Список

доцента кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ, к.м.н. Савки Івана

Григоровича

№ п/п

 

Назва праці

Вид

видання

Вихідні дані (видавництво, журнал, збірник)

Кількість сторінок

Прізвища всіх авторів (співавторів)

1

2

3

4

5

6

1.

Кісткова тканина – важливий біологічний об’єкт судово-медичних досліджень

Тези

Мат. науч.-практ. конф. “Физиологическая и репаративная регенерация кости : современное состояние вопроса” (23-24 сентября 2010 г., Евпатория) // Укр. морфологічний альманах. – 2010. – Т.8, № 3. – С. 214.

1

Савка І.Г.

Бачинський В.Т.

Васюк В.Л.

2.

Переломи довгих трубчастих кісток у судово-медичній практиці

Тези

Мат. XIII конгресу світової федерації укр. лік. товариств “100 років укр. лік. товариству” – Львів : СФУЛТ. – 2010. – С. 683-684.

30 вересня –

03 жовтня 2010р

2

Савка І.Г.

Беженар І.Л.

Ванчуляк О.Я.

3.

Визначення причини та давності настання смерті шляхом аналізу зміни деполяризації лазерного випромінювання різних довжин хвиль, розсіяного тканиною печінки

Тези

Мат. XIII конгресу світової федерації укр. лік. товариств “100 років укр. лік. товариству” – Львів : СФУЛТ. – 2010. – С. 675-676.

30 вересня –

03 жовтня 2010р

2

Бачинський В.Т.

ПавлюковичО.В.

СавкаІ.Г.

Кишкан Я.С.

4.

Новий спосіб дослідження площини перелому

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т.15, № 3(59). – С. 147-150.

4

Савка І.Г., Беженар І.Л., Дєдул Ю.А., Олексюк І.С.

5.

Temporalspectralchangeofthedegreeofdepolarizationoflaserradiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of death coming

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т.14, № 4(56). – С. 119-121.

3

BachynskyiV.T.

PavliukovychO.V.

Vanchuliak O.Ya.

Savka I.H.

6.

Сторінки історії кафедри судової медицини Буковинського державного медичного університету – до 65 річниці з дня заснування

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2010. – № 2. – С. 56-59.

4

Бачинський В.Т.

Савка І.Г.

Ванчуляк О.Я.

7.

Особливості проведення практичних занять при викладанні клінічних дисциплін іноземним студентам з англомовною формою навчання

Тези

Мат. навчально-методичної конф. “Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції”. – Чернівці : БДМУ. – 2011. – С. 164.

1

Савка І.Г.

Савка С.Д.

8.

Переломи довгих кісток нижньої кінцівки у клінічній практиці

Тези

Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Сучасні теоретичні та практичні аспекти травматології та ортопедії”. – Донецьк : Унікон. – 2011. – С. 65-66. (Донецьк-Урзуф, 12-13 травня 2011 року).

2

Савка І.Г.

Ковальчук П.Є.

9.

A forensic-medical analysis of fractures of the long bones of the lower extremity

Стаття

Клін. анатомія та опер. хірургія. – 2011. – Т.10, № 2 (36). – С. 21-24.

4

Savka I.H.

Vasiuk V.L.

Koval’chuk P.Ye.

Zin’kiv O.I.

10.

Сучасний спосіб фіксації зображень та дослідження судово-медичних об’єктів

Стаття

Клін. та експеримент. патологія. – 2011. – Т.10, № 2 (36). – С. 83-85.

3

Савка І.Г.

Дєдул Ю.А.

Гриндей Л.М.

11.

Судово-медичний аналіз клінічних випадків із переломами великої гомілкової кістки

Стаття

Галицький лік. вісник. – 2011. – Т.18, № 2. – С. 107-109.

3

Савка І.Г

12.

Дослідження довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки у судовій медицині (огляд літератури)

 

 

Стаття

Судово-мед. експертиза. – 2011. – № 3. – С. 39-43.

5

Савка І.Г

13.

Переломи малої гомілкової кістки та їх судово-медична оцінка

 

Стаття

Одеський мед. журнал. – 2011. – № 3 (125). – С. 48-50.

3

Савка І.Г.

