Список

наукових та навчально-методичних праць асистента кафедри

судової медицини та медичного правознавства

Юрнюк Святослави Василівни 

№п/п

Назва

Харак-

теристика роб.

Вихідні дані

Кіль-кість стор.

Автори

1

2

3

4

5

6

Статті

 1.  

Шляхи покращання викладання студентам дисципліни «Медичне правознавство» за спеціальністю «Лікувальна справа» (ОКР – «спеціаліст»)

стаття

Zbior raportow naukowych. “Wspolczesne tendencje w nauce I edukacji”. (27.02.2014-28.02.2014) – Warszawa Wydawca: Sp. Z o.o.  “ Diamond trading tour”, 2014. P. 128 – 131.

4

С.В. Юрнюк, О.Й. Хомко,

Р.І. Сидорчук, О.М. Плегуца

 1.  

Роль компетентнісного підходу в організації навчального процесу

стаття

Zbior raportow naukowych. “Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka, problematyka. (30.07.2014-31.07.2014) – Warszawa Wydawca: Sp. Z o.o.  “Diamond trading tour”, Sopot. 2014. P. 34 – 38.

5

Л.Д. Борейко, О.Й. Хомко,

С.В. Юрнюк,

Б.П. Сенюк,

О.В. Глубоченко

 1.  

Шляхи покращання викладання студентам дисципліни «Методологія науково-дослідної роботи» за спеціальністю «Сестринська справа» (ОКР – «бакалавр»)

стаття

Zbior raportow naukowych. “Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka, problematyka. (30.07.2014-31.07.2014) – Warszawa Wydawca: Sp. Z o.o. “Diamond trading tour”, Sopot. 2014. P. 55 – 59.

5

О.Й. Хомко,

Л.Д. Борейко,

Р.І. Сидорчук, С.В. Юрнюк

 1.  

Особливості впливу пилку квіткового в лікуванні хворих на цукровий діабет із супутнім хронічним холециститом

стаття

Zbior raportow naukowych. “Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka, problematyka. (30.07.2014-31.07.2014) – Warszawa Wydawca: Sp. Z o.o. “Diamond trading tour”, Sopot. 2014. P. 76 – 80

5

Б.П. Сенюк,

О.В. Глубоченко, С.В. Юрнюк, О.Й. Хомко, 

Л.Д. Борейко

 1.  

Etiological structure of the urinary system infections, its dynamic, dependence on patients sex and relation with resident urine microflora among inhabitants of Chernivtsi region and town of Chernivtsi

стаття

Canadian Scientific Journal. 2014. - № 2. – P.25-35.

4

Bezruk Volodymyr, Blinder Oleksandr, Bezruk Tetyana, Blinder Olena, Yurniuk Sviatoslava

 1.  

Формування основних принципів і норм біоетики

стаття

Zbior raportow naukowych. “Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka, problematyka.

(30.08.2015 - 31.08.2015). – Warszawa Wydawca: Sp. Z o.o.  “Diamond trading tour”, Sopot. 2015. P. 44-47

4

С.В. Юрнюк,

Л.Д. Борейко,

Б.П. Сенюк, О.Й. Хомко

 1.  

Деонтологічні принципи професійного спілкування у лікарів-інтернів

стаття

Zbior raportow naukowych. “Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka, problematyka.

(30.08.2015 - 31.08.2015). – Warszawa Wydawca: Sp. Z o.o.  “Diamond trading tour”, Sopot. 2015. P. 51-54.

4

Б.П. Сенюк, Л.Д. Борейко, С.В. Юрнюк

 1.  

Реализация компетентносного подхода в профессиональной подготовке будущих специалистов

стаття

Современная педагогика. – Май, 2015. - № 4 [Электронный ресурс]. URL: http:// pedagogika.snauka.ru/2015/04/3592

 

Л.Д. Борейко, С.В. Юрнюк, Ю.С. Букатару, С.Б. Семененко 

 1.  

Поняття та медико-правові аспекти забезпечення лікарської таємниці

стаття

Клінічна та експериментальна патологія, Том XІV, №3 (53), 2015. – С. 207-209.

3

В.Т.Бачинський, О.Я.Ванчуляк, С.В.Юрнюк,

 А.- В.С. 

Сивокоровська, А.О. Андрійчук

 1.  

Роль викладача у вихованні

професійно-особистісних якостей студентів

стаття

International scientific-practical

forum of pedagogues, psychologists and medics "Geneva theoretical and practical

forum of free topics" the 28th of December 2015, Geneva (Switzerland) – P. 115-

120.

6

Л.Д. Борейко, С.В. Юрнюк,

Б.П. Сенюк

 1.  

Pedagogical principles in teaching of medical students of various discipline

стаття

Zbior raportow naukowych. Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji

Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro."

