.Я. Ванчуляк

4

Інформативність методу Мюллер-матричного аналізу для вивчення міози нових мереж міокарда

Стаття

Буковинський медичний вісник. – Т. 17, № 3 (67), ч.1. – 2013р. – С. 6-9.

4

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

М.Р. Тимчук,

Ю.В. Любеля

О.В. Мироняк

5

Сучасні перспективи масштабно-селективного методу досліджень біологічних тканин у судовій медицині

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – Т. ХІІІ, № 2(48). – 2014р. – С. 13-17.

5

В.Т. Бачинський,

Ю.В. Саркісова,

О.Г. Паливода,

А.О. Андрійчук

 6

Modern prospective forensic methods for diagnosis of ischemic damage of the human myocardium

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – may 2015 – Vol. 5 №1. P. 23-25

3

V. Backinskiy, O. Vanchuliak, О. Pavlyukovich, М. Harazdyuk, Y. Sarkisova, А. Andriychuk, М. Tymchuk 

Сучасні діагностичні можливості судової медицини у вирішенні питання встановлення давності настання смерті

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. –Т. XIV, № 2 (52). – С. 12-15.

 

В.Т. Бачинський, В.Д. Мішалов, О.Я. Ванчуляк, М.С. Гараздюк, А.О. Андрійчук, Ю.В. Саркісова

Сучасний погляд на методи діагностики гострої ішемії міокарда

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2016. – Т. 20, № 4(80). – С. 208-210.

 

3

В.Д. Мішалов, Б.В. Михайличенко, О.В. Филипчук, О.М. Гуров,

Ю.В. Саркісова

 

9

Ультразвукова анатомія стравохідно-шлункового переходу

Тези

Хист – 2009. – № 11. – С. 181.

1

Ю.В. Товкач,

О.В. Чорний,

Т.М. Даниляк,

Н.О. Максимчук,

Ю.В. Любеля

10

Освітня політика України в контексті інтеграції суспільних процесів

Тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Болонський процес очима студентів» - 2010. – С.50.

1

Ю.В. Любеля,

Л.Я. Федонюк

11

Показники виявлення раку молочної залози за даними мамографічного дослідження серед населення чернівецької області у 2009 році

Тези

Хист – 2010. – № 12. – С. 100.

1

Л.Ю. Любеля, Н.О. Максимчук

12

Макроскопічні зміни мітрального клапана при набутих вадах серця, що розвинулись на фоні субклінічних форм вродженої патології

Тези

Хист – 2010. – № 12. – С. 31.

1

О.В. Васкан, Ю.В. Любеля,

Н.О. Максимчук

13

Гігієнічна характеристика мінерального складу харчових раціонів ДНЗ

м. Чернівці

Тези

Хист – 2010. – № 12. – С. 98-99.

2

О.В. Кушнір,

Ю.В. Любеля

14

Виявлення ультраструктурних змін міокарда при гострій коронарній недостатності за допомогою методу Мюллер-матричного аналізу

 

Тези

Хист. – 2011. – Вип. 13. – С. 138.

1

Ю.В. Любеля,

О.Я. Ванчуляк,

Л. Я. Федонюк

15

Гігієнічна характеристика вмісту клітковини у харчових раціонах ДНЗ м.

Чернівці

Тези

Хист. – 2011. – Вип. 13. – С. 139.

1

Ю.В. Любеля,

Н.О. Максимчук

16

Виявлення гострої ішемії методом статистичного аналізу поляризаційно неоднорідних лазерних зображень міокарду

 

Тези

Хист. – 2011. – Вип. 13. – С. 137-138.

2

Ю.В. Любеля,

О.Я. Ванчуляк

 

17

Статистичний аналіз поляризаційно-неоднорідних лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності

 

Тези

Матеріали ХІ з’їзду ВУЛТ. – м. Харків. – 28 – 30 вересня 2011р. – С. 311.