14

Спосіб вимірювання окружності кісток та інших анатомічних ділянок

Патент

Патент на корисну модель 60220, України, МПК (2011.01) А 61 В 19/00. – № 201014817; Заявл. 10.12.2010; Опубл.10.06.2011.- Бюл. № 11.

3

Савка І.Г.

15.

Новий спосіб дослідження площини перелому

Стаття

 

Буковинський мед. вісник. – 2011. – Т.15, № 3 (59). – С. 147-150.

4

Савка І.Г.

Беженар І.Л.

Дєдул Ю.А.

Олексюк І.С.

16.

Аналіз випадків із судово-медичної практики з переломами кісток нижньої кінцівки

Стаття

Клін. та експеримент. патологія. – 2011. – Т.10, № 3 (37). – С. 119-121.

3

Савка І.Г.

17.

Дослідження клінічних випадків із переломами стегнової кістки та врахуванням судово-медичних аспектів

Стаття

Acta medica leopoliensia. – 2011. – Т.17, № 2 (37). – С. 81-84.

4

Савка І.Г.

18.

Clinical cases of fractures of the long bones of the lower extremity

Abstract

Mat. of the 13-th craiova international medical students conference : 10-13 nov. 2011. – Romania-Craiova : Editura Medicala Universitara, 2001. – P. 70.

1

Savka I.

19.

The advanced methods of investigation of the fractures in forensic-medical practice

Abstract

Mat. of the 13-th craiova international medical students conference : 10-13 nov. 2011. – Romania-Craiova : Editura Medicala Universitara, 2011. – P.104.

1

Savka I.

MykhailichenkoB

Bezhenar I.

20.

A modern methods of investigation a fracture plane in forensic medicine

Abstract

Mat. of the 19-th IAFS world meeting, 9-th WPMO triennial meeting, 5-th MAFS meeting : 12-17-th sept. 2011. – Funchal-Madeira-Portugal, 2011. – P. 889.

1

Savka I.

MykhailichenkoB

Stasyuk M.

SantosA.

21.

Судово-медичне значення морфологічних ознак площини перелому

 

 

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2011. – № 4. – С. 6-9.

4

Савка І.Г.

Михайличенко Б.В.

Беженар І.Л.

 

22.

Морфологічні ознаки площини перелому великої гомілкової кістки в судово-медичній практиці

 

Стаття

Патологія. – 2011. – Т.8, № 3. – С. 104-108.

5

Савка І.Г.

23.

Сучасні біофізичні методи досліджень у судовій медицині

Тези

Мат. XI з’їзду ВУЛТ : “100 років укр. лік. товариству” – К : ВУЛТ. – 2011. – С. 312.

28-30 вересня 2011р

1

Ванчуляк О.Я.

Савка І.Г.

24.

Діагностичні морфологічні ознаки площини перелому малої гомілкової кістки та їх значення в судово-медичній практиці

 

Стаття

Український медичний альманах. – 2011. – Т.14, № 6. – С. 173-176.

4

Савка І.Г.

25.

Впровадження сучасних комп’ютерних технологій у процес дослідження об’єктів судово-медичних експертиз

 

 

Тези

Мат. 93-ї підсумк. наук. конф. проф.-викл. персоналу БДМУ (14,15,20 лютого, 2012р.). – Чернівці : Медуніверситет, 2012. – С. 34-35.

2

Савка І.Г.

Бачинський В.Т.

Ванчуляк О.Я.

26.

Виявлення ділянок гострої ішемії міокарда шляхом застосування матричного аналізу двопроменезаломлення

Тези

Мат. 93-ї підсумк. наук. конф. проф.-викл. персоналу БДМУ (14,15,20 лютого, 2012р.). – Чернівці : Медуніверситет, 2012. – С. 33-34.

 

2

Ванчуляк О.Я.

Бачинський В.Т. Савка І.Г.

 

27.

Діагностичні морфологічні ознаки площини перелому стегнової кістки в судово-медичній практиці

 

 

Стаття

Буковинський мед. вісник. – 2012. – Т.16, № 1 (61). – С. 134-139.

6

Савка І.Г.

28.