(28.02.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. –

P. 64-67.

4

S.V. Yurnyuk, L.D. Boreyko,

O.I. Khomko,

B.P. Senyuk,

J.A. Revenko,

B.V. Manchul

 1.  

Комунікативна компетентність – гарант успішної

навчальної та майбутньої професійної діяльності лікаря

стаття

International

scientific professional periodical journal „The Unity of Science”, 2016. - С.61-63.

3

А.В. Ткач,

С.В. Юрнюк

 1.  

Особливості підготовки медичних сестер на додипломному етапі

стаття.

Zbior

raportow naukowych. Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji

Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro."

(28.02.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. –

P. 64-67.

4

Л.Д. Борейко,

І.А. Плеш,

С.В. Юрнюк,

С.Б. Семененко, І.Р. Тимофійчук

 1.  

Застосування кейс-методу на заняттях із „медичного правознавства”

стаття

International scientific periodical journal "THE UNITY OF SCIENCE", Vienna,

Austria, April, 2016. - С.63-65.

3

С.В. Юрнюк,

Б.П. Сенюк ,

Л.Д. Борейко, Ж.А. Ревенко, А.В. Ткач

 1.  

Correction of Clinical and Biochemical

parameters using bee pollen in patients with Diabetes

стаття

International scientific

professional periodical journal "THE UNITY OF SCIENCE" / Vienna, Austria,

June, 2016.

 

B. Senyuk,

L. Boreyko,

S. Yurnyuk

Тези

 1.  

Соціальна геронтологія, паліативна/хоспісна медицина та медсестринська освіта в Україні

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: Мат. навч.-метод. конф., присв. 70-річчю БДМУ (Чернівці, 23 квітня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 362-363.

2

С.В. Юрнюк, О.Й. Хомко,

Р.І. Сидорчук, О.М. Плегуца

 1.  

Сучасні підходи до розуміння поняття «ятрогенна

патологія», як несприятливого результату медичних

втручань

Тези

Матеріали науково-практичної конференції

"Природничі читання"

присвяченої 70 – річчю БДМУ. – Чернівці, 2014. – С.75

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

С.В. Юрнюк

Ю.В. Саркісова

 1.  

Правова культура медичного працівника

тези

Матеріали 96-ї підсумкової конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ – 16,18,23.02.2015 р. – С. 314-315

2

С.В. Юрнюк, Б.П. Сенюк, О.Й. Хомко

 1.  

Висвітлення ятрогенії як загальносвітової проблеми медичного правознавства під час підготовки студентів та лікарів-інтернів

Тези

Матеріали навально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології». – Чернівці, 22 квітня 2015р. – С. 13-14

1

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

С.В. Юрнюк

О.В. Павлюкович

 1.  

Методологічні підходи до викладання догляду за хворими з урахуванням

вимог сьогодення

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної

освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: Мат. навч.-метод.

конф. (Чернівці, 19 квітня 2016 р.). – Чернівці, 2016. – С. 36-37.

2

Л.Д. Борейко,

І.А. Плеш,

С.В. Юрнюк, Н.О. Сливка, А.І.Перижняк

 1.  

Медична етика і деонтологія – реалії

і перспективи в роботі лікаря-інтерна

тези

Актуальні питання вищої медичної та

фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології:

Мат. навч.-метод. конф. (Чернівці, 19 квітня 2016 р.). – Чернівці, 2016. –

С. 381-382.

2

Б.П. Сенюк,

Л.Д. Борейко, С.В. Юрнюк

 1.  

Використання кейс-

методу при викладанні дисципліни «Правознавство і медичне

законодавство»

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної

освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: Мат. навч.-метод.

конф. (Чернівці, 19 квітня 2016 р.). – Чернівці, 2016. – С. 485-486.

2

С.В. Юрнюк, Л.Д. Борейко, Б.П. Сенюк,

Ж.А. Ревенко

 1.  

Юридична відповідальність в медицині

тези

Матеріали 97-ї підсумкової конференції професорсько-

викладацького персоналу БДМУ – 15,17,22.02.2016 р. – С. 365-366.

2

С.В. Юрнюк,

Б.П. Сенюк,

Л.Д. Борейко

 1.  

Корекція гіперліпідемії хворих на цукровий

діабет з супутнім стеатогепатозом

тези

Матеріали 97-ї підсумкової конференції

професорсько-викладацького персоналу БДМУ – 15,17,22.02.2016 р. –

С. 104-105.

2

І.В. Лукашевич, С.В. Юрнюк

 1.  

Вплив препарату «гепаназе» на моторну функцію

жовчного міхура у хворих на хронічний холецистит

тези

Матеріали 97-ї

підсумкової конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ –

15,17,22.02.2016 р. – С. 118.

1

Б.П. Сенюк,

С.В. Юрнюк