Список

наукових та навчально-методичних праць доцента кафедри

судової медицини та медичного правознавства

Ванчуляка Олега Ярославовича

( Деклараційні патенти та раціоналізаторські пропозиції )

№п/п

Назва

Харак-

теристика роб.

Вихідні дані

Кіль-кість стор.

Співавтори

 

ІІ. ДЕКЛАРАЦІЙНІ ПАТЕНТИ ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ

 1

Спосіб кореляційно-оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

 

Деклараційний патент України на винахід 32345 А від 15.12.2000.

Бюл. №7-11

2

В.П. Пішак,

О.Г. Ушенко,

В.Т. Бачинський та ін. всього 6 осіб.

 2

Спосіб коваріаційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

 

Деклараційний патент України на винахід 32346 А від 15.12.2000.

Бюл. №7-11

2

В.П. Пішак,

О.Г. Ушенко,

В.Т. Бачинський та ін. всього 6 осіб.

 3

Спосіб визначення часу настання смерті

 

Деклараційний патент України на винахід 54113 А від 17.02.2003.

Бюл. №2

2

В.Т. Бачинський,

О.Г. Ушенко, О.Я. Ванчуляк

 4

Спосіб лазерного поляризаційного моніторингу трупних змін біотканин

 

Деклараційний патент України на корисну модель 11085 від 15.12.2005.

Бюл. №12

2

О.Г. Ушенко,

О.Ф. Кулик,

І.Л. Беженар

О.Я. Ванчуляк та ін. всього 6 осіб.

 5

Спосіб визначення патологічних змін біологічних тканин

 

Деклараційний патент України на корисну модель 26357 від 10.09.2007.

Бюл. №14

2

В.Д. Мішалов,

В.Т. Бачинський,

І.В. Бачинська,

О.Я. Ванчуляк та ін. всього 6 осіб.

 6

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою фазометрії лазерних зображень гістологічних зрізів біологічних тканин трупа людини

 

Деклараційний патент України на корисну модель 31626 від 10.04.2008

Бюл. №7

2

О.Г. Ушенко,

В.Т. Бачинський,

В.Д. Мішалов, О.Я. Ванчуляк

 7

Спосіб поляризаційного визначення причини настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності

 

Деклараційний патент України на корисну модель 54166 25.10.2010

Бюл. №20

4

Ю.О. Ушенко, О.Я. Ванчуляк

 8

Спосіб топологічного визначення причини настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатност

 

Деклараційний патент України на корисну модель 54167 від 25.10.2010

Бюл. №20

4

О.Я. Ванчуляк

 9

Спосіб фазового визначення давності настання смерті за допомогою аналізу скловидного тіла

 

Деклараційний патент України на корисну модель 55306 від 10.12.2010

Бюл. №23

4

О.Г. Ушенко,

Д.Т. Ппович

 10

Спосіб взаємно-кореляційного визначення давності настання смерті

 

Деклараційний патент України на корисну модель 55307 від 10.12.2010

Бюл. №23

4

Ю.О. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк,

Д.Т. Попович

 11

Спосіб флуоресцентного визначення давності настання смерті за динамікою статистичних моментів лазерних флуоресцентних зображень ліквору трупа людини

 

Деклараційний патент України на корисну модель 55309 від 10.12.2010

Бюл. №23

4

С.В. Годнюк,

В.Т. Бачинський,

Ю.О. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

 12

Спосіб деполяризаційного визначення давності настання смерті за динамікою зміни поляризаційних зображень ліквору трупа людини

 

Деклараційний патент України на корисну модель 55308 від 10.12.2010

Бюл. №23

4

С.В. Годнюк,

В.Т. Бачинський,

Ю.О. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

 13

Спосіб фазової диференціації причини настання смерті у результаті крововтрати та механічної асфіксії

 

Деклараційний патент України на корисну модель 55672 від 27.12.2010

Бюл. №24

4

О.В. Павлюкович В.Т. Бачинський,

О.Г. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

 14

Спосіб поляризаційної диференціації причини настання смерті у результаті крововтрати та механічної асфіксії

 

Деклараційний патент України на корисну модель 55673 від 27.12.2010

Бюл. №24

4

О.В. Павлюкович В.Т. Бачинський,

Ю.О. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

 15

Спосіб поляризаційно-кореляційного визначення причини настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності

 

Деклараційний патент України на корисну модель 55675

від 17.05.2010

Бюл. №24

4

В.Т. Бачинський,

О.Г. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

 16

Спосіб діагностики патології нирок

 

Деклараційний патент України на корисну модель 79774

від 25.04.2013

Бюл. №8

6

Т.М. Бойчук

О.І. Петришин

Г.М. Чернікова

К.М. Чала,

О.Я. Ванчуляк

17 

Спосіб визначення настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності за допомогою масштабно-селективного аналізу фур’є фазових мап зображень міокарда

 

Деклараційний патент України на корисну модель 88762

від 25.03.2014

Бюл. №6

6

О.Г. Ушенко

Ю.О. Ушенко

О.В. Дуболазов

А.О. Карачевцев

О.Я. Ванчуляк

В.О. Савіч

 18

Спосіб визначення настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності за допомогою вейвлет-аналізу просторово-частотно відфільтрованих мап азимутів зображень міокарда

 

Деклараційний патент України на корисну модель 89673

від 25.04.2014

Бюл. №8

5

О.Г. Ушенко

Ю.О. Ушенко

О.В. Дуболазов

О.Я. Ванчуляк

А.О. Карачевцев

В.О. Савіч

 19

Спосіб визначення настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності за допомогою масштабно селективного аналізу фур’є мап еліптичності зображень міокарда

 