1

О.Я. Ванчуляк,

В.Т. Бачинський,

Ю.В. Любеля,

Н.О. Максимчук

18

Структура міокарду людини за умов гострої ішемії

Тези

Тези доповідей 80-ої ювілейної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів «Працюємо, творимо, презентуємо». – 2011 – Івано-Франківськ – С. 75-76.

7-8 квітня 2011 р. – С.

2

Ю.В. Любеля,

О.Я. Ванчуляк,

Н.О. Максимчук

19

Зміни міокарду за умов гострої ішемії за допомогою визначення кореляційного і фрактального параметрів матричного аналізу

Тези

Тези конференції «Актуальні питання сучасної медицини», - ХНУ імені В.Н. Кармазіна. – 2011 – Харків – С. 75-76.

24-26 березня 2011 р.

2

Ю.В. Любеля,

О.Я. Ванчуляк,

Н.О. Максимчук

20

Myocardial changes under the conditions of acute ischemia using the method of the matrix analisis

Тези

Abstract book. X International Congress of Medical Siciencess. – Sofia, Bulgaria. – 2011. - P 222

1

I.V. Liubelia, N.O. Maksymchuk, O.J. Wanchulyak

21

Возможности применения фрактального анализа поляризационно-неоднородных лазерных изображений миокарда для  диагностики острой коронарной недостаточности

Тези

Вестник российского государственного медицинского университета. – Москва. – 2011. - С 228

1

Ю.В. Любеля, Н.О. Максимчук

 

 

22

Застосування Мюллер матричного аналізу в діагностиці гострої коронарної недостатності

Тези

Хист – 2012. – № 14. – С. 230.

1

Ю.В. Любеля,

О.В. Павлюкович

23

Гігієнічна характеристика вмісту рослинних жирів у складі харчових раціонів ДНЗ м. Чернівці

Тези

Хист – 2012. – № 14. – С. 214.

1

Н.В. Віщак,

А.Л. Власик,

Ю.В. Любеля

24

Просторова реконструкція спектральних змін ступеня деполяризації лазерного випромінювання розсіяного тканиною мозку для діагностики часу настання смерті при механічній  асфіксії та крововтраті

Тези

Хист – 2012. – № 14. – С. 229.

1

Ю.В. Любеля,

М.О. Глуха,

І.О. Дубинецька,

О.В. Павлюкович

25

Локальний масштабно-селективний аналіз координатних розподілів еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда за умов гострої ішемії

Тези

Хист – 2012. – № 14. – С. 229.

2

Ю.В. Любеля,

М.О. Глуха

26

Применение лазерной поляриметрии в диагностике острых ишемических изменений миокарда

Тези

Вестник российского государственного медицинского университета (Материалы VII Международной научной медицинской конференции студентов и молодых ученых) – Москва. – 15 марта 2012г. – С. 389

1

Ю.В. Любеля,

Ю.В. Саркисов

27

Метод Мюллер-матричного аналізу лазерних зображень міокарда в діагностиці гострої коронарної недостатності

Тези

Збірник тез XVI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль. 23-25 квітня 2012р.

1

Ю.В. Любеля,

Н.О.Максимчук

28

Ятрогенії як правова проблема сучасної медицини

Тези

Збірник тез ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених

«Актуальні питання експериментальної, клінічної та профілактичної медицини» – Вінниця – 2013р.

1

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук

29

Гігієнічна оцінка комбінованого впливу імідаклоприду та нітрату

Натрію на поведінкові реакції щурів з різною швидкістю ацетилювання

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 80.

1

В.Т. Липка, О.П. Коротун, Ю.В. Любеля

30

Виявлення гострої ішемії методом статистичного аналізу поляризаційно-неоднорідних лазерних зображень міокарда

Тези

Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 20-ти річчю медичного факультету харківського національного медичного університету ім. В.Н. Каразіна «Актуальні питання сучасної медицини» – м. Харків. –  18-19 квітня 2013р.