Перспективи підготовки лікарів з англомовною формою навчання

Тези

Мат. навч.-метод. конф. : Акт. пит. вищої мед. та фарм. освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології (Чернівці, 18 квітня 2012р). – Чернівці : БДМУ, 2012. – С. 120.

1

Бойчук Т.М.

Геруш І.В.

Савка І.Г.

29.

Реконструкція зламаної кістки за допомогою цифрових технологій

Тези

Мат. 3-го наук. симпозіуму : Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастро-ентерології (Чернівці, 20 квітня 2012р). – Чернівці : БДМУ, 2012. – С. 172-173.

2

Савка І.Г.

30.

Експертні випадки із переломами довгих кісток нижньої кінцівки та їх судово-медичний аналіз

Стаття у збірнику

Мат. міжнар. наук.-практ. конф. : Медицина в умовах трансформаційних поцесів (Львів, 20-21 квітня 2012р.). – Львів : ГО “Львівська мед. спільнота”, 2012. – С. 83-86.

 

4

Савка І.Г.

Павлюкович О.В.

30.

Значення судової психіатрії для студентів медичного факультету зі спеціальності “Медична психологія”

Стаття у

збірнику

Мат. Всеукр. наук. навч.-метод. конф. присв. 55-річчю ТДМУ: Впровадж. нових технол. за кредит.-модульної с-ми організ. навч. процесу у ВМ (Ф) НЗ III-IV рівнів акредитації (Тернопіль, 26-27 травня 2012р). – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – С. 382-383.

 

2

Савка І.Г.

Рудницький Р.І.

Савка С.Д.

32.

Практичне застосування морфологічних ознак площини переломів великої і малої гомілкових кісток в судовій медицині

 

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2012. – № 5. – С. 16-21.

6

Савка І.Г.

Бачинський В.Т.

Бендерський С.М.

33.

На Буковині відкрито нове міжрайонне відділення судово-медичної експертизи

 

 

 

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2012. – № 5. – С. 60-61.

2

Бачинський В.Т.

Савка І.Г.

Ванчуляк О.Я.

Баранюк А.Д.

34.

Переломи стегнової, великої та малої гомілкових кісток у практиці судової медицини

Тези

Сучасні теорет. та практ. аспекти клін. медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю присв. 155-річчю з дня народж. В.В. Підвисоцького. Одеса, 19-20 квітня 2012 р. : тези доп. – Одесса : ОНМедУ, 2012. – С. 44.

1

Сирота Б.В.

Савка І.Г.

35.

Прикладне значення морфологічних ознак площини перелому стегнової кістки в судово-медичній практиці

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2012. – № 6. – С. 34-37.

4

Савка І.Г.

36.

Актуальні проблеми судово-медичної та слідчої практики у випадках із переломами стегнової та гомілкових кісток

Стаття

Буковинський мед. вісник. – 2012. – Т.16, № 3 (63). – С. 84-86.

3

Савка І.Г.

37.

Візуалізація ділянок переломів трубчастих кісток із використанням сучасних комп’ютерних технологій

Тези

Акт. питання суд. мед. науки, освіти і практики : мат. Всеукр. конф. Сімферополь-Алушта, 18-19 жовтня 2012 р. : тези доп. – Алушта : АСМУ, НМАПО, КДМУ, 2012. – С. 76-77.

2

Савка І.Г.

Бачинський В.Т.

Ванчуляк О.Я.

Беженар І.Л.

38.

Поляризаційно-кореляційна методика оцінки ішемії міокарда в судовій медицині

Тези

Акт. питання суд. мед. науки, освіти і практики : мат. Всеукр. конф. Сімферополь-Алушта, 18-19 жовтня 2012 р. : тези доп. – Алушта : АСМУ, НМАПО, КДМУ, 2012. – С. 53-55.

3

Ванчуляк О.Я. Бачинський В.Т.

Савка І.Г.

Заволович А.Й.

39.

Аналіз судово-медичної практики щодо переломів довгих кісток нижньої кінцівки для встановлення обставин, при яких вони виникли (статистичний аспект)

Стаття у

збірнику

Криминалистика и судебная экспертиза : мат. междуведомств. науч.-метод. сборника. Вып. 57. / Под. ред. И.И. Емельянова. – К. : Мин. юст Украины, 2012. – С. 198-202.