Деклараційний патент України на корисну модель 89675

від 25.04.2014

Бюл. №8

6

О.Г. Ушенко

Ю.О. Ушенко

О.В. Дуболазов

О.Я. Ванчуляк

А.О. Карачевцев

В.О. Савіч

 20

Спосіб азимутально-інваріантного визначення давності настання смерті за поляризаційним картографуванням полікристалічних плівок ліквору

 

Патент №116070 Україна, МПК (2006):G01N 33/00, G01N 33/483 (2006.01). Заявка № u201610844 від  28.10.2016; опубл. 10.05.2017, бюл. № 9/2017

 

В.Т. Бачинський

М.С. Гараздюк І.В. Гараздюк

О.Я. Ванчуляк О.Г. Ушенко

Ю.О. Ушенко

В.О. Ушенко 

О.В. Дуболазов М.І. Сідор

І.І. Лакуста

 21

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою картографуння лазерно-індукованих флуоресцентних зображень полікристалічної плівки ліквору

 

Патент № 116071 Україна, МПК (2006): G01N 33/00, G01N 33/483 (2006.01). Заявка № u201610845 від  28.10.2016; опубл. 10.05.2017, бюл. № 9/2017.

 

В.Т. Бачинський

М.С. Гараздюк О.Я. Ванчуляк  О.Г. Ушенко  Ю.О. Ушенко  В.О. Ушенко 

О.В. Дуболазов  Л.Я. Кушнерик  О.Г. Прідій

 22

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою аналізу Фур'є мап комплексного ступеня взаємної поляризації полікристалічної плівки ліквору

 

Патент № 116072 Україна, МПК (2006): G01N 33/00, G01N 33/483 (2006.01) A01D 5/00. Заявка № u201610849 від 28.10.2016; опубл. 10.05.2017, бюл. № 9/2017.

 

В.Т. Бачинський

М.С. Гараздюк О.Я. Ванчуляк  О.Г. Ушенко  Ю.О. Ушенко  В.О. Ушенко 

О.В. Дуболазов  Л.Я. Кушнерик 

 23

Спосіб азимутально-інваріантного визначення давності настання смерті за поляризаційним картографуванням лазерно-індукованої флуоресценції полікристалічнх плівок ліквору

 

Патент № 116073 Україна, МПК (2006): G01N 33/00, G01N 33/483 (2006.01) A61B 5/00. Заявка № u201610850 від  28.10.2016; опубл. 10.05.2017, бюл. № 9/2017.

 

В.Т. Бачинський

М.С. Гараздюк О.Я. Ванчуляк  О.Г. Ушенко  Ю.О. Ушенко  В.О. Ушенко 

О.В. Дуболазов  О.Г. Прідій

24

Спосіб коваріаційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

 

//Рац. пропозиція. – Медакадемія. – 2004. – № 88/04

1

В.Т. Бачинський,

О.Ф. Кулик,

І.Л. Беженар,

О.Я. Ванчуляк

 25

Спосіб кореляційно-оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

 

//Рац. пропозиція. – Медакадемія. – 2004. – № 89/04

1

В.Т. Бачинський,

О.Ф. Кулик,

І.Л. Беженар,

О.Я. Ванчуляк

 26

Спосіб визначення часу настання смерті

 

//Рац. пропозиція. – Медакадемія. – 2004. – № 90/04

1

В.Т. Бачинський,

О.Ф. Кулик,

І.Л. Беженар,

О.Я. Ванчуляк

 27

Спосіб визначення часу формування гематом за допомогою статистичного аналізу поляризаційних зображень біологічних тканин трупа людини

 

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - 27/08

1

В.Т. Бачинський,

О.Г. Ушенко,

В.Д. Мішалов,

О.Я. Ванчуляк

 28

Спосіб лазерного поляризаційного моніторингу трупних змін біотканин

 

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - 28/08

1

В.Т. Бачинський,

О.Г. Ушенко,

О.Ф. Кулик,

О.Я. Ванчуляк та ін. всього 6 осіб.

 29

Спосіб визначення патологічних змін біологічних тканин

 

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - 29/08

1

В.Т. Бачинський,

О.Г. Ушенко,

І.В. Бачинська,

О.Я. Ванчуляк та ін. всього 7 осіб.

 30

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою фазометрії лазерних зображень гістологічних зрізів біологічних тканин трупа людини

 

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - 30/08

1

В.Т. Бачинський,

О.Г. Ушенко,

І.В. Бачинська,

О.Я. Ванчуляк

 31

Спосіб визначення трупних змін біотканин за допомогою лазерного поляризаційного моніторингу

 

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - 31/08

1

В.Т. Бачинський,

О.Г. Ушенко,

О.В.Павлюкович,

О.Я. Ванчуляк

 32

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою кореляційного аналізу часових змін структури лазерних зображень біологічних тканин трупа людини

 

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - 32/08

1

В.Т. Бачинський,

О.Г. Ушенко,

О.В.Павлюкович,

О.Я. Ванчуляк

 33

Cпосіб визначення давності настання смерті за допомогою поляризаційного картографування біологічних тканин трупа людини

 

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2008. - 33/08

1

В.Т. Бачинський,

О.Г. Ушенко,

О.Ф. Кулик,

О.Я. Ванчуляк

О.В. Павлюкович

 34

Спосіб поляризаційної диференціації причин настання смерті

 

//Рац. пропозиція. – Медуніверситет. - 2010. - 80/10

1

О.Г. Ушенко,

О.Я. Ванчуляк

О.В.Павлюкович,

Н.Д. Павлюкович

 35

Спосіб медичної навігації у судовій медицині

Інформ. лист

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №14 - 2016

 

В.Т. Бачинський С.В. Пивоваров

М.В. Касіянчук

О.Я. Ванчуляк

Ю.М. Касіянчук