1

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук

 31

Спектрофотополяриметрическое и фазовое исследование времени образования гематом

Тези

Вестник российского государственного медицинского университета (Материалы VІII Международной научной медицинской конференции студентов и молодых ученых) – Москва. – 15 марта 2013г. – С. 188.

1

Ю.В. Любеля,

Н.О. Максимчук, А.С. Сивокоровская,

Ю.В. Саркисов

32

Діагностика гострої коронарної недостатності методом статистичного матричного аналізу двопроменезаломлення зрізів міокарда

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 311.

1

 

Ю.В.Любеля, А.С.Сивокоровська,

О.І.Никля,

М.Р.Тимчук

 

33

Дослідження лазерних поляриметричних властивостей біологічних тканин та середовищ організму за наявності механічної асфіксії та гострої крововтрати

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 310.

1

Ю.В. Любеля

34

Перспективи міжнародної та міжвузівської співпраці студентських

наукових товариств

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 382.

1

Н.О. Максимчук,

Ю.В. Любеля

35

Про співпрацю студентського наукового товариства та студентської

ради Буковинського державного медичного університету

Тези

Хист – 2013. – № 15. – С. 388.

1

Н.О. Максимчук,

Ю.В. Любеля

36

Діагностичні методи визначення гострої коронарної недостатності методом вейвлет аналізу мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда

Тези

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини». – м. Суми. – 10‑12 квітня 2013р.

1

Ю.В. Любеля

37

Визначення часу настання смерті за допомогою аналізу дегенеративно-дистрофічних змін склистого тіла

Тези

Матеріали ХІ науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді  – прогрес медицини майбутнього» – м. Ужгород. – 17‑18 квітня 2013р.

1

Ю.В. Любеля, Н.О.Максимчук

38

Лазерні поляриметричні критерії гострої коронарної недостатності (метод статистичного аналізу)

Тези

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів». – Львів, 2013. – С.84-86.

3

 

О.Я. Ванчуляк,

Ю.В. Любеля

Н.О. Максимчук

 

39

Лазерні поляриметричні характеристики структурних перебудов міокарда людини при гострому ішемічному пошкодженні

Тези

Матеріали ХІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього» – м. Ужгород. – 23‑26 квітня 2014р.

2

О.В. Павлюкович,

Н.В. Тимощук,

Ю.В. Саркісова,

О.В. Григорова

40

Перспективи використання фазового аналізу скловидного тіла

Людини для визначення давності настання смерті

Тези

Хист – 2014. – № 16. – С. 294.

1

Ю.В. Любеля,

А.О. Андрійчук,

В.В. Малишев,

М.М. Скорейко

41

Перспективи впровадження новітніх критеріїв оцінки оптичних змін міокарда людини в судовій медицині

Тези

Международная научно-практическая конференция

«Фундаментальная и клиническая медицина»

посвященная 90-летию со дня рождения профессора К.С.Кабака. – г. Киев. – 29-30 мая 2014 г.

2

В.Т. Бачинський

Б.В. Михайличенко

О.Я. Ванчуляк

Ю.В. Саркісова

В.В. Малишев

42

Сучасні підходи до розуміння поняття «ятрогенна

патологія», як несприятливого результату медичних

втручань

Тези

Матеріали науково-практичної конференції

"Природничі читання"

присвяченої 70 – річчю БДМУ. – Чернівці, 2014. – С.75

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

С.В. Юрнюк

Ю.В. Саркісова

43

Optical methods of investigation in forensic practice

Тези

Info-Med Revistă ştiinţifico-practică. – 2014. – P.32-33

2

V.T. Bachinsky

O.Y. Vanchulyak

A.I. Zavolovich

Y.V. Sarkisova

A.O. Andriichuk

V.V. Malyshev

O.G. Palyvoda

 44

Перспективи використання фазового аналізу лазерних поляриметричних зображень зрізів міокарда людини при визначенні часу настання смерті

Тези

ХV конгрес СФУЛТ. – 16-18 жовтня 2014р. – м. Чернівці. – С. 425.