5

Савка І.Г.

40.

Діагностичне значення морфологічних ознак площини перелому трубчастих кісток в судово-медичній практиці

Тези

Мат. 94-ї підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу БДМУ : (Чернівці, 18, 20, 25 лютого 2013р). – Чернівці : Медуніверситет, 2013. – С. 28.

1

Савка І.Г.

41.

Сучасні аспекти викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету

Тези

Мат. навч.-метод. конф. : Акт. пит. вищої мед. та фарм. освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології (Чернівці, 15 квітня 2013р). – Чернівці : БДМУ, 2013. – С. 4-5.

2

Бачинський В.Т. Савка І.Г.

Беженар І.Л.

42.

Формування практичних навичок і вмінь – ключовий етап у процесі викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету

Тези

Мат. X-ї ювіл. Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. уч.: Кредитно-модульна с-ма організації навч. проц. у вищих мед. (фарм.) навч. закладах України на новому етапі (Тернопіль, 18-19 квітня 2013р). – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – С. 25.

1

Бачинський В.Т. Савка І.Г.

Беженар І.Л.

43.

Особливості набуття знань, практичних навичок і вмінь у процесі викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету зі спеціальності “Стоматологія”

Стаття

Буковинський мед. вісник. – 2013. – Т.17, № 1 (65). – С. 207-209.

3

Бачинський В.Т. Савка І.Г.

Беженар І.Л.

44.

Структурно-функціональні особливості окремих відділів стегнової кістки та їх значення в судово-медичній

практиці

 

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2013. – № 1. – С. 56-58.

3

Савка І.Г.

45.

Статистичне обґрунтування впливу структурно-функціональних особливостей окремих відділів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки на формування морфологічних ознак переломів при тупій травмі

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2013. – № 2. – С. 40-44.

5

Савка І.Г.

46.

Судово-медичне значення структурно-функціональних особливостей окремих відділів великої гомілкової кістки

Стаття

Буковинський мед. вісник. – 2013. – Т.17, № 3 (67). – С. 138-142.

5

Савка І.Г.

 

С П И С О К

друкованих праць доцента кафедри судової медицини та медичного правознавства, кандидатата

медичних наук

Савки Івана Григоровича

за 20 14 рік

№ п/п

 

Назва праці

Вид видання (монографія, стаття, тези)

Вихідні дані (видавництво, журнал, збірник)

Кількість сторінок

Прізвища

всіх авторів (співавторів)

1

2

3

4

5

6

Монографія у країнах СНД в наукометричній базі

1.

Судебно-медицинское обоснование влияния структурно-функциональных особенностей длинных трубчатых костей нижней конечности на морфологические признаки их переломов

Моно-графія

Актуальные вопросы медицинских морфологических дисциплин ; [под. ред. В.П. Волкова]. – Новосибирск : СибАК, 2014. – С. 108-132.

24

Савка И.Г.

Вітчизняні статті

1.

Morphological peculiarities of certain femoral portions

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – Т.12, № 3 (45). – С. 157-161.

5

I.H. Savka

2.

Структура переломів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки за даними обласного бюро судово-медичної експертизи

Стаття

Медичні перспективи. – 2013. – Т.18, № 3. – С. 124-127.

4

Савка І.Г.

Бачинський В.Т. Беженар І.Л.

3.

Обґрунтування впливу структурно-функціональних особливостей окремих відділів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки на формування морфологічних ознак переломів

Стаття

імпакт-фактор 0,059

Морфологія. – 2013. – Т.7, № 4. – С. 62-66.

5

Савка І.Г.

4.

Встановлення взаємозв’язків між морфологічними особливостями та структурними порушеннями кісток нижньої кінцівки при їх травмах

Стаття

Судово-медична експертиза. – 2014. – № 1. – С. 34-38.

5

Савка І.Г.

5.

Наукові нариси кафедри судової медицини в минулому та сьогоденні

Стаття

Буковинський медичний вісник– 2014. – Т.18, №2 (70). – С.180-183.

