Патенти

1.

Спосіб фіксації та дослідження судово-медичних об’єктів у 2Д графіці

Патент

Патент на корисну модель 65762, України, МПК (2011.01) А 61 В 1/04. – № 201107577; Заявл. 16.06.2011; Опубл.12.12.2011.- Бюл. № 23.

3

Савка І.Г.

МихайличенкоБ.В.

Бачинський В.Т.

Дєдул Ю.А.

2.

Спосіб дослідження площини перелому

Патент

Патент на корисну модель 66600, України, МПК (2011.01) А 61 В 1/00. – № 201107647; Заявл. 17.06.2011; Опубл.10.01.2012.- Бюл. № 1.

 

3

Савка І.Г.

Дєдул Ю.А.

Беженар І.Л.

 

3.

Спосіб дослідження ділянки перелому трубчастої кістки

Патент

Патент на корисну модель 68498, України, МПК (2012.01) А 61 В 5/103. – № 201111342; Заявл. 26.09.2011; Опубл.26.03.2012.- Бюл. № 6.

 

 

 

3

Савка І.Г.

 

Спосіб 3D моделювання трубчастої кістки із ділянкою перелому

Патент

Патент на корисну модель 73704, України, МПК А61В 1/04 (2006.01). – № 201201394; Заявл. 10.02.2012; Опубл.10.10.2012.- Бюл. № 19.

3

Савка І.Г.

Бачинський В.Т.

Дєдул Ю.А.

Кишкан Я.С.