1

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Ю.В. Саркісова

 

 45

Оптимізація викладання судової медицини шляхом впровадження новітніх технологій (електронного журналу)

Тези

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції

з міжнародною участю

“Досягнення і перспективи

впровадження кредитно-модульної

системи організації навчального

процесу у вищих медичних

(фармацевтичному) навчальних

закладах україни”

присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського

15-16 травня 2014 р. –

м. Тернопіль – С. 10-13

3

В.Т. Бачинський,

О.Я. Ванчуляк,

Н.В. Тимощук,

Ю.В. Саркісова

 46

Modern optical methods of investigation of acute ischemic myocardial injury

Тези

XVIth Edition of Craiova International Medical Students’ Conference. – 6-9 November 2014. – Craiova, Romania. – P. 42.

1

O.Y. Vanchulyak,

N.V. Tymoshchuk,

Y.V. Sarkisova,

P.Y. Kyshkan

 47

Latest prospective polarizational methods of research

Тези

Modern advances in forensic science and expertise –Ужгород – 29 квітня – 2 травня 2015, С. 32-33.

1

V. Bachinskiy, O. Vanchuliak, Y. Sarkisova

 48

Діагностика гострої коронарної недостатності встановленням вейвлет коефіцієнтів

Тези

Матеріали ХІІІ навчально-практичної  конференції

з міжнародною участю студентів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього» – 22-25 квітня 2015р. – м. Ужгород – С. 62.

1

Ю.В. Саркісова,

А.С. Сивокоровська,

М.С. Гараздюк,

О.В. Павлюкович

 49

Евтаназія – соціально-правова проблема правознавства в Україні

Тези

Матеріали XIX МІЖНАРОДНОГО

МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ

СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

присвяченого пам’яті ректора, 

члена-кореспондента НАМН України,

 професора 

Леоніда Якимовича Ковальчука – 27-29 квітня 2015 р. – м. Тернопіль. – С. 452.

1

Ю. Саркісова,

Я. Кишкан,

А. Баранюк,

А.Андрійчук

 50

Использование фрактального анализа поляризационно-неоднородных лазерных изображений миокарда при диагностике острой коронарной недостаточности

Тези

Научно-практический журнал

«Судебная медицина». – Том 1, № 2. – 2015г. – С. 46-47.

2

В.Т. Бачинский,

О.Я. Ванчуляк,

М.С. Гараздюк,

Ю.В. Саркисова

 51

Лазерна поляриметрія, як метод вибору при діагностиці часу настання смерті

Тези

Хист – 2015. – № 17. – С. 355.

1

Ю.В. Саркісова,

О.В. Павлюкович,

Н.В. Тимощук,

А.О. Андрійчук

 52

Використання локального вейвлет-аналізу Мюллер-матричних зображень зразків тканини міокарда людини для діагностики гострої коронарної недостатності

Тези

Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів) – 22-24 квітня 2015р. – Одеса.

– С. 64.

1

А.С. Сивокоровська,

Ю.В. Саркісова,

О.В. Павлюкович,

А.О. Андрійчук

 53

Дослідження статистичної структури розподілів кількості експериментальних значень фазового елементу матриці Мюллера при гострій коронарній  недостатності

Тези

Матеріали XIX МІЖНАРОДНОГО

МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ

СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

присвяченого пам’яті ректора, 

члена-кореспондента НАМН України,

 професора 

Леоніда Якимовича Ковальчука – 27-29 квітня 2015 р. – м. Тернопіль. – С. 331.