4

В.Т. Бачинський

О.Я. Ванчуляк

І.Г. Савка

О.Ф. Кулик

6.

Актуальні питання підготовки іноземних студентів до складання іспитів для підтвердження дипломів на Батьківщині випускників

Стаття у збірнику

матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю [“Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навч. процесу у вищих медичних (фарм.) навч. закладах України”], (присв. 160-річчю з дня народж. І.Я. Горбачевського), (Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.). – ТДМУ : “Укрмедкнига”, 2014. – С. 77-80.

4

Бойчук Т.М.

Савка І.Г.

Грицюк М.І.

Навчук І.В.

Закордонні статті

1.

Пространственная реконструкция плоскости излома трубчатой кости с использованием современных компьютерных технологий

Стаття

Вестник судебной медицины. – 2013. – Т.2, № 2. – С. 6-9.

4

Бачинский В.Т. Михайличенко Б.В. Савка И.Г.

2.

Структурно-функциональные особенности разных отделов малой берцовой кости и их значение в судебной медицине

Стаття

Вестник АГИУВ. – 2013. – Май. – С. 149-152.

4

Савка И.Г.

Вітчизняні тези

1.

Вплив структурно-функціональних особливостей на формування морфологічних ознак в зоні перелому довгих кісток нижньої кінцівки

Тези

Мат. 95-ї підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу БДМУ : (присв. 70-річчю БДМУ), (Чернівці, 17, 19, 24 лютого 2014р). – Чернівці : Медуніверситет, 2014. – С. 28-29.

2

Савка І.Г.

 С П И С О К

друкованих праць доцента кафедри судової медицини та медичного правознавства, кандидатата медичних наук

Савки Івана Григоровича

за 2015 рік

№ з/п

Назва праці

Вид видання (монографія, стаття, тези)

Вихідні дані (видавництво, журнал, збірник)

Кількість сторінок

Прізвища

всіх авторів (співавторів)

1

2

3

4

5

6

 

Статті в закордонних журналах

1.

Spectral change of the degree depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of death coming

Стаття

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. – 2015. – Vol.5, №1. – P. 20-22.

3

Bachinskyi V.,

Pavliukovych O.,

Vanchuliak O.,

Savka I.,

Bezhenar I.,

Pavliukovych N.,

Marchuk V.

Статті в журналах ДАК МОН України

2.

Особливості макроскопічної будови діафізів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки в судовій медицині

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2015. – Т.19, №2 (74). – С.166-168.

3

Савка І.Г.

Кишкан Я.С.

Малишев В.В.

 

Тези в закордонних виданнях

3.

Structural-functional peculiarities of separate portions of the femoral bone

Тези

Матеріали 6-го Міжнародного Симпозіуму Східноєвропейської Асоціації судових медиків (Молдова, Кишинів, 2-4 жовтня 2014 р.). – Кишинів : State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”, 2014 – С. 33.

1

Bachyns’kyi V.t., Mykhailichenko B.V.,

Savka I.G,

Bezhenar I.L.

Тези у вітчизняних виданнях

4.

Встановлення механогенезу переломів довгих кісток нижньої кінцівки в судовій медицині на підставі нових морфологічних ознак

Тези

Матеріали XV Конґресу СФУЛТ [“До 70-річчя БДМУ”], (Чернівці, 16-18 жовтня 2014 р.). – К. : СФУЛТ, 2014. – С. 435.

1

Савка І.Г., Бендерський С.М.,

Добрюк Ю.П.

5.

Підготовка іноземних громадян – перспективний напрямок діяльності університету

Тези

Мат. навч.-метод. конф.: Акт. пит. вищої мед. та фарм. освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології (Чернівці, 22 квітня 2015 р). – Чернівці : БДМУ, 2015. – С. 350-351.

2

Савка І.Г.

6.

Macroarchitectonic peculiarities of separate portions of the lower extremity long bones

Тези

Збірник мат. Міжнар. наук. конф. “Сучасні досягнення в галузі судової медицини та експертизи” (Ужгород, 29квітня-02 травня 2015 р). – Ужгород : в-во “ФОП Бреза А.Е.”, 2015. – С. 31-32.

2

Savka I.

Доцент І.Г. Савка