1

Ю. Саркісова,

О. Паливода,

О. Павлюкович,

Я. Кишкан

 54

Использование фрактального анализа поляризационно-неоднородных лазерных изображений миокарда при диагностике острой коронарной недостаточности

Тези

Научно-практический журнал «Судебная медицина». – Т.1., №2. –2015г. – г. Москва. – С. 46.

1

В.Т. Бачинский,

О.Я. Ванчуляк,

М.С. Гараздюк,

Ю.В. Саркисова

 55

Laser polarimetric techniques used as objective express methods for addressing problems in forensic medicine

Тези

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ століття». – Харків, 2015. – С. 92-93.

2

V.T. Bachynskiy,

O.Ya. Vanchuliak,

M.S. Harazdyuk,

Yu.V. Sarkisova

 56

Метод спектрально-селективной лазерной мюллер-матричной поляриметрии автофлуоресценции флавинов в посмертной диагностике острой ишемии миокарда

Тези

Научно-практический журнал «Судебная медицина». – Т.2., №2. –2016г. –С. 75-76

2

О.Я. Ванчуляк,

Ю.В. Саркисова

57

Перспективи реформування та розвитку судово-медичної експертизи в Україні

Тези

Збірник за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні». – Чернівці, 2016. – С.169-171

3

О.Я. Ванчуляк

А.Й. Заволович

Ю.В. Саркісова

58 

Возможности лазерно-поляриметрических методов исследования биологических тканей для решения проблемных вопросов судебной медицины

Тези

Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебной медицины». – Минск, 5-6 октября 2016. – С.68-70

3

В.Т. Бачинский

О.Я. Ванчуляк

М.С. Гараздюк

Ю.В. Саркисова

59

Acute coronary insufficiency postmortem diagnosis by the method of spectralselective laser autofluorescent polarimetry of myocardium

Тези

Zbornik abstraktov V Slovensko-Cesky zjazd sudneho lekarstva s medzinarodnou ucastou. – 12-13 oktober 2016, Martin. – P. 16-17

2

 

V. Bachynskyi, O. Vanchuliak, U. Sarkisova, M. Skoreyko

60 

Laser spectrophotometric methods in biological tissues postmortem changes esnimating for forensic issues solving

Тези

Abstract der 95. Jahrestangung der Deutschen Gesellschaft fur Rechtsmedizin – Heidelberg, 2016. – P. 345

1

V. Bachynskyi,

Y. Sarkisova

61

Исследование ликвора методом двумерного стокс-поляриметрического картографирования биологических слоїв для определения давности наступления смерти

Тези

Научно-практический журнал «Судебная медицина». – Т.2., №2. –2016г. –С. 84-85

 

2

М.С. Гараздюк,

В.Т. Бачинский,

Ю.В. Саркисова,

О.Г. Паливода.

 62

Поняття та медико-правове забезпечення інституту лікарської таємниці в Україні

Тези

Збірник наукових праць ХХ медичного конгресу студентів та молодих вчених. - Тернопіль, 2016. – С. 411

 

Сивокоровська А.

Гараздюк М.,

Саркісова Ю.

63 

Determination of post-mortem interval by polarization images of cerebro-spinal fluid films optical structure changing

Тези

ХИСТ 2016. – С. 531

1

Rajput V.K.,

Garazdiuk M.S.,

Pavliukovich O.V.,

Sarkisova Y.V.,

Palyvoda O.G.

64 

Determination of post-mortem interval by laser-induced fluorescence of polycrystalline cerebro-spinal fluid films images

Тези

ХИСТ 2016. – С. 531

1

Surolia N.K.,

Garazdiuk. M.S,

Pavlukovuch O.V.,

Sarkisova Y.V.,

Grutsaniuk. M.V.

65 

Визначення давності настання смерті за змінами координатних розподілів азимуту поляризації зображень плівок ліквору

Тези

ХИСТ 2016. – С. 539

1

Ткачук Р.В.,

Гараздюк М.С., Саркісова Ю.В.,

Стасій О.О.